29-årig ordfører: – Jeg skjønner ikke helt begrepet «broiler»

Politikken blir mer og mer profesjonalisert, mener flere politikere. Tidligere Frp-topp Trond Birkedal frykter heltidspolitikere og politiske broilere kan bli et demokratisk problem, mens Sola-ordfører Ole Ueland (29) ikke føler seg truffet.

Ordførerskifte i Sola

Nå 29 år gamle Ole Ueland tok over som ordfører i Sola etter Håkon Rege. Han sier han ikke helt forstår begrepet «broiler», og ønsker at mest mulig politisk makt skal forbli på de frivillige amatørenes hender.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Jeg synes det er vanskelig å si om jeg er det eller ikke. Jeg skjønner ikke helt begrepet, sier Sola-ordfører fra Høyre, Ole Ueland (29), om uttrykket «broiler».

Til høsten har han vært ordfører Stavangers nabokommune Sola i to år. Da han ble innstilt, var han 27.

CV-en hans avslører at han kunne vært en av dem tidligere Frp-topp Trond Birkedal mener kan bli et demokratisk problem: De politiske broilerne.

Jeg var en broiler selv. Jeg var fulltidspolitiker fra jeg gikk ut av videregående skole.

Trond Birkedal
Trond Birkedal etter domsavsigelsen

Trond Birkedal ble valgt inn i bystyret i Stavanger som 19-åring. Nå er han ute av politikken.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Ifølge partiets hjemmesider har han hatt over 20 verv i Høyre, det første i 1999. Han er født i 1983. I tillegg til vervene har Ueland også vært ansatt som tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevlands politiske rådgiver.

– En utvikling jeg ikke håper vi får

I dag mener han selv at Sola-befolkningen måler hans resultater, ikke bakgrunnen hans.

– Jeg opplever at når jeg møter folk, er de opptatt av at du er en hyggelig person. Jeg opplever å bli målt på resultatene jeg leverer, og måten jeg møter folk på, mener Høyre-politikeren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ole Ueland

Ole Ueland før han tok over som Sola-ordfører i 2011. 29-åringen har hatt over 20 verv i høyre, det første det året han fylte 16.

Foto: Jon Reksten

Trond Birkedal, som er i gang med å skrive boka med arbeidstittelen «Fra broilerfabrikken», mener stadig flere heltidspolitikere og politiske broilere kan utvikle seg til et demokratisk problem. I det får han støtte av flere som selv er politikere – også Ueland, som er den eneste heltidspolitikeren i Sola.

– Det er en utvikling jeg ikke håper vi får, sier ordføreren.

Frivillig fra gammelt av

– Jeg er opptatt av at makten i en kommune eller et fylke ligger i de folkevalgte organene. Her i Sola ligger den i kommunestyret. Her sitter 41 representanter, og jeg er én av dem. Men i det daglige er det klart at de som har mer tid og krefter til å bruke på politikken fordi de har det som jobb, kan nok ha noe større innflytelse, innrømmer han.

Arnt Heikki Steinbakk

Arnt-Heikki Steinbakk.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han er blant dem som ønsker at de politiske avgjørelsene skal forbli på amatørenes hender:

– Jeg er opptatt av å beholde det frivillige engasjementet, som lokalpolitikken i alle fall fra gammelt av har vært, presiserer han.

– Enten er du med, eller så er du ikke med

Stadig flere kommuner sysselsetter i praksis heltidspolitikere gjennom frikjøpsordninger, godtgjørelser, honorarer og tapt arbeidsfortjeneste. Det endrer også fordelingen av makt og innflytelse blant folkevalgte.

Fungerende gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, Arnt-Heikki Steinbakk, har selv vært blant de såkalte amatørene. Nå er han politiker på fulltid.

– Forskjellen på å drive politikk i dag sammenlignet med for ti år siden, er at det kanskje forsvinner flere amatører jo lenger opp i systemet du kommer. I dag finner du nok stadig oftere profesjonelle og halvprofesjonelle politikere, altså politikere som får betalt for å være politikere, sier Steinbakk, som også mener politikken krever det.

– For å drive profesjonell politikk, må du må legge mye innsats i det. Det blir et enten eller. Enten er du med, eller så er du ikke med. Og er du med, må du ta det på like stort alvor som om du hadde en annen jobb, mener Steinbakk.