Hopp til innhold

Venter full krise i rigg-markedet

Per nå er 16 rigger arbeidsledige, og frem til nyttår vil 10 nye rigger stå uten oppdrag. Det betyr at flere tusen arbeidsplasser står i fare.

Flere rigger i Ølen

Scarabeo 8 har nettopp kommet til Ølensvåg. Ifølge analytiker i Rystad Energy, Tore Guldbrandsøy, er årsakene til at mange rigger nå er arbeidsløse at det er bygget for mange rigger i periodene hvor markedet har vært bra.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Fride Solbakken

Fride Solbakken, daglig leder Stavanger rederiforening, mener de kommende årene ser tøffe ut for mange riggselskap.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er kritisk. Slik det ser ut med de riggene og skipene som går av kontrakten nå i høst vil det kunne være nærmere 2000 arbeidsplasser som forsvinner bare i løpet av høsten, sier Fride Solbakken, daglig leder Stavanger rederiforening.

Flere av riggene som nå er uten arbeid ligger i Ølensvåg, i vente på bedre tider.

– Alle er bekymret, men vi håper å komme i gang med arbeidet igjen snart, sier Paolo Scotti, administrerende direktør i Saipem.

Bruker tiden til vedlikehold

Scotti er på riggen Scarabeo 8, som nylig føyde seg inn i den lange rekken av rigger som står arbeidsløse.

– Vi har nettopp kommet til Ølen fordi riggen er suspendert for en periode, sier Scotti.

Ifølge Scotti er avtalen med riggens oppdragsgiver, ENI Norge, at tiden i Ølen skal brukes til sertifisering og vedlikehold av riggen.

Planen er at riggen skal gjenoppta boringen i Barentshavet om fem måneder, og den er derfor bare arbeidsledig for en relativt kort periode.

Rigg Scarabeo 8 i Ølen

Som så mange andre håper også Paolo Scotti, administrerende direktør i Saipem, på en bedring i årene som kommer. Håpet er at aktiviteten skal ta seg opp igjen i begynnelsen av 2018, sier han.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Avhengige av høyere oljepris

Så heldige er derimot ikke alle. Ifølge analytiker i Rystad Energy, Tore Guldbrandsøy, er det heller ikke snakk om noe snarlig bedring.

– Det er stabilt lavt. Vi tror aktiviteten vil ta seg opp igjen utover i 2018, 2019 og 2020. Men det betinger jo også at oljeprisen kommer tilbake, sier Guldbrandsøy.

For mange rigger

Guldbrandsøy mener det i hovedsak er to ting som har ført til situasjonen på rigg-markedet.

Tore Guldbrandsøy

Ifølge analytiker i Rystad Energy, Tore Guldbrandsøy, er det rundt 35 prosent flere rigger enn det som trengs i Norge per i dag.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er en syklisk bransje, som betyr at når ting går bra, bygges det mye nytt. Det er bygget for mange rigger. Den andre grunnen er at når oljeprisen går ned så blir etterspørselen etter rigger mindre, sier han.

Men selv om situasjonen er kritisk for riggselskapene mener Guldbrandsøy at oljeselskap kan ha nytte av de mange riggene som nå ligger på vent.

– Det er jo interessant for oljeselskapene som nå kan leie en rigg til rundt en tredjedel av prisen de måtte betale for et par år siden, sier han.