- Blir det for mye betalt, blir det en karrierevei

Politikere i Stavanger tjener tre, fire ganger så mye som politikere i Sandnes og Haugesund.

Stanley Wirak
Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Jeg er litt redd for at hvis det blir for mye betalt, så blir det en karrierevei å være politiker.

Stanley Wirak er ordfører i Sandnes og har en lønn som er nesten like høy som sin ordførerkollega i Stavanger. Godtgjørelsen til de folkevalgte politikerne i formannskap og ulike utvalg er som natt og dag i de byene ordførerne administrerer.

Les også: God lærerlønn for å drive politikk på fritiden

Les også: Mottar millioner for styreverv

I Stavanger får en politiker 90 000 kroner for å sitte i formannskapet. I Sandnes får de 45 000 og i Haugesund 33 000 for det samme vervet.

– En viss forskjell synes jeg er naturlig, men det er alltid en diskusjon hvor stor forskjellen skal være, sier Wirak.

Avstemning i bystyret

Politikere i Stavanger tjener tre, fire ganger så mye på politikken som politikere i Sandnes og Haugesund.

Enorme forskjeller

Det er enorme forskjeller mellom godtgjørelsen til politikere i byene i Rogaland.

Politikerne som sitter i et utvalg i Sandnes må nøye seg med en fjerdedel av den årlige godtgjørelsen Stavanger-politikerne får. Den best betalte utvalgslederen i Stavanger får over 200 000 i godtgjørelse og kan i tillegg kreve tapt arbeidsfortjeneste fra sin sivile jobb.

Når det gjelder dette som vi driver med på vår fritid, så synes jeg ikke at det trenger å være så veldig forskjell.

Staley Wirak, ordfører i Sandnes

Lederen for byutvikling i Stavanger er politiker på fritiden og har en godtgjørelse på 205 000 kroner. I Sandnes er godtgjørelsen 60 000, men lederen kan bli frikjøpt en dag. Da må han eller hun gå ned i lønn i sitt sivile yrke.

I Haugesund har den best betalte utvalgslederen 50 000 kroner, også de er frikjøp i 20 prosent. I Stavanger kan utvalgsledere i tillegg til sin faste godtgjørelse kreve tapt arbeidsfortjeneste opp mot 4000 kroner dagen for politisk arbeid som skjer i den sivile arbeidstiden

– Politikere skal være folk som er i vanlig arbeidsliv

– Jeg synes politikere skal være folk som er i vanlig arbeidsliv og har den koblingen. Så må vi legge forholdene til rette slik at utvalgsledere og andre kan drive dette også på dagtid, sier Wirak.

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, sier det er bra at de økonomiske vilkårene for å drive politikk i Stavanger er gode.

Les også: – Aldri hatt en lignende situasjon

– Når folk driver med politikk, så er det i utgangspunktet fordi de er engasjert i noe, de brenner for noe. De har lyst til å være med å påvirke det samfunnet de lever i. Da synes jeg det er bra at vi har gode vilkår i Stavanger. Det er jeg ganske stolt over, sier Sagen Helgø.

NRK fortalte i går at flere politikere i Stavanger mottar langt over 200 000 i året for politisk arbeid på fritiden. Den utmeldte Ap-politikeren Hilde Karlsen mottar alene over 350 000 kroner for faste verv.

Christine Sagen Helgø

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, sier det er bra at de økonomiske vilkårene for å drive politikk i Stavanger er gode.

Foto: Høyre

Flere møter i Haugesund, bedre betalt i Stavanger

Møtefrekvensen tilsier ikke forskjell i godtgjørelsen mellom byene. I Haugesund har man flere formannskapsmøter enn i Stavanger. Likevel får man tre ganger mer betalt i Stavanger.

Sagen Helgø mener nivået på honorarene også må gjenspeile det alminnelige inntektsnivået i Stavanger.

– Jeg synes dette henger greit sammen. Det er jo alltid opp til bystyret å bestemme det. Det er ikke pengene som gjør at folk går inn i politikken i utgangspunktet. Det er engasjementet, sier Stavanger-ordføreren.

Det er likevel politikerne selv som bestemmer sin egen godtgjørelse. I Sandnes er gjennomsnittsinntekten blant byens befolkning nå like høy som i Stavanger. Nivået på politikergodtgjørelsen er imidlertid langt lavere.

– Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste, så bør det jo gjenspeile seg litt i hva som er lønnsnivået. Når det gjelder dette som vi driver med på vår fritid, så synes jeg ikke at det trenger å være så veldig forskjell, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.