Hopp til innhold

Har tidligere fått erstatning i Birgitte Tengs-saken

Johny Vassbakk er nå dømt for drapet på Birgitte Tengs. Han har tidligere fått erstatning for å ha vært utpekt som mulig drapsmann.

Johny Vassbakk

Johny Vassbakk kan være nødt til å betale tilbake de 7150 kronene han fikk fra staten i 2002.

Foto: Privat

– Dette skulle aldri ha vært utbetalt, sier en av fetterens advokater, Arvid Sjødin.

Johny Vassbakk ble i februar dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Saken er anket, og er berammet til Gulating lagmannsrett i september.

Men i en kjennelse i Ryfylke forhørsrett fra 2002, som tidligere ikke har vært kjent i media, kommer det frem at Vassbakk har blitt tilkjent erstatning i samme sak.

Ifølge kjennelsen fra 2002 ble han «uforskyldt brakt inn i en sak som har fått betydelig medieomtale».

Les også Derfor slapp han unna søkelyset i 26 år

siktet sladdet

Alt på grunn av en 22 sider lang rapport politisekretær Grete Strømme leverte i 1996. Der pekte hun på Vassbakk som moduskandidat.

7150 kroner i erstatning

Advokat John Christian Elden bistod Vassbakk den gangen. Etterpå leverte han et erstatningskrav på vegne av Vassbakk.

I det krevde Vassbakk erstatning for advokatbistand i forbindelse med saken i 2002.

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han ble tilkjent 7150 kroner i erstatning. I dag anslår Elden at dette utgjorde tre timers advokatbistand mellom 1998 og 2002.

En spesialregel i straffeprosessloven gjør at noen som blir dratt inn i eller utsatt for etterforskning, kan få erstatning for utgifter i den forbindelse.

– Det er det som har skjedd i denne saken, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Ola Johan Settem til NRK.

Han peker på at det er mange år mellom erstatning og den fellende dommen.

– Det fremstår jo spesielt i dag, men det er en avgjørelse tatt ut fra det den aktuelle dommeren hadde grunnlag for å si noe på den gang, sier han.

Førsteamanuensis Ola Johan Settem

Førsteamanuensis ved UiS, Ola Johan Settem.

Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Kan være nødt til å betale tilbake kravet

Ifølge den samme straffeprosessloven kan departementet kreve tilbake slik erstatning hvis saken senere gjenopptas og siktede blir dømt.

– Det finnes en hjemmel for å kreve erstatningssummen tilbakebetalt dersom det viser seg at den som har mottatt en erstatning, likevel ikke skulle ha krav på det, skriver kommunikasjonssjef i Statens sivilrettsforvaltning, Kristian Stakset-Gundersen, i en e-post til NRK.

Vassbakk ble avhørt av politiet i Tengs-saken i 1995 og 1996.

I 1997 ble derimot fetteren til Birgitte Tengs dømt for drapet i tingretten. Han ble senere frikjent i lagmannsretten, men erstatningskravet i den sivile saken ble opprettholdt helt til i november i fjor.

Les også Ingen lovnad om erstatning til fetteren – men kravet skal handsamast raskt

NRK møtte justisminister Emilie Mehl etter møtet med fetteren til Birgitte Tengs

Kort tid etter at fetteren ble frifunnet, ble Strømme siktet for brudd på taushetsplikten i forbindelse med innlevering av rapporten.

Først tre år etter ble saken hennes prøvd for retten. Strømme ble frifunnet.

Sjødin mener erstatningskravet fra Vassbakk ble levert inn altfor sent.

– Jeg har heller aldri blitt opplyst om at han har fått erstatning, sier Sjødin.

Arvid Sjødin

Arvid Sjødin har vært fetteren til Birgitte Tengs sin advokat i 25 år.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Advokat John Christian Elden presiserer at Vassbakk aldri var mistenkt på slutten av 90-tallet, og utdyper:

Det ble foretatt etterforskningsskritt for å avkrefte den mistanke andre hadde fremsatt, sier Elden.

Elden har vært bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs siden 1999. Oppdraget for Vassbakk skjedde helt i starten av perioden som har gått siden da. Elden måtte takke nei til å være Vassbakks forsvarer da han ble pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs 1. september 2021.

