Hopp til innhold

Unilabs avslutter omstridt Romania-avtale etter NRK-avsløring

Sendte 170.000 røntgenbilder til rumenske leger i skjul – ble presset til å avslutte avtalen av Helse Sør-Øst.

Unilabs og CMT

Unilabs Norge avslutter avtalen med den rumenske klinikken etter syv års samarbeid – i skjul for norske helsemyndighet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Tirsdag opplyser administrerende direktør Baber Qazi i Unilabs Norge at røntgengiganten avslutter avtalen med den rumenske klinikken CMT.

Det skjer etter at NRK mandag publiserte en artikkel om at Unilabs sendte titusener av norske røntgenbilder til klinikken for gransking.

I artikkelen dokumenterte NRK at 16 radiologer i flere år gransket MR, CT og røntgenundersøkelser av norske pasienter i en skjult avtale.

– På bakgrunn av dialogen med de regionale helseforetakene og usikkerheten denne saken har skapt, har vi i dag derfor avsluttet vår avtale med den rumenske klinikken, skriver Qazi i en melding til NRK.

Etter at NRK gjorde norske helsemyndigheter kjent med praksisen, har både Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst bedt om en forklaring fra Unilabs.

Les hele saken her: «Skandinavisk kvalitet til rumenske priser»

Krever umiddelbar stans

Helse Sør-Øst sier til NRK at de tirsdag har stilt tydelige krav til Unilabs.

Da vi ble kjent med at annet personell enn radiologer med norske godkjenninger hadde deltatt i arbeidet med fortolkning av undersøkelsene på pasienter fra Norge, stilte Helse Sør-Øst i dag krav til Unilabs om at bruken av underleverandør i Romania under kontrakten skal opphøre umiddelbart, sier Lars Eikvar, avdelingsdirektør ved enhet for forskning og diagnostikk.

Lars Eikvar

Lars Eikvar, avdelingsdirektør for forskning og diagnostikk i Helse Sør-Øst.

Foto: Katarina Theis-Haugan

Fagdirektør i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse, støtter kravet fra kollegene i øst.

Jeg er glad for at Unilabs rydder opp etter seg. Dette var et samarbeid vi ikke visste om, og det er bra at de avslutter det, sier han.

Bjørn Egil Vikse

Fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest er klar på at Unilabs' bruk av radiologer i Romania ikke er i henhold til avtalen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Seksjonsleder Frode Eilertsen i Helse Nord sier følgende:

– Helse Nord er tilfreds med at Unilabs gjennom å terminere avtalen med den rumenske klinikken fjerner usikkerheten knyttet til underleverandør sin bruk av radiologer som har fremkommet i saken.

– Vi tar det svært alvorlig

Unilabs gransker årlig rundt 600.000 undersøkelser. Rundt ni av ti røntgenbilder kommer på oppdrag fra offentlige myndigheter.

– Som en stor og seriøs samarbeidspartner for den offentlige helsetjenesten og leverandør av helsetjenester til den norske befolkningen, tar vi det svært alvorlig at det stilles spørsmål ved kvaliteten ved tjenestene vi tilbyr og om pasientsikkerheten er ivaretatt i tråd med norsk lov, skriver Unilabs-direktør Qazi.

Dermed sier Unilabs opp avtalen med klinikken, som ledes av ekteparet Khaled Arif og Daria Arif. Totalt har over 170.000 røntgenbilder blitt sendt fra Unilabs i Norge til klinikken CMT siden 2016.

– Det er viktig for oss at alle som benytter Unilabs tjenester er trygge på at tjenestene de mottar er i tråd med god medisinsk praksis, skriver Qazi.

Portrettbilde av Baber Qazi, administrerende direktør i Unilabs Norge

Unilabs-direktøren understreker at det ikke er avdekket feil eller mangler ved tolkningene og beskrivelsene fra Romania.

Stiller spørsmål om lønnsforhold og pasientsikkerhet

Unilabs' største oppdragsgiver er Helse Sør-Øst, som lurer på hvorfor rumenske leger uten norsk godkjenning har bidratt til arbeidet med å granske norske røntgenbilder.

