Hopp til innhold

Derfor publiserer NRK skattelistene

Innsyn og åpenhet om skatt bygger tillit til demokratiet og skattesystemet. Derfor publiserer NRK i dag skattetallene.

Helje Solberg

ÅPENHET: Nyhetsdirektør Helje Solberg

Foto: VG

Åpenhet om skatt har lange tradisjoner i Norge. Det er gode grunner til det.

Dette bidrar til en åpnere debatt om hvordan skattesystemet fungerer. Publikum er interessert i hvordan inntekt og formue fordeler seg.

  • Hvordan fungerer økonomien og skattesystemet?
  • Hvilke grupper og personer tjener mest?
  • Har forskjellene økt?
  • Er det noen som har hatt en særlig bratt inntektsvekst?
  • Bør noen bidra mer til fellesskapet?
  • Hvordan er rikdommen fordelt i landet vårt?

Den journalistiske jobben knyttet til skattelistene er viktig. Hvert år jobber mediene systematisk, undersøkende og kritisk med disse tallene. Og kommer vi over problemstillinger som krever at vi graver ytterligere, vil vi jobbe vi med dette i tiden som kommer.

Forebygger skattesnyting

Åpne skattelister gjør det vanskeligere å jukse. Et system hvor alle har innsyn, er en måte å forebygge svart virksomhet og annen kriminalitet. Urimeligheter oppdages lettere når alle kan undersøke sammenhengen mellom formue, inntekt og skatt.

Skattebyrden til enkeltpersoner og mellom ulike samfunnsgrupper er ikke en privatsak, men offentlig informasjon i et velfungerende demokrati.

Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK

For noen er dette ubehagelig. Det er det mulig å forstå. Åpenhet kan være ubehagelig. Dette er vi bevisste på når vi behandler dette journalistisk. Samtidig er innsyn en forutsetning for at folk skal kunne ha tillit til skattesystemet og til måten vi finansierer fellesskapet på.

Øker skatteviljen

Tillit styrker skattemoralen. Det er vesentlig for at folk skal bidra til vår velferdsmodell.

Åpenhet gjør at vi kan ha en bredere diskusjon om ulike utviklingstrekk, og om det er samsvar mellom hva vi tjener, hva vi eier og hva vi betaler i skatt.

Les også: Slik dekket NRK skattetallene i fjor

AKTUELT NÅ