Rogaland mangler 19.000 boliger

Det er bygget for få boliger de siste årene til å oppnå samme prisutvikling som i de andre storbyregionene i landet.

Grasholmen, Stavanger

Det er bygget for få boliger i Stavanger-regionen de siste årene til å oppnå samme prisutvikling som i de andre storbyregionane i landet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Når du ikke har boligene, eller når folk ikke har råd til å bo i dem, så kommer ikke folk hit. Det er det vi ser på som den store utfordringen for regionen. Analysen viser at næringslivet kommer til å fortsette å skape massevis av jobber fremover.

Jan Soppeland, administrerende direktør i Greater Stavanger, sier at befolkningen i Stavangerregionen vil øke fra 315 000 i 2013 til rundt 480 000 mennesker i 2040.

Det gir behov for bygging av 74 000 nye boliger, viser rapporten som er utarbeidet av firmaet Samfunnsøkonomisk analyse.

– Tempoet er noe for lavt

– Vi må ha et stødig tempo i boligbyggingen. Nå har vi fått opp tempoet etter at dette fikk politisk oppmerksomhet, og oppmerksomhet i bransjen, men det er fortsatt noe for lavt, sier Soppeland.

Jan Soppeland

Jan Soppeland, administrerende direktør i Greater Stavanger, sier at befolkningen i Stavangerregionen vil øke fra 315 000 i 2013 til rundt 480 000 mennesker i 2040.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Regionen har en ambisjon om å bygge rundt 3 300 boliger i året. Rapporten viser at dersom en skal bygge ned forskjellen til de andre storbyregionene, må det bygges mer enn det.

– Det er et samspill mellom kommunene som tilrettelegger tomtearealer. Der er det veldig mye bra på gang. Nå gjelder det bare at kommunene er flinke til å holde oppe trykket for å få gjennom søknadene som kommer, slik at vi kan opprettholde et høyt tempo. Dessuten må byggenæringen opprettholde kapasiteten til å bygge, sier Soppeland.

– Flere boliger av en annen karakter

Analysen viser at det må bygges flest boliger der det allerede finnes flest.

– Det må bygge mest i Stavanger, så i omkretskommunene til Stavanger. Den største etterspørselen kommer i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Rapporten viser at befolkningsøkningen kommer både i den yngre og i den eldre aldersgruppen.

– Vi ser at vi har behov for flere boliger, kanskje av en annen karakter og en annen størrelse enn den tradisjonelle eneboligen. Det må bli mer urbant i de urbane strøkene, sier Soppeland.