Ryfast
Foto: Kai Hjertnes / NRK

Ryfast

Oppsummert

Den undersjøiske tunnelen mellom Stavanger og Strand i Ryfylke åpner i 2019. Prisen er berekna til 6,4 milliarder 2014-kroner. Rv. 13 Ryfast skal i hovedsak finansieres ved bompenger.

 • Lågare bompengetakst i Ryfast

  Samferdselsminister Jon Georg Dale går nå inn for at det skal kosta 112 kroner å køyre gjennom Ryfylketunnelen for vanleg personbil med bombrikke, og halv pris for elbilar. Det skriv Stavanger aftenblad. Det opp til Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune å seia ja til forslaget.

 • Krever tre millioner i erstatning

  Ronnie Vindheim fra Sandnes krever tre millioner kroner i yrkesskadeerstatning etter en arbeidsulykke i Ryfylketunnelen i september 2017, skriver Aftenbladet. Vindheim veltet med en hjullaster. Forsikringsselskapet tilbyr 100.000 kroner i erstatning.

 • Bompengetakstane vedtatt i Ryfast

  Taksten for å køyre gjennom dei to ryfasttunnelane blir 174 kroner, inkludert maksimal rabatt. Det vedtok fylkestinget i dag. Statens vegvesen reknar med at tunnelane blir nedbetalt på 24 år, på bakgrunn av ein venta trafikk på 3200 bilar i døgnet,

  Terminal på Solbakk i Ryfast
  Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
 • Åpningsdato for Ryfast er bestemt

  Ryfylketunnelen, som er verdas lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel, åpner for trafikk 30. desember, melder Statens vegvesen. Hundvåg- og Eiganestunnelen åpner i februar neste år. Den offisielle åpningen av Ryfast blir markert i februar.

  Terminal på Solbakk i Ryfast
  Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen
 • Vil ha ned prisen i Ryfast:

  Politikere i Stavanger, Strand og fylkeskommunen er enige om at prisen i Ryfast må ned. Vegvesenet foreslår en bomtakst for privatbil på 174 kroner med rabatt. Det er viktig å få takstene ned mot 100 kroner, sier fylkesordører Solveig Ege Tengesdal.