Hopp til innhold

Kan begrense turismen til Preikestolen

Norsk Friluftsliv mener det kan bli nødvendig å begrense turistrømmen til Preikestolen.

Preikestolen

Det kan bli nødvendig å begrense turiststrømmen til Preikestolen, mener fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

I august ville Den Norske Turistforeningen ha en lovhjemmel for å stoppe turister når det ikke er forsvarlig å ferdes i fjellet.

Nå får de støtte av fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Neste uke skal tryggheten til alle som ferdes til det verdenskjente fjellplatået, løftes frem på et stort beredskapsmøte.

Der stiller blant annet daglig leder i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Det er positivt at mange ønsker å oppsøke naturattraksjoner som Preikestolen. Da må vi sørge for at naturen og sikkerheten er ivaretatt. Alternativet ville vært å begrense tilgangen, og det vill vært veldig uheldig, sier han.

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal, daglig leder i Norsk Friluftsliv mener avgrensing kan bli nødvendig for å ivareta natur og sikkerhet.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Hjemmel i lovverket

Heimdal vil ikke sette et eksakt tak, men mener det er hjemmel i lovverket for å avgrense turiststrømmen.

– I Norge har vi en naturmangfoldslov som skal sikre at naturgrunnlaget ikke forringes. Det betyr at hvis store belastninger kan skade naturen, er myndighetene forpliktet til å sette inn mottiltak. Begrensning av tilgang kan være et av tiltakene, sier han.

Heimdal er klar på at dette ikke bare gjelder for Preikestolen, men også for andre naturattraksjoner i Norge.

– Dette er ikke bare et lokalt problem for Rogaland. Dette ser vi andre steder også. Derfor haster det at vi nå setter inn tiltak for å sørge for at friluftslivet er ivaretatt, slik at vi også har et godt naturgrunnlag for våre kommende generasjoner.

Se hvordan det gikk da turistene ble advart mot å gå opp til Preikestolen, tidligere i høst.

Se hvordan det gikk da turistene ble advart mot å gå opp til Preikestolen i slutten av september.

– Ikke nødvendig

Under det voldsomme uværet i august ble turgåere advart mot å gå til Preikestolen.

Sommeren førte også til rekordmange redningsoppdrag for Norsk Folkehjelp i Ryfylke. Halvparten av oppdragene handlet om å redde ned Preikestol-turister.

Daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Audun Rake, mener det ikke er nødvendig å avgrense turismen.

– Vi kan få til ordninger som gjør at alle som vil gå til Preikestolen, kan gjøre det, men da med riktige klær og annet utstyr tilgjengelig, sier han.

Audun Rake

Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, åpner for guida turer til det kjente fjellplatået.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ser på andre løsninger

Rake åpner også for guida turer, hvor erfarne fjellfolk kan være med på å ivareta sikkerheten.

– Da kan en få en fin opplevelse, selv om været er dårlig.

Men hvis en kan unngå farlige situasjoner, hvorfor ikke begrense?

– Turistene er kommet fra hele verden. Så skal vi stå der å si nei? Vi vil mye heller bidra til at de er godt utstyrt, godt forberedt og at vi kanskje også kan tilby guida turer.

Arne Alsvik

Arne Alsvik, beredskapsleder i Norsk Folkehjelp, Strand og Forsand etterlyser bedre rammevilkår for å løse utfordringene.

Foto: Eirik Gjesdal/NRK

Arne Alsvik, beredskapsleder i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, er også lunken til å avgrense turismen.

– Vi har ikke noe tro på at det går an å stenge adkomsten til den norske naturen. Vi er mer interessert i bedre rammevilkår for å løse den type utfordringer, sier han.