Hopp til innhold

Mener Unilabs slipper for billig unna etter Romania-avsløring: – Komplett uforståelig

Politikerne reagerer på at saken ikke får konsekvenser, og ber Helsetilsynet gjøre en ny vurdering. Tilsynet vil prioritere saker med «pågående sikkerhetsrisiko».

Olaug Bollestad (KrF), Ingrid Liland (MDG), Marian Hussein (SV) og Seher Aydar (Rødt) mener Unilabs slipper for billig unna.

Olaug Bollestad (KrF), Ingrid Liland (MDG), Marian Hussein (SV) og Seher Aydar (Rødt).

Foto: Montasje / NRK

I skjul for norske myndigheter og egne offentlige oppdragsgivere sendte Unilabs titusener av røntgenbilder av norske pasienter til en klinikk i Romania.

Nå, åtte måneder etter at NRK avslørte forbindelsen, sier Helsetilsynet og Statsforvalteren i Oslo og Viken at saken ikke vil få konsekvenser for aktørene videre.

Det får politikere i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Kristelig Folkeparti (KrF), Rødt og Sosialistisk Venstreparti (SV) til å reagere.

– Det er komplett uforståelig at en så graverende sak blir avsluttet uten at tilsynsmyndighetene faktisk vurderer om loven er brutt. Alle ville tjent på at lovverket ble klargjort, sier Seher Aydar, helsepolitisk talsperson i Rødt.

– Denne saken er et eksempel på ansvarspulverisering, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV.

– Jeg synes det er urovekkende at Unilabs har sendt bildene ut av landet, og mener det burde ha blitt gjort en grundig undersøkelse av hva som skjedde, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

– Det er ikke holdbart at et offentlig tilsyn sier at de ikke har som mål å peke på ulovlige forhold, sier Ingrid Liland, nestleder i MDG.

Helsetilsynet svarer at de prioriterer saker med pågående risiko, og de mener mer tilsyn ikke vil gi bedre pasientsikkerhet. Les mer om tilsynets vurderinger lenger nede i saken.

Har ikke vurdert om praksisen var ulovlig

Helse Vest og Helse Sør-Øst likte mildt sagt dårlig at Unilabs i flere år hadde sendt pasienters undersøkelser på det offentliges regning til Romania.

I et brev pekte Helse Sør-Øst på at Unilabs hadde handlet i strid med helsepersonelloven. Likevel har ikke Helsetilsynet og Statsforvalteren i Oslo og Viken vurdere hvorvidt praksisen faktisk var ulovlig.

I et svar til NRK skrev Statsforvalteren at videre tilsyn ikke var nødvendig for å bidra til pasientsikkerhet og tillit.

Det er heller ikke et mål i seg selv at tilsynet skal peke på ulovlige forhold, påpekte assisterende avdelingsdirektør Thea Marie Lindquist Belseth.

Det er noen av helsepolitikerne som NRK har snakket med dypt uenige i.

– Den eneste konsekvensen Unilabs har fått, er at de har måttet bryte en avtale de aldri skulle hatt i utgangspunktet. Tillit er essensielt i helsetjenestene, og her har Unilabs brutt tilliten på det groveste. Det minste vi kan gjøre er å undersøke denne saken grundig, sier Rødt-politiker Seher Aydar.

Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt

Seher Aydar er stortingspolitiker for Rødt.

Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Mer enn at kontrakten bare avsluttes og alt fortsetter som før, må vi få en gjennomgang av lovligheten ved hva Unilabs har gjort her. Det samme kan skje med en annen logo eller en annen aktør dersom det ikke settes tydelige grenser, sier Marian Hussein (SV).

Marian Hussein

Stortingsrepresentant Marian Hussein (SV).

Foto: n650143 / n650143

Politikerne har sendt skriftlige spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om saken.

Hvorfor ble samarbeidet aldri fanget opp?

I 2015 vant Unilabs et anbud med Helse Vest. Nå skulle de opprette avdelinger i Bergen, Stavanger og Haugesund. Problemet var at Unilabs manglet radiologer til å levere. Løsningen lå i Romania.

– I stedet for å være ærlig om situasjonen, har de valgt å sette oppdraget ut av landet uten å si noe. Det er ganske provoserende, sier Rødt-politiker Aydar.

