En MR-maskin inne i et rom med blått lys. Ved inngangen til maskinen er det en sirkel med gult lys.

Maskinen sender bølger gjennom kroppen. Du må ligge helt i ro.

Nærmere utsnitt av en MR-maskin inne i et rom med blått lys. I et lag over bildet kan man se omriss av bilder av kne, hode og rygg.

Kanskje har du vondt i kneet, hodet eller ryggen?

Røngten/MR/CT-bilder av kne, hode og rygg, men røde sirkel som markerer områder på dem

Bildene skal gi svar. En diagnose. 

Kart over Europa der Norge og Romania er markert med rosa sirkler. Mellom landene går det flere striper.

I skjul for helsemyndighetene sendes bildene ut av landet

En liste med 16 Radiologer. 14 er markert og krysset ut, mens to navn står igjen med en hake foran. I bakgrunnen ser man et kart over Europa

for å granskes av leger uten norsk godkjenning.

En liste med 16 Radiologer. 14 er markert og krysset ut, mens to navn står igjen med en hake foran. I bakgrunnen ser man et kart over Europa

«Skandinavisk kvalitet til rumenske priser»

«Skandinavisk kvalitet til rumenske priser»

På en Unilabs-klinikk i Sandnes blir du sluset inn til en ventesone ved hjelp av piler, skjermer og skilt. Hvite, vindusløse vegger og ni hvite stoler.

Som regel blir du sendt hit av fastlegen din. Staten betaler for omtrent ni av ti pasienter som kommer til Unilabs.

Du har vært her i noen minutter, men du møter ingen som jobber her. På skjermen i ventesonen ruller informasjon om CT, MR, røntgen og ultralyd. På et av bildene står det:

Sitat "Røntgenbildene granskes og beskrives av våre leger, radiologene»

Ingen studerer deg som radiologen. En radiolog er spesialist på å finne ørsmå endringer og sykdomstegn.

Men det er noe Unilabs ikke forteller deg eller norske helsemyndigheter.

Denne historien fører oss til Transilvania i Romania.

Fra Norge til Transilvania

I lokalene til en nedlagt bilforhandler i byen Cluj-Napoca, finner vi den medisinske klinikken Centrul Medical Transilvania (CMT).

Bilselgere er skiftet ut med leger, sykepleiere og sekretærer.

Ved en trafikkert rundkjøring skiller det røde bygget seg fra den grå bygningsmassen som preger nabolaget.

I sosiale medier leser vi at klinikken tilbyr «skandinavisk kvalitet til rumenske priser».

Faksmile: Facebook

I resepsjonen henger et diplom. Førsteplass i konkurransen «Top Profit Romania 2019», som vinner av kategorien for små bedrifter i Cluj-regionen.

Legene sitter med en dataskjerm og to spesielle monitorer. Bildene på skjermen viser ikke bare rumenske kneledd, ryggvirvler og hjernebark. Mange av pasientene er fra Norge.

Undersøkelser fra Unilabs i Bergen, Drammen, Oslo, Fredrikstad, Hamar, Haugesund, Kristiansand, Sandnes, Ski, Trondheim og Tønsberg

granskes av radiologer med og uten norsk autorisasjon i Romania.

På sine egne nettsider skryter den rumenske klinikken av sine norske forbindelser. Etter at NRK tok kontakt, har denne informasjonen blitt fjernet.

En skjult avtale

Fordi det offentlige helsevesenet i Norge ikke har kapasitet til å følge opp alle som trenger bildediagnostikk, inngår staten avtaler med private aktører.

De klart største er Evidia og Unilabs, som til sammen står for mellom 20 og 25 prosent av alle bildediagnostiske undersøkelser som gjøres i Norge.

Denne jobben har Unilabs valgt å delvis løse fra klinikken med «skandinavisk kvalitet til rumenske priser» i Romania.

NRK kan dokumentere at 16 radiologer her i flere år har gransket MR, CT og røntgenundersøkelser av norske pasienter i en skjult avtale.

NRK har vært i kontakt med norske myndigheter om den «skandinaviske» klinikken i Cluj-Napoca. Ingen har hørt om at Unilabs har en avtale i Romania.

Sjefene

Vi kommer ikke lenger enn til skranken i det røde bygget i Cluj-Napoca.

I drøye to uker har NRK vært i dialog med klinikken.

Grunnleggerne og eierne av CMT har ikke tid til et intervju den uken NRK oppsøker klinikken i Romania.

Resten av måneden er de også utilgjengelige, selv om vi får bekreftet at personene vi ønsker å intervjue, er på jobb like ved.

