PST med millionbot til sparebank

Sandnes Sparebank har fått ei bot på ein million kroner frå PST. Banken får bota fordi dei ikkje fraus ein mistenkeleg klientkonto raskt nok. Dei innbetalte pengane har ikkje, og kunne ikkje, blitt tatt ut av kontoen, seier direktør Trine Stangeland. Sandnes sparebank er usamd i bota, og styret har ennå ikkje avgjort om dei kjem til å godta den.