Hopp til innhold

Lover ferjefri riksvei 13

Ryfast vil føre til økt trafikk gjennom Ryfylke. Da må ferjesambandet mellom Hjelmeland og Nesvik bort, mener ordfører og Næringsforeningen.

MF «Hjelmeland»

«MF Hjelmeland» har kjørt mellom Hjelmeland, Nesvik og Ombo i over 20 år. Nå diskuterer politikere og næringslivet bro over Jøsenfjorden.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Under Ryfylkekonferansen i Suldal i går, ble det diskutert hva som ville skje med Ryfylke når Ryfast står klar i 2019.

Blant annet ble det nevnt at Strand vil vokse enormt og få opp mot 90 prosent av befolkningen i Ryfylke.

Noe annet som er helt sikkert, er at trafikken inn og ut av Ryfylke vil bli enorm, sammenlignet med hvordan den er i dag.

Jostein Soland

Seniorrådgiver i Næringsforeningen, Jostein Soland.

Foto: Næringsforeningen
Trine Danielsen

Ordfører i Hjelmeland, Trine Danielsen.

Foto: Harald Eide Ellingsen / Høyre

– Dersom vi får den utviklingen som vi forventer, så vil trykket for alvor havne på Jøsenfjorden. Rett og slett fordi dette er den korteste veien opp til E134 mot Oslo, seniorrådgiver i Næringsforeningen, Jostein Soland.

På langtidsplanen

Sjøveien er i dag den eneste måten å komme seg over Jøsenfjorden mellom Hjelmeland og Nesvik.

Ordføreren i Hjelmeland, Trine Danielsen (H), er enig med Soland at Jøsenfast må bli en realitet. Dette ligger allerede i langtidsplanen til kommunen.

– Soland har helt rett i at Jøsenfast vil tvinge seg fram på sikt, men i Hjelmeland forholder vi oss nå til en korttids- og en langtidsplan, sier ordføreren.

Danielsen sier at kommunen må sikre de rasutsatte veistrekningene innover i Ryfylke, før planleggingen av Jøsenfast kan begynne. Først da kan kommunen begynne å tenke på en ferjefri riksvei.

– På langtidsplanen er Jøsenfast øverst på lista. Så den kommer, sier hun.

Det er du sikker på?

– Ja, det er jeg helt sikker på, sier hun

– Viktig vei

Mens Soland og Danielsen diskuterer broprosjektet over Jøsenfjorden, bygges det allerede en bro i Ryfylke.

Sandsfjord bru skal erstatte ferjesambandet mellom Sand og Ropeid. Når den står klar i 2016, er det bare over Jøsenfjorden trafikken vil skysses med ferje.

Et viktig kryssningspunkt som vil fungere som en flaskehals, når Ryfast dukker opp fra fjorden mellom Tau og Jørpeland, mener ordføreren. Hun ønsker at trafikken skal flyte, men helst ikke på en ferje.

– Å få Jøsenfast på plass vil bety en ferjefri vei mellom Stavanger og Oslo gjennom Ryfylke. Dette vil bli en svært viktig vei, sier hun.

Kortsiktige løsninger

Gottfried Heinzerling

Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling.

Foto: Anders Fehn / NRK

Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling, sier at det er lov å drømme, men ber både Soland og Danielsen forholde seg kortsiktige planer.

– En bro over Jøsenfjorden kan være realistisk, men ikke på kortsikt, sier Heinzerling, og legger til at Hjelmeland kommune først og fremst bør tenke på Årdalstunnelen og rassikring av veiene i området.

– Kan en eventuell planlegging av Jøsenfast ødelegge for andre prosjekt?

– Ikke nødvendigvis ødelegge, men manglende prioritering kan medføre at de kortsiktige prosjektene ikke blir tilstrekkelig finansiert. Derfor er det først og fremst viktig å prioritere de kortsiktige planene, sier han.

Danielsen skjønner bekymringen, men sier at Heinzerling har ingenting å frykte.

– Jøsenfast står øverst på vår langsiktige plan. Rassikring er øverst på vår kortsiktige plan, sier hun.

Men når en eventuell bro kan være på plass, ønsker ingen å spekulere i.

– Det tok 20 år med Ryfast, så vi får se om det tar 20 år dette også. Da er jeg over 90, i så fall så håper jeg at jeg får oppleve det, humrer Soland i Næringsforeningen.