Vi blir bedt om å dra hjem og sende en e-post. Det skal gå over tre uker før vi hører fra den rumenske klinikken igjen, til tross for at vi tar kontakt gjentatte ganger.

Hvem er disse radiologene, og hvordan ble de Unilabs’ ukjente underleverandører i Romania?

Khaled Arif (62) og Daria Arif (55) flyttet hit for 17 år siden.

Hun ble født i Romania, og fikk statsborgerskap i Danmark i 2002. Han ble dansk statsborger i 1999.

Så dro Arif-ekteparet til Stavanger, hvor de fikk norsk godkjenning som radiologer i 2004. Året etter flyttet de til Romania.

I byen Cluj-Napoca, hvor de hadde bred erfaring og lokalkunnskap, etablerte ekteparet et datterselskap av norske Sentrum Røntgenklinikk. Senere etablerte paret den «skandinaviske» klinikken CMT.

Vi får altså ikke snakke med ekteparet Arif. Vi må nøye oss med markedsdirektøren i CMT, som i en e-post forklarer at klinikken ikke driver så mye med teleradiologi.

Men NRKs egen gjennomgang og samtaler med kilder i Romania og Norge forteller en annen historie:

Ekteparet Arif knyttet seg til den norske delen av Unilabs i 2016, og har vært gull verdt for konsernet:

Totalt står ekteparet ansvarlig for å ha gransket 168.000 undersøkelser av norske pasienter de siste seks årene.

Opplysninger NRK sitter på, viser at Daria Arif har signert langt flere enn ektemannen. Hun gransker stort sett norske MR-undersøkelser av kne, rygg og hode.

I 2021 sto hun alene for over 22.200 rapporter fra MR-undersøkelser av norske pasienter.

Det tilsvarer i snitt over 94 undersøkelser per arbeidsdag.

11,8 undersøkelser i timen.

Én undersøkelse hvert femte minutt.

– Dette volumet ligger vesentlig over det en kan forvente av en norsk radiolog. Og for at hun skal kunne gjennomføre alle disse beskrivelsene, må hun ha noen som støtter henne og gjør primærbeskrivelsene, sier fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest, en av Unilabs’ oppdragsgivere i det offentlige.

For å sette Daria Arifs arbeidsmengde i kontekst:

  • Unilabs-ansatte i Norge som beskriver mer enn 64 MR-undersøkelser av knær i løpet av en dag, får bonus. Det tilsvarer 14.720 rapporter i løpet av et år.
  • I 2018 opplyste Unilabs’ medisinske sjef at ledelsen forventer at radiologene beskriver 5,3 MR-undersøkelser i timen i gjennomsnitt. Det tilsvarer 9.142,5 rapporter i løpet av et år.

Unilabs-direktør Baber Qazi svarer til NRK at Daria Arif har tolket over 100.000 undersøkelser uten hjelp, og mener at arbeidet ikke kan sammenliknes med granskinger gjort på et sykehus.

– Kompleksiteten ved sykehusundersøkelser er ofte større, konsulentene våre har ikke administrative oppgaver og vi har gjennomført en rekke tiltak for å forbedre arbeidsflyt, sier Qazi.

I motsetning til sin kone, som de siste seks årene i gjennomsnitt har gransket og signert rundt 18.000 undersøkelser årlig, har Khaled Arif en noe mer beskjeden produksjon.

Det kan ha sammenheng med at han, i tillegg til å være administrerende direktør i CMT med mellom 20 og 30 ansatte, har vært drivkraften bak det private sykehuset Spitalul Transilvania, som stod klart i fjor høst.

Grå bygning med gule detaljer der det står "Spitalul Transilvania" på fasaden.

Legene uten norsk godkjenning

På den «skandinaviske» klinikken jobber også en rekke lokale, rumenske radiologer i tillegg til Arif-ekteparet.

De figurerer i klinikkens resepsjon, sosiale medier og nettsider.

14 radiologer dukker også opp i Unilabs Norges interne systemer for gransking, beskrivelser og signering av radiologiske undersøkelser.

Disse lokale rumenerne har i kortere eller lengre perioder jobbet med undersøkelser av norske pasienter.

Men vi finner dem ikke i det norske helsepersonellregisteret. Det er oversikten over personer som er godkjent til å yte helsehjelp i Norge.

Likevel har disse radiologene til sammen gransket 53.760 undersøkelser av norske pasienter for Unilabs de siste seks årene.

Totalt har nærmere én av tre bildegranskinger i Romania blitt gjort av en radiolog som ikke kan norsk og som ikke har norsk autorisasjon som helsepersonell.

