Alle er evakuert etter gasslekkasje på Ormen Lange-anlegget

Fire personer er blitt eksponert for gass fra en strømfordelingsstasjon på landanlegget til Ormen Lange på Nyhamna. Hele anlegget er evakuert og det blir nå ikke eksportert gass fra Nyhamna.

Gasslekkasje på Nyhamna

Politiet fikk klokka 16.24 melding om en gasslekkasje på Nyhamna.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Nødetatene rykket klokka 16.24 ut til landanlegget til Ormen Lange på Nyhamna i Aukra kommune etter melding om en gasslekkasje. Fire personer ble eksponert for gassen og ble sjekket av helsevesen på stedet. En person ble sendt videre til sykehus.

Politiet er på vei til Aukra

Innsatsleder til politiet på vei til Nyhamna.

Foto: Roar Strøm / NRK

– De tror ikke at det er flere personer inne i det aktuelle bygget. De jobber nå med å finne ut hva slags gass det er snakk om. Deretter er planen å gå gjennom bygget, opplyste Rolf Korstad i politiet i 17-tiden.

Evakuerte anlegget på grunn av kortslutning

Før klokka 17 ble landanlegget evakuert. Alle ansatte ble da bedt om å forlate anlegget.

– Det er en standard prosedyre at vi tømmer anlegget for alle som ikke trenger å være der ved en hendelse, opplyser Kitty Eide, som er kommunikasjonssjef i Shell.

Hun opplyser at de har hatt en kortslutning i en strømfordelingsstasjon. Det gjorde også at anlegget ble mørklagt noe som også var en av grunnen til at de valgte å evakuere, og eksporten av gass fra Nyhamna ble stanset.

Røykdykkere jobbet sammen med industrivernet

Brannbil på Nyhamna

Brannmannskap rykket ut fra flere stasjoner.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Brannvesenet rykket ut med mannskap fra både Aukra og Molde og har rundt tjue mann på stedet.

– Vi har gått inn med røykdykkere for å sjekke lekkasjen sammen med folk fra anlegget, opplyser Stian Jørgensen ved 110-sentralen klokka 17.15.

De jobber nå med å finne ut hvilken gass det er snakk om.

– Ikke naturgasslekkasje

Like før klokka 18 melder Shell at de ikke har hatt en lekkasje av naturgass.

– Dette dreier seg om en feil på en strømfordelingsstasjon. Den lekkasjen som har vært dreier seg om små mengder gass som er standard i denne typen elektrisk utstyr. Så det er ikke snakk om noen naturgasslekkasje fra Nyhamna, sier Kitty Eide i Shell.

Innsatsleder Leif Olav Brevik. Fagleder brann Frode Myhre

Innsatsleder i politiet Leif Olav Brevik og fagleder i brannvesenet Frode Myhre sier at det ikke var giftig gass som ble utløst når en sikring røk inne i trafostasjonen, men gass som fortrenger luft og gir ubehag.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

De fire personene som var inne i anlegget da de ble eksponert for gassen vil nå bli fulgt opp av selskapet.

– Vi jobber nå med å skaffe oss teknisk oversikt over situasjonen og hva som skal til for å rette opp feilen som oppsto, sier Eide.

Har kontroll på stedet

Innsatsleder i politiet, Leiv Olav Brevik, sier til NRK klokka 18.45 at de nå har kontroll på stedet, og at de på anlegget nå prøver å normalisere situasjonen.

– Vi vil prøve å sette i gang produksjonen igjen så snart som mulig, sier Eide i Shell.

Fleire skal vere eksponerte for gass ved landanlegget på Aukra.
Ormen Lange-anleggget på Nyhamna i Aukra ble evakuert etter en gasslekkasje tirsdag. Fra sendingen kl 18.45.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal