Reagerer på høye politikerlønninger

Nær en tredjedel av bystyret i Stavanger tjener nå over 400.000 kroner årlig på politikken. Statsviter Svein Tuastad mener for høye politikerlønninger kan svekke tilliten til politikere.

Svein Tuastad

STATSVITER: Svein Tuastad er statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han mener for høye lønninger til politikere kan være et demokratisk problem.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er uheldig at de folkevalgte selv fastsetter sin egen godtgjørelse, sier statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad.

Han reagerer også på at politikere mottar tapt arbeidsfortjeneste for arbeid på kveldstid.

Over 400.000 kroner

NRK har tidligere fortalt at politikerne i Stavanger får langt bedre betalt enn sine kollegaer i nabobyene.

Nær en tredjedel av de folkevalgte som sitter i bystyret mottar lønn og honorar som overstiger 400.000 kroner årlig.

Pengene får de delvis gjennom verv, frikjøpsordninger og tapt arbeidsfortjeneste. I går kunne NRK fortelle at enkelte politikere i flere måneder i år har fått over 20.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

Det har de fått selv om de allerede mottar godtgjørelse for verv og i tillegg er frikjøpt for mellom 100.000 og 200.000 fra sitt ordinære arbeid.

Tuastad tror for høye godtgjørelser kan svekke tilliten til politikerne.

– Det som er spesielt med Stavanger er at de ligger veldig høyt. Da kan en få inntrykk av at de tenker litt for mye på å sikre seg selv, sier han.

Vil ha gransking

Gjennomgangen NRK har gjort viser at flere politikere har fått tapt arbeidsfortjeneste selv om møter er lagt etter normal arbeidstid.

Det gjelder i første rekke selvstendig næringsdrivende.

– Hele systemet bygger på tillit, sa leder for politisk sekretariat, Martha Rødde i går.

Svein Tuastad mener det blir feil når politikerne både vedtar sine egne arbeidsvilkår, selv fastsetter sin egen lønn og i tillegg kan kreve tapt arbeidsfortjeneste for arbeids om skjer på kveldstid.

Han er urolig for at det skal gå sport i å utnytte ordningene.

– Det er veldig viktig å granske om disse ekstragodtgjøringene er legetime, og om de blir utbetalt slik de var ment eller ikke. Det er kanskje tegn som tyder på at det har gått litt langt.