Hopp til innhold

Stavanger kan få 9000 flere innbyggere og rikelig med næringsareal

I dag signerte kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger en intensjonsavtale om kommunesammenslåing. De to minste kommunene har allerede en avtale med Randaberg og Kvitsøy om det som kan bli Utstein kommune.

Intensjonsavtale mellom Stavanger, Finnøy og Rennesøy

– Det skiller seg ut ved at det er litt større. Det er litt mer i tråd med å løse de utfordringene som denne kommunereformen har lagt opp til.

Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF) mener intensjonsavtalen med Stavanger er annerledes enn den avtalen som allerede foreligger med det som kalles Utstein kommune (Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy).

Henrik Halleland

Ordfører Henrik Halleland i Finnøy har nå tre alternativer for sammenslåing/ikke sammenslåing som innbyggerne skal ta stilling til.

Foto: Rebecca Bjerga / NRK

– Vi har to avtaler som er det beste vi kan få til både med Stavanger og med Utstein kommune. Nå har vi altså tre alternativer som innbyggerne skal ta stilling til.

Les også: Endelig vil noen snakke med Haugesund

Les også: – Mageplask for reformen

Det mener Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp). Hun legger ikke skjul på at hennes personlige mening er at Rennesøy klarer seg veldig bra som egen kommune.

Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet

Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet mener kommunen står best på egne bein.

Foto: Rebecca Bjerga / NRK

Næringsarealer

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø mener kommunen har gitt like mye i denne intensjonsavtalen som i avtalen med Sola og Sandnes.

– Vi har både gitt og fått. Det er jo sånn i avtaler at det er noe i det for alle parter. For Stavanger er det veldig viktig å satse på flere næringsbein å stå på. Da er både Finnøy og Rennesøy veldig viktige i forhold til næringsareal. Det at vi kan utvide både landbruk havbruk og fiskeri, sier Sagen Helgø.

Les også: Lav valgdeltagelse om kommunesammenslåing

Les også: – Folk liker ikke når de prøver å tre noe ned over hodet på dem

I løpet av juni skal det avvikles folkeavstemninger i de tre kommunene. Da er det opp til folket i ryfylkekommunene om de vil til Stavanger, Utstein eller om de vil ha det som før.

Dersom det blir sammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy, vil den nye kommunen ha rundt 140 000 innbyggere.

Judaberg

Judaberg (bildet) og Vikevåg får egne kommunale servicekontorer dersom det blir sammenslåing av Stavanger, Finnøy og Rennesøy.

Foto: NRK

Lave gebyrer, legevakttjeneste og «Øyfast»

Her er noen av de sentrale punktene i intensjonsavtalen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy:

  • Mål om å bli en av de tre kommunene i landet med lavest gebyrer, avgifter og egenbetalinger.
  • Kollektivtilbudet i Finnøy og Rennesøy og mot Nord-Jæren skal opprettholdes og videreutvikles. Dette gjelder både buss og båt.
  • Den nye kommunens langsiktige mål er å arbeide for regional og statlig støtte til prosjektet «Øyfast», som vil gi de bebodde øyene i Finnøy fastlandsforbindelse mot Nord-Jæren.
  • Judaberg og Vikevåg utvikles med sentrumsfunksjoner for Finnøy og Rennesøy. Det skal utvikles kommunedelsentra med tettstedsfunksjoner som handel og offentlige tjenester.
  • innbyggerne i nåværende Finnøy og Rennesøy kommuner fortsatt skal ha kort vei til de viktigste tjenestene som barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, lege og idrett-, kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Innbyggerne i Rennesøy og Finnøy skal ha en legevakttjeneste med minst like godt tilbud som i dag og som sikrer alle innbyggerne fortsatt trygghet for rask og effektiv hjelp og behandling.
Christina Sagen Helgø, Henrik Halleland, Dagny Sunnanå Hausken

De tre ordførerne Christine Sagen Helgø (Stavanger), Henrik Halleland (Finnøy), Dagny Sunnanå Hausken) Rennesøy) signerte intensjonsavtalen tirsdag.

Servicekontorer og kommunedelssenter

I en ny kommune skal Finnøy og Rennesøy ha egne kommunedelsutvalg med 11 medlemmer. Det skal være servicekontor på Judaberg og i Vikevåg.

Les også: Høyt og tydelig «NEI» fra Klepp og Hå

Les også: Strand åpner for Stavanger-flørt

Det skal og bygges et nytt bygg i Vikevåg på Rennesøy. Dette nybygget skal være kommunedelsenter med servicetorgfunksjoner og lokaler for helsetjenester med lege, helsestasjon, tverrfaglige lavterskeltjenester, samt tannlege og frivilligsentral.