Da han ble mistenkt i saken i 2021, kunne jeg ikke hjelpe ham, siden jeg var bistandsadvokat for foreldrene i drapssaken. De ønsket at jeg skulle fortsette, sier Elden.

Reiste habilitetsinnsigelse

Advokat Arvid Sjødin reagerer på at Elden i 2002 bistod Johny Vassbakk samtidig som han var bistandsadvokat for Birgitte Tengs' foreldre.

I 2009 åpnet Agder lagmannsrett for at erstatningssaken mot fetteren kunne gjenopptas. Men ifølge Sjødin anket Elden dette til Høyesterett. Der ble erstatningssaken avvist.

– Det er et problem. Hva var motivet hans for å anke fetterens gjenåpning? Var det for å ivareta Vassbakk eller for å ivareta de pårørende? sier Sjødin.

Advokat John Christian Elden opplyser at han jobbet for Karin og Torger Tengs.

– Anken fra foreldrene til Birgitte var begrunnet i at lagmannsretten brukte loven feil. Høyesterett var enig, sier Elden.

Ifølge statsadvokat Thale Thomseth var påtalemyndigheten klar over at Elden tidligere har representert tiltalte i Tengs-saken da rettssaken startet i høst.

Thale Thomseth

Statsadvokat Thale Thomseth var aktor i rettssaken mot Johny Vassbakk i høst.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det ble reist spørsmål om habilitetsinnsigelse av forsvarerne under saksforberedelsene. Det er retten som oppnevner bistandsadvokat. Det forholder vi oss til. Vi har ikke noen kommentarer ut over det, sier hun.

Advokat Stian Kristensen er en av Johny Vassbakks forsvarere.

– Habilitetsinnsigelsen var et av flere tema under saksforberedelsene. Etter dette har ikke Eldens habilitet vært noe tema, sier Kristensen.

Stian Kristensen utenfor tingretten i Haugesund

Advokaten til Johny Vassbakk reagerte på at John Christian Elden var bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Heller ikke han har kommentarer utover det.

Ifølge Elden ble det aldri noe ut av selve habilitetsinnsigelsen. Han viser til referatet fra det saksforberedende møtet 12. september 2022:

«Advokat Elden mente at bistanden til tiltalte var begrenset og at han har vært inne som bistandsadvokat lenge og at han ikke anså det problematisk å fortsette som bistandsadvokat. Påtalemyndigheten har ikke noen innvendinger. Forsvarerne opplyste at de ikke formelt vil komme med en innsigelse, men gjøre oppmerksom på at tiltalte reagerer»

Elden bisto dermed Karin og Torger Tengs under rettssaken mot Vassbakk november og desember 2022, sammen med advokat Erik Lea.

Var involvert i parallell etterforskning

Samtidig som Vassbakk ble tilkjent erstatning i 2002, pågikk også en ny etterforskning i forbindelse med Tengs-saken.

Etterforskningen ble ledet av politiadvokat Thor Buberg ved Haugesund politistasjon.

Les også Dette er tiltalte i Tengs-saken

Tiltalte i Birgitte Tengs-saken

I 2002 innkalte politiet 43 personer for å ta DNA-prøver fra slimhinnene på innsiden av kinnene deres.

En av disse var Vassbakk.

Disse ble sjekket opp mot fem uidentifiserte hårstrå som ble funnet på Birgitte Tengs, deriblant ett som ble funnet i hånden hennes.

12. desember 2002 offentliggjorde politiet resultatet. I et intervju med NRK bekreftet Buberg at ingen av prøvene kom tilbake med DNA-treff.

17 år senere ga nye DNA-undersøkelser treff på Vassbakks profil, da et Y-kromosom fra hans farsslekt på funnet på Birgitte Tengs strømpebukse. Ytterligere undersøkelser viste at Y-kromosomet hadde en mutasjon som utelukket andre mannlige slektninger.

Flere nyheter fra Rogaland

Advokatfirma Bull Årstad

En halv milliard kroner gikk tapt – flere kan bli trukket inn i advokatskandalen

Fluefiske etter laks. To menn står i elva og fisker. Bildet er tatt i Trøndelag og Stjørdalselva, ved stedet Flora

Stopper laksefisket flere steder i landet: – Uforståelig