Hopp til innhold

Foreløpig seier for demonstrantene mot Norges største datasenter

Verken naboer eller miljøvernere vil ha datalagringsenter på Kalberg i Time. Men behovet for slike strømkrevende senter er stort.

Demonstrantene fikk delvis medhold i formannskapet i Time tirsdag, men saken skal videre til kommunestyret.

Demonstrantene med leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit i spissen, fikk delvis medhold i formannskapet i Time tirsdag.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi er godt fornøyde med vedtaket, men ser dette som en foreløpig seier og vil fortsette kampen, sier leder i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Tirsdag demonstrerte hun og flere andre utenfor formannskapet i Time. Der skulle kommunedelplanen som gjelder et foreslått datalagringsenter, behandles.

Kommunen er i ferd med å regulere et område på nær 2000 dekar til et slikt senter. Over 350 av disse er i dag fulldyrket jordbruksjord. I tillegg er det 350 dekar innmarksbeite. Resten er utmark og skog.

Selv om formannskapet i dag sa nei til datasenter, er ikke kampen over for demonstrantene.

Mindretallet anket vedtaket inn for kommunestyret, og der regner ordfører Andreas Vollsund med flertall for å sende saken på høring.

– Må vurderes nasjonalt

Det er ikke bare i Time datalagringssenter er under planlegging. Blant annet planlegges et like stort anlegg i Skien, og flere andre anlegg av stor størrelse.

– Bare i Rogaland er det planer om 12–14 større eller mindre slike anlegg, sier daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring.

Erik Thoring, dagleg leiar Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Naturvernforbundet avviser ikke at Norge skal bruke sin kraft på datasentre, for det vil være behov for slik lagring over hele verden.

Men de vil ha en nasjonal helhetlig vurdering av disse planene.

Krever mye kraft

En konsekvensutredning fra Norconsult som Time kommunene har bestilt, viser at anlegget på Kalberg kan bruke like mye strøm som 3,5 prosent av det totale norske forbruket i 2019.

Forbruket til slike sentre vil øke framover, kanskje opp mot 14 TWH, anslår NVE. Da er spørsmålet om vi har nok strøm til å drive flere slike store anlegg.

– Et gjennomsnittsår har noe overskudd av strøm. Men med stort fokus på elektrifisering, som for eksempel elbiler og strøm til plattformene i tillegg til nye næringer, er ikke overskuddet stort nok til å dekke dette, sier avdelingsingeniør Jarand Hole i NVE.

Frykter flere vindkraftanlegg

Med flere slike sentre rundt om, blir det er stort behov for videre kraftutbygging. Fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund, tror vi bare i er starten av en ny runde med omstridte utbygginger.

Holger Schlaupitz

Holger Schlaupitz er fagsjef i Naturvernforbundet

Foto: Privat

– Nå kommer det mange planer, og konsekvensene av dem i sum er veldig store. Dette gjelder både arealforbruk av matjord og natur, men også strømforbruk.

Han mener det er på tide å få en helhetlig vurdering av disse planene

– Det må stilles konsesjonskrav der myndigheten ser at det gir god energiutnyttelse, avslutter Schlaupiz.

Fagrafjell, Kvernaland

Det planlagte datasenteret i Time kan bruke over 5 TWH i året med full drift døgnet rundt. Det totale forbruket i Norge var 135 TWH i 2019. Av dette ble 0,5 TWH brukt til datalagringssentre.

Foto: Arild Eskeland / NRK