Hopp til innhold

Jusprofessor slakter kommunens behandling av Mona-saken

Mandag behandles saken til Mona Anita Espedal i bystyret i Sandnes, men ordføreren ønsker ikke å ta opp saken på nytt. Nå får kommunen krass kritikk fra eksperter.

Mona Anita Espedal møter kommunepolitikere

Mona Anita Espedal delte ut rapporten til politikerne i Sandnes. Flere av politikerne som hadde behandlet saken i Formannskapet erkjente å ikke ha lest rapporten.

Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Jeg har vanskelig for å skjønne at kommunen ikke vil akseptere at denne nye rapporten setter saken i et nytt lys.

Det sier professor ved juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen, Jan Fridtjof Bernt.

Formannskapet i Sandnes kommune avviste å ta opp saken til Mona Anita Espedal på nytt i oktober. Mona har tidligere fått 725.000 kroner i oppreisning etter at en sakkyndig hadde slått fast at hun ikke hadde skade etter en vond barndom.

Hun fikk oppreisning etter et forlik med kommunen. Men en ny rapport har senere slått fast at Mona hadde skade, og skulle hatt 1,55 millioner kroner. Kommunen har imidlertid ikke ønsket å ta opp saken på nytt og vist til forliket.

Mandag skal saken opp i bystyret etter at Frp-politiker Wenche Meinich-Bache har fremmet et forslag om å ta opp saken igjen. Ordfører Stanley Wirak har selv vært lunken til ny behandling av saken.

Han uttalte under Debatten på NRK på tirsdag at gjenåpning av denne saken kunne føre til at mange som tidligere har fått oppreisning nå ville prøve å få behandlet sine saker på nytt av kommunen.

Mona Anita Espedal

Mona Anita Espedal krever oppreisning for sin tapte barndom.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Argumentet om fare for ras av nye saker, skjønner jeg ikke. Kommunen tror vel ikke at det er et stort antall saker der det er gjort så alvorlige feil ved den sakkyndig vurderingen som det synes å være her? Og om det er flere slike tilfeller av uforsvarlig faglig vurdering av skade, kan vel ikke kommunen for alvor mene at den kan forsvare å hindre at dette kommer opp i lyset, sier Bernt.

Også universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, Liv Shelby, mener kommunen har full tilgang til å ta opp saken til Mona igjen, uten at dette nødvendigvis betyr at de må ta opp alle andre saker.

– Saken vil ikke skape presedens virkning. Hver sak må vurderes konkret. Saken vil heller ikke påvirke uaktsomhetsterskelen i andre saker. Enhver sak som omhandler manglende inngripen må behandles ut fra de konkrete forholdene i saken.

Jan Fridtjof Bernt

Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Så ikke på rapporten

Ordføreren i Sandnes har tidligere gjort det klart at Formannskapet ikke tok stilling til innholdet i den nye rapporten. Kun til spørsmålet om de ville gjenåpne en sak der det var inngått et forlik. At kommunen ikke realitetsbehandlet saken finner professoren betenkelig.

– Jeg finner det både rettslig og etisk kritikkverdig at man bare avviser den nye henvendelsen, uten å ville gå inn i realiteten i saken.

Bernt kjøper heller ikke argumentet som ordføreren har brukt om at begge parter var enige om den første sakkyndige.

– Kommunen sier partene var enige om den første sakkyndige rapporten, men om en sakkyndig rapport er riktig, er ikke noe man kan avtale. I en så alvorlig sak må det selvsagt vurderes individuelt ut fra de feil som er gjort og den skade som barnet er påført.

Mona Anita Espedal viser hvordan hun ble tatt strupetak på som liten

De første bekymringsmeldingene om Mona Anita Espedal kom allerede da hun var fire år gammel i 1993. Her forteller hun om hvordan stemoren tok kvelertak på henne som barn.

Foto: Jørn Norstrøm

Han mener kommunen må vurdere henvendelsen konkret.

– Ikke bare lete etter formelle innsigelser som den kan bruke for å unngå å ta ansvar for å treffe en riktig og forsvarlig avgjørelse. Man må ta stilling til om den sakkyndige vurderingen som partene bygget på da forliket ble inngår, holder faglig mål.

Professoren mener videre kommunen setter altfor høye krav til Mona. I saksfremlegget til formannskapsmøtet i oktober ble det vist til at partene var klar over at en ny sakkyndig kunne komme til en annen konklusjon enn den første. Kommunen mener derfor at det at en ny sakkyndig nå har gjort det, ikke kan betegnes som ny informasjon.

– Jeg finner det etisk og juridisk svært problematisk hvis det er riktig at kommunen nå vil gjemme seg bak at Mona Anita Espedal kunne bedt om en ny sakkyndig vurdering da den første ble avgitt. Det er å stille et helt urimelig krav til en part som så åpenbart er påført store skader, og som selvsagt ikke kunne tro at hun hadde mye å stille opp mot en oppnevnt sakkyndig.

Debatt mellom Mona Anita Espedal og Stainly Wirak

Mona Anita Espedal og ordfører Stanley Wirak (Ap) møttes til debatt på NRK tirsdag. I etterkant har flere av ordførerens uttalelser fått kritikk.

Foto: Skjermdump fra NRK

Kan saksøke

Etter at formannskapet avviste ny behandling av saken, sendte advokaten til Mona et varsel om søksmål til kommunen. Foreløpig har det ikke kommet en stevning i saken, i motsetning til det ordføreren sa under Debatten. Han har i ettertid erkjent at dette var feil.

Men blir saken avvist igjen så kan den havne i retten.

– Sandnes kommune kan ikke bruke som argument at det vil komme et ras av nye saker, sier advokat Svein Kjetil Lode Svendsen.

I Debatten viste ordføreren også til at det var kommet en ny sak allerede der en som tidligere hadde fått oppreisning via den kommunale oppreisningsordningen i Sandnes, ønsket ny behandling og mer i utbetaling fra kommunen. Advokaten kjenner ikke til de konkrete forholdene i den saken, men mener andre saker ikke kan sammenlignes med Monas.

– Grunnen til at de bør åpne den er at det foreligger ny informasjon. Det gjør det ikke i alle andre.

NRK har tatt kontakt med Sandnes kommune, men ordfører Stanley Wirak, eller noen andre i kommunen, hadde ikke anledning til å kommentere saken i kveld.

NRK vil følge opp saken til Mona i bystyret i Sandnes mandag.

Flere nyheter fra Rogaland