– Vi blir tatt som en selvfølge

Norsk Folkehjelp syns aktørene som tjener penger på masseturismen til Preikestolen bør gi litt tilbake til de som er med på å redde liv.

Ålgård Skolekoprs holder konsert på Preikestolen

Dette er et vanlig syn på Preikestolen i sommermånedene. Men med mange folk på tur, øker også sjansene for at frivillige hjelpeorganisasjoner må rykke ut.

Foto: Ole Omland

– Av respekt for mannskapet, som slipper alt de har i hendene og stiller opp til alle døgnets tider, burde vi få litt igjen, sier Espen Brekke i Norsk Folkehjelp i Strand og Forsand.

Frivillige hjelpeorganisasjoner er viktige for beredskapen ved turistattraksjoner som Preikestolen, Kjerag og Trolltunga – attraksjoner mange aktører innen reiselivsbransjen tjener store penger på.

Men for organisasjonene er det lite å hente.

Espen Brekke i Norsk folkehjelp

Espen Brekke i Norsk Folkehjelp mener reiselivsaktørene som tjener penger på naturattraksjoner bør støtte frivillige hjelpeorganisasjoner økonomisk.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Når de inviterer turister til for eksempel Preikestolen, må de også ta ansvar for beredskapen. De kan ikke bare ta for gitt at den etablerte beredskapen tar seg av alt, sier Brekke.

– Å bruke noe av inntektsgrunnlaget til å styrke beredskapen vil falle tilbake til turistattraksjonen, så jeg syns det ville vært naturlig at de betaler, fortsetter han.

Staten må ta ansvar

Stiftelsen Preikestolen mener staten må ta større ansvar for sikkerheten.

– De må gi penger til tilrettelegging, beredskap og sikkerhet for å ivareta de mange gjestene som kommer om sommeren, sier daglig leder Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen.

De vil se på muligheten for at Norsk Folkehjelp skal få jevnlig støtte fra dem, men kan ikke love noe.

– Vi må ta signalet som kommer på alvor. Det er viktig å ta vare på det unike systemet vi har her i landet med frivillig innsats, sier Rake.

Saken fortsetter under bildet

Trolltunga, Kjerag og Preikestolen

Hver sommer besøkes attraksjoner som Preikestolen, Kjerag og Trolltunga av tusenvis av mennesker. Det tjener reiselivsaktører godt på.

Foto: Ståle Frafjord / Lasse Thorkildsen / Erik Waage / NRK

Moms- og avgifter

I tillegg til å gå dugnadsarbeid for å skaffe penger til utstyr, må Norsk Folkehjelp også betale full avgift på utstyret.

– Det store paradokset er at vi må betale i søkk og kav med avgifter til staten, som neste dag ber oss stille på dugnad for å redde folk i fjellet, sier Brekke.

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener frivillige hjelpeorganisasjoner bør få støtte over statsbudsjettet, og vil bort fra dagens ordning hvor spillemidler fra Norsk Tipping brukes.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Per i dag får de frivillige hjelpeorganisasjonene en årlig prosentandel i spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) i finanskomiteen på Stortinget mener at landsdekkende organisasjoner Norsk Folkehjelp skal få direkte støtte over statsbudsjettet.

– Dagens ordning er ikke er god nok. Disse organisasjonene må inn på statsbudsjettet slik at de ikke er avhengig av at folk spiller Lotto for å få penger, sier Solberg.

– Dårlig idé

Regjeringspartiet Høyre er derimot skeptiske til å gi noen organisasjoner fordeler som andre ikke får.

Siri Meling

Høyre-politiker Siri A. Meling har ikke tro på at en ordning, hvor noen frivillige organisasjoner får momsfritak, vil fungere.

Foto: Høyre

– Momsinntektene er viktige. Skal vi gi momsfritak til frivillige organisasjoner blir det diskusjon om hvem som skal betale, og ikke, sier Siri A. Meling i finanskomiteen.

Hun mener også det blir vanskelig å følge opp et slikt system.

– Det blir mange grensetilfeller, og det vil bli dyrt med kontroller for å følge opp dette. Derfor tror jeg ikke dette er en god idé.