NRK Meny
Normal

Riksantikvaren slakter sentrumsplanen

Riksantikvaren mener sentrumsplanen for Stavanger åpner for såpass omfattende riving og utbygging at det vil ødelegge Stavangers egenart.

Trehusbyen Stavanger

Riksantikvaren er sterkt kritisk til sentrumsplanen og mener den vil svekke byens historiske lesbarhet.

Foto: Mia Langås Flåta / NRK

Landets øverste vernemyndighet, Riksantikvaren, er sterkt kritisk til den nye sentrumsplanen for Stavanger. Seksjonssjef hos Riksantikvaren, Leidulf Mydland, mener den vil føre til konsekvenser for byens historiske lesbarhet.

– Stavanger er Norges største sammenhengende trehusby. Det er en egenart vi er redde for at skal svekkes ved nye byutviklingstiltak, sier han.

I uttalelsen fra Riksantikvaren heter det at "planen ikke tar nok hensyn til trehusbyens kulturhistoriske verdi".

Leidulf Mydland

Leidulf Mydland, seksjonssjef hos riksantikvaren, krever drastiske endringer i sentrumsplanen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Når vi går inn og reiser innsigelser så er det veldig alvorlig. Det er noe vi gjør svært sjeldent.

Kan gå til mekling

Vernemyndigheten vil kunne akseptere noe utfylling og bebyggelse, men det må drastiske endringer til mener han.

– Vi håper vi kommer i en god dialog om å gjøre visse endringer. Skulle kommunestyret vedta planen i sin nåværende form, vil saken gå til mekling hos Fylkesmannen og videre til departementet om heller ikke dét fører frem, sier han.

Kari Raustein (Frp) er leder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger (KBU).

– Vi har sendt ut oversendelsesforslag med mange punkter som vi ønsker hørt og vil avvente endelig besvarelse, sier hun.

Hun setter pris på innspillene fra Riksantikvaren.

– Jeg tror nok at vi vil være enige i en del av punktene som Riksantikvaren foreslår. Når det er sagt, må vi tåle at Stavanger er en oljehovedstad. Det betyr at vi også må være fremtidsrettet.

– Fortiden møter fremtiden

Raustein mener flere boliger og arbeidsplasser i sentrum er viktig for byen.

– Det skaper liv og det gjør at byen vil bestå. Det er veldig viktig å ta vare på noen av disse byggene, men alt er ikke like fremtidsrettet. Noen plasser må vi tørre å forandre.

Hun mener de ideelt sett ville bevart de trehusene som er, men peker på utfordringene ved å gjøre det.

– Flere av bygningene er rett og slett ikke er kompatible med de nye kravene, for eksempel om universell utforming. Fortiden møter fremtiden. Da kan det være vi må ta noen tøffe og vanskelige avgjørelser, sier hun.

Venstre vil verne

– Selv med Riksantikvarens forslag, så kommer det til å bli stor utbygging i sentrum, sier Kjartan Alexander Lunde (V).

Han synes planen legger opp til flere gode grep slik den foreligger i dag, men er enige i at den ikke tar tilstrekkelig hensyn til trehusbyen.

– Stavanger sentrum har en historisk middelalderstruktur på sentrumshalvøya, vi har gamle Stavanger og landets største sammenhengende trehusby. Det må vi ta godt vare på i fremtiden.

KBU skal behandle saken i løpet av kort tid.