Noen tolker MR-undersøkelser av knær og ankler, mens andre gransker MR-undersøkelser av hode. Én radiolog beskriver kun MR-undersøkelser av korsrygg.

Unilabs kaller jobben som er utført av de ikke-autoriserte, rumenske radiologene for «preliminære granskinger».

Direktør Baber Qazi skriver til NRK at alle disse 53.760 undersøkelsene i tillegg er blitt re-gransket, beskrevet og signert av Arif-ekteparet.

– Radiologene med norske godkjenninger er ansvarlig for beskrivelsens medisinskfaglige innhold og kvalitet i alle de 168.000 undersøkelsene, opplyser Qazi.

Hvorfor har totalt 14 lokale radiologer uten norsk autorisasjon gransket titusener av røntgenbilder fra Norge, dersom de ikke har spilt en betydningsfull rolle?

Spørsmålet henger i luften.

– Ikke hva vi har kjøpt

Hvordan har ekteparet Arif klart å:

  • drive en klinikk med rumenske pasienter
  • være drivkraften bak et nytt sykehus
  • tolke titusener av norske røntgenbilder hvert år
  • og i tillegg gjøre en full gjennomgang av samtlige undersøkelser fra andre radiologer?

Fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest mener at arbeidsprosessen med å «sette ut store deler av bildegranskingen til ikke-autorisert helsepersonell» ikke holder mål.

Sitat av Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest: – Den første som ser på undersøkelsene gjør den grundigste vurderingen, og det er viktig at den vurderingen er god. Portrettbilde av Vikse til venstre.

Han er overrasket over hvor mange undersøkelser av norske pasienter som Unilabs har sendt til Romania.

– Det kan fint være at de rumenske radiologene er superdyktige, men det er ikke hva vi har kjøpt, sier fagdirektøren.

NRK har i flere omganger sendt spørsmål til den rumenske klinikken.

Markedsdirektør Rares Gavrilescu opplyser til NRK at radiologene ved klinikken først og fremst bruker tiden sin på undersøkelser av lokale pasienter.

Gavrilescu understreker at de ansatte har gode arbeidsvilkår og et lønnsnivå som er på linje med eller høyere enn tilsvarende lønnsnivå i Romania.

Tall fra 2020 viser at en legespesialist i Romania tjente i snitt 27.657 kroner i måneden.

I Norge er den gjennomsnittlige månedslønnen til en legespesialist på over 95.000 kroner i måneden.

Unilabs skriver at de ikke kan si noe om arbeidsvilkårene til de rumenske radiologene. Les deres svar lenger nede i artikkelen.

Oversetterne

I tillegg til radiologene med og uten norsk godkjenning, finner NRK andre navn i Unilabs Norges interne systemer.

Personene bor i Romania, men vi finner få eller ingen spor etter medisinsk utdanning. Disse er ansatt hos CMT under tittelen «sekretær», men jobber i praksis som oversettere.

Hvilken rolle spiller de?

Avtalene som helsemyndighetene har med Unilabs, krever at de radiologiske rapportene skrives på norsk.

Med eget brukernavn og passord henter de lokale radiologene i Romania røntgenbilder av norske pasienter. De finner også en beskrivelse fra fastlege eller sykehuslege om hvorfor undersøkelsen blir tatt.

Flere av radiologene ble sendt på norskkurs.

Én av radiologene som lærte seg litt norsk, er Andrei Puiu.

NRK treffer radiologen en ti minutters kjøretur unna Arif-ekteparets klinikk, hvor han jobbet i en periode før han startet sitt eget firma i 2019 sammen med kona.

Han forteller at en norsklærer jevnlig kom til klinikken i en periode på opptil seks måneder. I tillegg til undervisningen, var det forventet at radiologene øvde på norsk språk for seg selv.

Portrettbilde av Andrei Puiu med sitatet: «Jeg kunne forstå pasientens sykehistorie, men jeg kunne ikke skrive en rapport på norsk.»

– Noen av faguttrykkene lignet på rumensk. Dersom jeg hadde spørsmål eller det oppstod misforståelser, kunne jeg alltid spørre en oversetter eller en av de norskspråklige legene, sier Puiu.

Radiologenes tolkning ble oversatt fra engelsk til norsk av oversettere. NRK kjenner til at totalt fire oversettere jobbet ved klinikken, hvorav én var sertifisert som tolk.

Vi får opplyst at en sekretær mottar én euro for hver rapport som oversettes.

Unilabs hevder at de kan dokumentere at sekretærene mottar en «markedsmessig» lønn. Gjennomsnittslønnen til en medisinsk sekretær i Romania er på rundt 8.500 kroner per måned.

