Omkom på COSL Innovator

  • Petroleumstilsynet skal granskes

    En rekke alvorlige hendelser gjør at Riksrevisjonen har besluttet å gjøre en grundig gransking av Petroleumstilsynet, melder Stavanger Aftenblad. Tilsynet fikk blant annet kraftig kritikk etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator i 2015.

  • Statoil saksøkes for kontraktsbrudd

    Etter dødsulykken på riggen COSL Innovator i fjor
    avsluttet Statoil kontrakten 4,5 år før tiden. Nå krever de kinesiske eierne erstatning for kontraktsbrudd, og stevner Statoil for Oslo tingrett, skriver Dagens Næringsliv.

  • Nye rigg-krav etter dødsulykke

    En rekke norske rigger kan måtte bygges om, skriver Dagens Næringsliv. Etter dødsulykka på COSL Innovator i desember i fjor har SINTEF gjort en rekke tester med en modell, og konklusjonen blir trolig at krava strammes inn. Endringene kan medføre både ombyggingskostnader og inntektstap.

    Knuste ruter på COSL Innovator
    Foto: Leif Rune Løland