Hopp til innhold

Endelig vil noen snakke med Haugesund

Sveio er første kommune som vil ta nabopraten med Haugesund om kommunesammenslåing, og det virker som de har funnet tonen.

Arne-Christian Mohn

Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund har endelig fått noen å snakke kommunesammenslåing med.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Haugesund har til nå ikke lykkes med sine frierforsøk overfor de andre rogalandskommunene på Haugalandet. Men da de så over fylkesgrensen til Sveio gikk det bedre.

Onsdag kveld satte formannskapspolitikerne i de to kommunene seg ned sammen for å se om det var utsikter til å komme fram til en enighet der de to kunne gå sammen.

– Det var et veldig godt møte med en positiv stemning og raushet fra begge parter. Vi ble enige om å gå videre, der vi i første omgang skal ta en samtale med våre politikere for å se om det er grunnlag til å få til en intensjonsavtale, sier ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund.

Sveio åpner for å bli en del av Haugesund

Mye felles

Haugesunds-ordføreren har hele tiden ment det er riktig av bykommunen på Haugalandet å finne sammen med andre kommuner. Han peker på at Haugesund og Sveio allerede i dag har mye felles.

– Innen både helse og omsorg, og næring samarbeider vi om i dag. Også brannvesen og legevakt samarbeider vi om. Vi ser også at hver kommune har sine styrker som kan utfylle hverandre, slik at vi sammen kan bli en sterkere kommune, sier Mohn.

Haugesunds-ordføreren har nå tro på at de endelig skal nå fram med sitt frierforsøk overfor sveiobuen.

– Jeg har mye mer tro på en sammenslåing i dag enn for bare to dager siden. Dette er et veldig godt utgangspunt, så får vi se videre om vi også får til en felles region. Det vil bli lettere å få til dette hvis vi ikke er i to fylker, sier Mohn.

Haugesund+Sveio=sant

På hver side av fylkesgrensen

Sveio ligger i Hordaland, Haugesund i Rogaland. Mohn ser at dette forholdet kan gjøre det mer komplisert å få til en sammenslåing av de to kommunene.

– I utgangspunktet ja, men vi har fått signaler fra Fylkesmannen i Rogaland at de vil være behjelpelig videre i prosessen. Dette tolker vi som at fylkesmennene i de to fylkene vil legge til rette for at dette ikke skal være et hinder, sier Mohn.

- Kan dere komme i en situasjon der dere må velge hvilket fylke dere vil tilhøre?

– Nå skjer det samtidig en prosess om sammenslåing av fylker. Så hva konkret som vil skje der kan ingen spå om i dag, sier Mohn

Likevel folkeavstemning?

Politikerne i Sveio har allerede sagt de vil lytte til innbyggernes råd i en rådgivende folkeavstemning. I Haugesund har politikerne ennå ikke tatt stilling til hvordan innbyggerne der skal involveres i sammenslåingsprosessen.

– Vi har planlagt åpne møter med våre innbyggere der vi diskuterer om vi skal forsøke å gå videre med noen kommuner. Det som er spesielt for Haugesund er at vi til nå ikke har hatt noen samtalepartnere. Nå er dette endret, og om det betyr at vi også skal ha folkeavstemning er for tidlig å si, avslutter Mohn.