Radiologen Puiu forteller at han forsøkte å holde beskrivelsene enkle og korte, slik at det var lite rom for misforståelse i oversettelsen.

– De norsktalende legene, som også hadde norsk lisens, oppdaterte den medisinske rapporten i systemet og dobbeltsjekket at teksten og den radiologiske rapporten ikke inneholdt avvik. Etterpå ble rapporten signert, forteller Puiu.

Norske helsemyndigheter vet ingenting

Avtalene som Unilabs har med Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord innebærer månedlig rapportering og jevnlige oppfølgingsmøter.

Eventuelle underleverandører skal godkjennes, og skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn gjeldende tariffavtale i Norge. Undersøkelsene skal skje av personell som behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Hvorfor har ikke Unilabs fortalt helsemyndighetene om at titusener av undersøkelser ble gransket i Romania over flere år?

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, er overrasket over praksisen.

Hun påpeker at radiologer spiller en sentral rolle i behandlingen av norske pasienter, og at dialog med fastlege, språk og samfunnsforståelse derfor er viktig.

– Jeg reagerer veldig på at dette ikke er åpent og kjent. Dette bør være opplysninger som er tilgjengelig for pasienter, fastleger og sykehusene, sier Kvittum Tangen.

Portrettfoto Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for Allmennmedisin

Gaute Hagen var leder av Norsk radiologisk forening mellom 2012 og 2017, og jobber i dag som overlege og seksjonsleder ved Radiumhospitalet.

Han forteller at han er helt ukjent med Unilabs’ bruk av rumenske radiologer, og at han mener dette bør være en nødløsning.

– Bilder og undersøkelser vi setter ut til private institutt i Norge er av god kvalitet, men da har vi regnet med at det gjøres lokalt. Straks du skal begynne å oversette fra og til norske forhold, kan lettere feil og misforståelser skje. Det ser vi til og med når vi henter inn rapporter fra svensktalende radiologer, sier Hagen.

– Unilabs som leverandør er ansvarlig for pasienten

Unilabs Norge-direktør Baber Qazi understreker i flere e-poster til NRK at samtlige 168.000 billedgranskinger fra den rumenske klinikken er gransket, tolket, beskrevet og signert av Daria Arif og Khaled Arif, som har norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning.

Qazi avviser at avtalen de har med klinikken i Romania er skjult for de offentlige, norske oppdragsgiverne.

Han skriver at det verken har vært praksis for å opplyse om konsulenter eller relevant å opplyse om hvor disse oppholder seg.

Direktøren skriver at det utelukkende er behovet for økt kapasitet som ligger til grunn for avtalen, og ikke økonomiske hensyn.

– Prisene per undersøkelse er tilsvarende hva radiologer bosatt i Norge mottar.

Portrettbilde av Baber Qazi, administrerende direktør i Unilabs Norge

– Alt personell i Romania har konkurransedyktige betingelser. Bruken av radiologene i Romania har hele tiden skjedd i henhold til gjeldende lover og regelverk, skriver Qazi.

Hva konkurransedyktige betingelser innebærer, ønsker ikke Unilabs-direktøren å forklare.

Qazi skriver at han «ikke kan svare på hva radiologer og tolker i Romania tjener, siden Unilabs kun har avtale om leveranser fra to radiologer med norsk autorisasjon. Rumenske radiologer som har utarbeidet førsteutkast for disse to radiologene har ikke avtale med Unilabs».

Dette til tross for at disse lokale radiologene totalt har bidratt til granskingen av 53.760 undersøkelser og har brukertilgang til Unilabs Norges eget system for pasientundersøkelser – og dermed fått tilgang til opplysninger om tusenvis av norske pasienter.

Direktøren skriver at det ikke har vært registrert noen kvalitetsbrister eller avvik knyttet til radiologene. De to radiologene med autorisasjon er også en del av Unilabs’ kvalitetssystem, skriver Qazi.

Etter at NRK tok kontakt for første gang, skal Unilabs Norge ha foretatt tilfeldige stikkprøver av arbeidet som er gjort i Romania de siste seks årene. Resultatet av denne gjennomgangen, som innen vitenskapen kalles fagfellevurdering, viste ifølge Qazi at arbeidet ved klinikken i Romania var av god kvalitet.

– Unilabs som leverandør er ansvarlig for pasienten, uavhengig av radiologens bosted, og både pasientsikkerhet og kvalitet er ivaretatt.

Hei! Har du innspill til oss?

Ta kontakt på telefon, e-post eller Signal!

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

Rolv Christian Topdahl: 91847525

Magnus Ekeli Mullis: 47259210