Pelsdyrbønder har satt livet på vent i påvente av erstatning

Over et år etter at det ble vedtatt på Stortinget at pelsdyrnæringen skulle legges ned, vet bøndene fortsatt ikke hvor mye de får i erstatning. Pelsdyrbonde Terje Øvrebø vil begynne med kylling, men kommer ikke i gang. Imens hoper kostnadene seg opp.

Terje Øvrebø

Terje Øvrebø har lagt ned driften på minkfarmen, men får ikke kommet igang med ny produksjon.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I over ti år har Øvrebø drevet med mink, melk, gris og sau, men det er minken som har stått for størstedelen av inntektene hans. Når han tar imot NRK denne oktoberdagen i 2020, står minkfarmen tom.

– Det er trist å se på de tomme burene. Her kunne det vært full produksjon, sier Øvrebø.

Han må finne noe annet å drive med etter at Stortinget har bestemt at pelsdyroppdrett skal avvikles innen 2025. Øvrebø har funnet ut hva han vil begynne med.

To ganger har han søkt på konsesjon for å drive med kylling. Begge ganger har han fått det. Og begge gangene har han måttet levere konsesjonen tilbake. Det er over et år siden det ble vedtatt at pelsdyrnæringen skulle legges ned, men enda vet ikke bøndene hva de får i erstatning. Imens løper kostnadene for bønder som Øvrebø, som heller ikke får lån til å begynne på nytt.

– Før jul i fjor var det kritisk. Kontoen var tom og banken sa nei. Da er det knalltøft.

Terje Øvrebø

Terje Øvrebø har ingen produksjon, men en rekke kostnader knyttet til den nedlagte minkfarmen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Lang uenighet

I forskriften om kompensasjon til pelsdyrbønder fra i fjor, ble opprinnelig bøndene avspist med kompensasjon for bokførte verdier. Denne ordningen mente pelsdyrbøndene var urettferdig, og flere bønder risikerte å tape mange millioner kroner. NRK omtalte i fjor saken til Martin Hove som gikk til sak mot staten fordi han risikerte å tape ni millioner kroner. Også Øvrebø tapte mye på dette.

Han har investert mellom seks og åtte millioner, men de bokførte verdiene utgjorde bare om lag tre millioner.

Bøndene ønsket kompensasjon ut fra reelle eller takserte verdier. Dette fikk de etter hvert gehør for, og februar ble regjeringspartiene og Frp enige om at det skulle lages en ny forskrift.

Denne har imidlertid latt vente på seg.

– Vi blir ringt ned av fortvilte bønder som lurer på hva som skjer, og hvorfor det ikke skjer noe. De ringer på alle døgnets tider, sier Kjell Hodne som er i styret til Norges Pelsdyralslag.

Også Frp begynner nå også å bli utålmodige.

– Vi vil stille spørsmålet til landbruksministeren på Stortinget om når denne forskriften kommer. Vi vil ha klare og tydelige svar med dato. Bøndene må få noe de kan forholde seg til, sier Margrete Dysjaland, gruppeleder i Rogaland Frp.

Margrete Dysjaland

Margrete Dysjaland fra Rogaland Frp mener bøndene må få klare svar fra regjeringen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Taper penger

Øvrebø er klar på at han nå taper penger for hver dag som går. Avdrag og renter på lån stopper ikke selv om forskriften lar vente på seg. Han får ikke lån hos banken før han vet hvor mye han vil få i kompensasjon. Derfor får han ikke startet opp kyllingproduksjonen.

– Det vil koste mellom seks og sju millioner å gjøre dette om til en kyllingfarm, sier Øvrebø.

NRK har vært i kontakt med landbruksdepartementet om denne saken. Landbruksminister, Olaug Bollestad (KrF), har ikke kunnet stille til intervju, men svarer i en e-post:

«Norges Pelsdyralslag henvendte seg i juni i år til departementet. De uttrykte da at de var kjent med at en ny forskrift om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold snart ville bli sendt på høring, og uttrykte bekymring for at forskriften «hastes frem». Vi tar henvendelsen fra Pelsdyralslaget på alvor og har hatt et eget møte med dem om de bekymringene de uttrykte. Departementet tar sikte på kunne sende forslag til nytt regelverk på høring i høst».

Olaug Bollestad

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Foto: Torbjørn Tandberg

Dermed må bønder som Øvrebø smøre seg med tålmodighet i minst noen måneder til.

– Jeg kan fint klare å leve uten mink, men jeg vil opp og gå med en ny produksjon. Den vil jeg komme i gang med så fort som mulig.

Margrete Dysjaland, Kjell Hodne og Terje Øvrebø.

Margrete Dysjaland og Kjell Hodne besøkte den nedlagte minkfarmen til Terje Øvrebø.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK