Hopp til innhold

Raser mot oljesjefenes lønnsfest: – Utrolig urettferdig

Oljefylket Rogaland har den dårligste inntektsutviklingen i landet. Men blant toppsjefene i oljeselskapene øker inntektene til dels kraftig. – Utrolig urettferdig, sier Mimir Kristjánsson.

Portrett av Mimir Kristjánsson

Mimir Kristjánsson mener at også sjefene i oljeselskapene må kutte i lønna si når det går dårlig i bransjen.

Foto: Siv Dolmen / Klassekampen

– Jeg synes dette er helt gale, for å være ærlig. Når det har gått så dårlig med en bransje som det har gjort i oljebransjen, skulle det bare mangle at de som er på toppen også må stramme livreima litt, sier Mimir Kristjánsson, forfatter og nyhetsredaktør i Klassekampen.

Skattelistene for 2017 viser at Rogaland er det fylket som har dårligst inntektsutvikling i landet, for andre året på rad. Gjennomsnittsinntekten gikk ned med 2,6 prosent fra 2016 til 2017.

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi på Universitetet i Stavanger, er ikke i tvil om at den negative inntektsutviklingen i Rogaland henger sammen med oljeprisfallet og nedgangen i aktivitetsnivået på norsk sokkel.

– Del av trend

Men sjefene i de store oljeselskapene har ikke merket nedgangen, i alle fall ikke på lommeboka. Oljetoppene har økt sine inntekter merkbart fra 2016 til 2017.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort blant sjefene i de største oljeselskapene i Norge. Blant selskapene er det Equinor som har de mest moderate økningene.

Oljetoppenes inntekter

2017

2016

Inntektsøkning

Selskap

Stilling

Morten Mauritzen

44.128.691

9.415.415

34.713.276

Point Resources

Adm. dir.

Trond-Erik Johansen

23.857.164

11.134.734

12.722.430

ConocoPhillips

Adm. dir.

Kristin Kragseth

16.002.626

3.829.222

12.173.404

Vår Energi

Adm. dir.

Eldar Sætre

12.939.452

12.850.225

89.227

Equinor

Konsernsjef

Helge Hammer

11.043.489

6.325.424

4.718.065

Faroe Petroleum

Adm. dir.

Karl Johnny Hersvik

10.337.999

9.579.973

758.026

Aker BP

Adm. dir.

Richard Denny

7.954.727

6.859.197

1.095.530

Norske Shell

Adm. dir.

Torgrim Reitan

7.457.042

7.062.167

394.875

Equinor

Konserndirektør

Philip Duncan Hemmes

6.949.156

3.614.522

3.334.634

Eni Norge

Daglig leder

Timothy Dodson

5.322.974

5.110.920

212.054

Equinor

Konserndirektør

Irene Rummelhoff

5.151.829

4.869.537

282.292

Equinor

Konserndirektør

Vidar Nedrebø

5.118.171

4.700.565

417.606

Repsol

Adm. dir.

Kristin Færøvik

4.996.962

4.823.507

173.455

Lundin

Adm. dir.

Lars Christian Bacher

4.716.663

4.606.310

110.353

Equinor

Konserndirektør

Pierluigi Nalin

3.250.098

1.529.349

1.720.749

Edison Norge

Adm. dir.

Ekspander/minimer faktaboks

Trenden er en klar, generell økning i oljetoppenes inntekter, men for enkelte henger lønnsøkningen delvis sammen med nye jobber og økt ansvar.

Mimir Kristjánsson påpeker at oljebransjen i lang tid har framhevet hvor viktig det er å kutte kostnader, og at selskapene har senket kostnadene på alt fra lønn og byråkrati.

– Dette er en del av en større trend for dem på toppen i næringslivet: De vinner hvis det går bra, og de vinner hvis det går dårlig, og det er utrolig urettferdig, sier han.

Konserntillitsvalgt i Equinor for fagforeningen Safe, Bjørn Asle Teige, får en bismak av ledernes lønninger. Han peker på at toppsjefenes lønninger ofte går opp i nedgangstider.

– Når lederne kutter i antall ansatte og i de ansattes lønn, får de ofte belønning fordi de gjorde en god jobb og nådde målene sine. Og sett fra et styre gjorde de kanskje det, men sett fra samfunnet rundt, gjorde de en dårlig jobb, sier Teige.

Forventer likhet

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ønsker at lønnsutviklingen i bransjen er lik fra topp til bunn.

– Vi forventer at ledernes lønninger har noenlunde samme utvikling som hos de ansatte, så hvis det er avvik fra dette, må det tas opp i styrene i selskapene, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen.

De siste lønnsoppgjørene i bransjen har gitt negativ utvikling i kjøpekraften blant de ansatte, ifølge konserntillitsvalgt Teige.

Men den andre konserntillitsvalgte fra Safe i Equinor, Owe Waltherzøe, mener ledernes lønninger lover godt.

Bjørn Asle Teige

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor for Safe.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– At sjefene våre har fått en slik økning tar vi som et godt signal og en invitasjon til et uproblematisk lønnsoppgjør om noen måneder, sier han

Ser lys i tunnelen

Også professor Klaus Mohn er optimistisk. Han tror lønnsutviklingen i oljefylket Rogaland vil bli positiv om noen år.

– Fra 2019 er jeg ganske overbevist om at situasjonen igjen er normalisert i oljefylket.

– Hva er egentlig normalen for oljefylket Rogaland?

– De tilsvarende tallene helt fram til 2014 viser ganske sikkert at Rogaland ikke var på bunn av lista, snarere blant de fylkene med best inntektsutvikling i Norge, sier økonomiprofessoren.

Klaus Mohn er professor ved handelshøyskolen på Universitetet i Stavanger

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi på Universitetet i Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Selv om utviklingen i inntekt har vært dårlig i Rogaland, har fylket fortsatt den tredje høyeste gjennomsnittsinntekten.

Og Stavanger har fortsatt den høyeste gjennomsnittsinntekten av storbyene, selv om oljebyen hadde en nedgang i inntektsutviklingen på 3,4 prosent fra 2016 til 2017.