Der hadde de ingenting å gjøre, mener landets største helseforetak.

– Alle undersøkelsene skal være gransket, beskrevet og signert av radiolog med norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning, og dessuten navngitt i bemanningslistene vi mottar, sier Lars Eikvar, avdelingsdirektør for forskning og diagnostikk i Helse Sør-Øst.

Da Helse Sør-Øst først tok kontakt med Unilabs Norge om saken, fikk de til svar at konsernet i «svært begrenset grad» brukte radiologer fra utlandet.

Videre opplyste Unilabs at radiologene hadde norsk spesialistgodkjenning og norsk autorisasjon som lege.

Derfor ble avdelingsdirektør Lars Eikvar overrasket da Unilabs i en e-post til NRK, med Helse Sør-Øst på kopi, innrømmet det motsatte:

En rekke radiologer uten autorisasjon eller spesialistgodkjenning i Norge var involvert.

I et brev NRK har fått tilgang til, krever Helse Sør-Øst svar fra Unilabs:

  • Hvor mange undersøkelser av pasienter fra Helse Sør-Øst har leger uten norsk godkjenning bidratt til å granske?
  • Hvordan og hvorfor har helseopplysninger fra Norge blitt delt med de rumenske legene?
  • Hva slags arbeidsavtale har Unilabs med den rumenske klinikken, og hvorfor har ikke Unilabs fortalt om denne til Helse Sør-Øst?
  • Hvilke lønns- og arbeidsvilkår har ansatte på den rumenske klinikken?
  • Hvordan har Unilabs fulgt reglene for behandling av personopplysninger og norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren?

I 2023 har Unilabs og Helse Sør-Øst en avtale om at Unilabs skal gjennomføre rundt 350.000 røntgenundersøkelser for det offentlige.

– Dette synes vi ikke noe om

I NRKs artikkel kommer det fram at underleverandøren til Unilabs på systematisk vis brukte tolker som kunne oversette de rumenske radiologenes rapporter til norsk.

Helse Vests fagdirektør Bjørn Egil Vikse synes det er problematisk at Helse Vest ikke har kontroll på kompetansen til de uautoriserte radiologene i Romania, samt at disse ikke kan norsk.

– En beskrivelse av et bilde dreier seg mye om språk. Når radiologene må bruke et enkelt språk fordi tolkningen skal oversettes, er vi bekymret for om det språket beskriver funnene godt nok, sier Vikse.

Fagdirektøren mener at systematisk bruk av en underleverandør i Romania ikke er en god måte å drive et røntgeninstitutt på. Helse Vest skulle vært varslet om dette, konstaterer Vikse.

– Dette synes vi ikke noe om. Vi vet jo ikke noe om kompetansen til de som har sett på bildene, og vi opplever å ha lite kontroll over denne granskingen, sier Vikse.

Føler seg trygg på kvaliteten

I et brev til Helse Sør-Øst skriver Unilabs at personopplysninger fritt kan brukes, sendes og deles på tvers av landegrensene innenfor EU/EØS. Videre skriver Unilabs at de har en rekke systemer, rutiner og kontroller for behandling av personopplysninger.

Røntgengiganten mener de opererer innenfor norsk lov når de deler informasjon om norske pasienter med de rumenske legene uten godkjenning.

Unilabs viser til at taushetsbelagte opplysninger kan gis til «samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp».

Daria og Khaled Arif, til bruk i Unilabs-sak

Unilabs' underleverandør i Romania var ledet av ekteparet Arif. Nå er avtalen avsluttet.

Grafikk: Mari Grafsrønningen

Administrerende direktør Qazi skriver til NRK at Unilabs har tatt grep for å forsikre seg om at kvaliteten på radiologenes arbeid har vært god nok.

– Etter at NRK gjorde oss oppmerksom på saken, har vi i tillegg gjennomført en utvidet fagfellevurdering av arbeidet de to radiologene med norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning har gjort fra Romania. Fagfellevurderingen bekrefter funnene fra våre faste kontrollrutiner om at arbeidet er av høy kvalitet, skriver direktøren.