Røntgenbilder fra en lang rekke Unilabs-avdelinger i Norge ble gransket av leger i Romania.

Unilabs sendte rundt 170.000 norske røntgenbilder til en klinikk i Romania for gransking.

Foto: Mapbox og NRK

Burde helseforetakene ha fanget opp at Unilabs årlig sendte titusener av røntgenbilder til Romania for tolkning? Ja, mener politikerne.

– Jeg stiller meg undrende til hvordan dette i det hele tatt kunne skje, sier Hussein.

– Denne saken har avdekket at kontrollmekanismene ikke fungerer, sier Aydar.

MDG-nestleder Liland mener saken burde vært avdekket da Helse Vest ga Unilabs oppdraget i utgangspunktet.

– Her ser det ut til at det har vært en stor svikt i kontrollmekanismene, og vi kan ikke leve med at denne saken forblir uavklart, sier Liland.

Ingrid Liland nestleder i MDG på XRdemo

Miljøpartiet De Grønne-nestleder Ingrid Liland.

Foto: Mari Reisjå / NRK

KrF-leder Bollestad mener det hadde vært bra dersom tilsynsmyndighetene gikk grundigere inn i saken.

– Det er helt nødvendig med en gjennomgang. Når aktører som Unilabs inngår avtaler med den norske helsetjenesten, må vi vite at de har kapasitet til å gjøre det de skal, sier Bollestad.

Olaug Vervik Bollestad (KrF) etter TV 2 sin partilederdebatt fra MCB i Bergen

Olaug Bollestad er leder i Kristelig Folkeparti.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Helsetilsynet: Tilsynet kan og skal konstatere lovbrudd

Helsetilsynet har lest skriftlige redegjørelser fra Unilabs og Helse Sør-Øst, hvor aktørene beskriver hva som har skjedd og hvordan saken har blitt ryddet opp i. På bakgrunn av disse brevene mener Helsetilsynet at de vet hva som har skjedd.

Konstituert direktør Heidi Merete Rudi skriver i en e-post til NRK at Unilabs har tatt ansvar ved å avvikle en praksis de ikke var trygge på og som brøt med kravene i avtalen de hadde med helseforetakene.

– Den mulige pasientsikkerhetsrisikoen på grunnlag av disse forholdene ble dermed fjernet, skriver Rudi.

Helsetilsynet legegr frem rapport

Heidi Merete Rudi i Helsetilsynet viser til at det ikke er noen konkrete pasientklager i saken.

Foto: John-André Samuelsen / John-Andre Samuelsen

Helsetilsynet-direktøren understreker at tilsynet kan og skal konstatere lovbrudd når nødvendig. Men tilsynet har knappe ressurser, og må vurdere hvor grundig de skal gå inn i undersøkelsene for å fungere effektivt som tilsyn.

– Da må fokuset rettes mot situasjoner og forhold der det er grunn til å tro at det er en pågående risiko for at sikkerheten til sårbare pasienter er truet, skriver Rudi.

Hun mener det er Helsedirektoratet og andre lovtolkere, og ikke Helsetilsynet, som har ansvar for å vurdere hvorvidt Unilabs har handlet ulovlig.

– Etter vår vurdering er det andre virkemidler som skal til for å klargjøre rettstilstanden knyttet til en rivende teknologisk utvikling som muliggjør flyt av tjenester mellom land, enn at vi hadde brukt ressurser på å ta stilling til om denne konkrete avviklede praksisen var i strid med loven, skriver Rudi.

Høyre og Frp mener saken ikke trenger politisk oppfølging

Bård Hoksrud, Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, sier at Unilabs' praksis med å sende røntgenbilder til Romania «ikke er bra». Men når Helsetilsynet og Statsforvalteren i Oslo og Viken har avsluttet saken, samtidig som det ikke er funnet avvik, ser ikke Hoksrud noen grunn til å følge opp saken videre.

– Unilabs har avsluttet samarbeidet med klinikken i Romania. Det forholder jeg meg til, og jeg ser ikke at det er noe grunnlag på nåværende tidspunkt å følge opp saken politisk, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud, Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson.

Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid

NRK har vært i kontakt med Tone Wilhelmsen Trøen (H), som leder Stortingets helse- og omsorgskomité. Hun ønsker ikke å blande seg inn i tilsynsmyndighetenes vurderinger, og ønsker derfor ikke å uttale seg om saken.