Hopp til innhold

Krekar-saken endelig avgjort i Italia

Høyesterett i Italia avviser Krekars anke og terrordommen på 12 års fengsel blir stående. Krekars norske advokat sier de vil klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Mulla Krekar i fengslingsmøte i Oslo tingrett i juli 2017

Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, har fått en endelig dom i rettsapparatet i Italia.

Foto: Carina Johansen / NTB

I juli 2019 ble Krekar dømt til 12 års fengsel av en domstol i Bolzano nord i Italia, uten selv å være til stede.

Siden har han forsøkt å få dommen for terrorplanlegging opphevet.

Denne uka ble saken behandlet i Høyesterett i Italia. Det var kun et spørsmål som ble behandlet i høringen på 17. mai.

Spørsmålet var om italiensk domstol hadde domsmyndighet i saken, altså om Krekar kunne dømmes i Italia for det han gjorde da han var i Norge. Det kom Høyesterett fram til at han kunne og dermed ble anken avvist.

Brynjar Meling

Krekars advokat Brynjar Meling sier de vil klage saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det betyr at Krekar ikke har fått fremmet bevisene sine verken i Norge eller i Italia, sier Krekars norske advokat Brynjar Meling til NRK.

– Det har hele tiden vært en forutsetning i kjennelsene fra de norske domstolene at han skulle få prøvd bevisene i en ankerunde i Italia. Det skjedde ikke, sier Meling.

Meling sier også Justisdepartementet og regjeringen la dette til grunn da de bestemte at Krekar skulle utleveres til Italia.

Familiebesøksrommet i Kongsvinger fengsel

En sentral del av terrordommen mot Najumuddin Faraj Ahmad er avlyttede samtaler fra besøksrommet i Kongsvinger fengsel.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

Meling: – Et justismord

Den norske advokaten sier at Krekar ikke har fått forberedt en sak i Italia.

Han har hatt en times samtale med advokat. Han fikk snakke kun noen få minutter i lagmannsretten og han fikk ikke lagt fram lydopptakene som viser at de rapportene som er de sentrale bevisene i saken mot ham er forfalsket og ikke gir uttrykk for hva som ble sagt i Kongsvinger fengsel, sier Meling.

De viktigste bevisene mot Krekar er opptak som ble gjort av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i besøksrommet i Kongsvinger fengsel. Krekar er dømt for å lede en terrororganisasjon med forgreininger til flere land.

Det er et åpenbart justismord. Dommerne i Norge kan jo selvsagt toe sine hender og late som de ikke har ansvaret for dette, men det har de, mener advokaten.

Les også: Avlyttet i fengsel: Dette er de hemmelige Krekar-opptakene

Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar 2015
Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar 2015

Avgjørelsen fra Høyesterett gjør at terrordommen på 12 års fengsel i prinsippet er rettskraftig avgjort i Italia. Selve begrunnelsen fra Høyesterett kommer ikke før om 90 dager.

Det er helt åpenbart at denne saken da vil bli klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Meling.

Med hvilken begrunnelse da?

Man har noe som heter menneskerettigheter og det gjelder selv om man heter mulla Krekar. Det er minsterettigheter som enhver har og det er å få prøvd bevisene i saken mot seg. Det har ikke mulla Krekar fått gjort.

Utlevert med privatfly til Italia

Justis- og beredsskapsminister Monica Mæland

Daværende justisminister Monica Mæland fortalte på en pressekonferanse at Krekar var sendt til Italia.

Foto: Stian Lysberg Solum

Krekar ble eskortert av PST fra Norge til Italia i et innleid privatfly 26. mars 2020. På en pressekonferanse samme dag svarte daværende justisminister Monica Mæland (H) dette på påstanden om justismord:

Vi er selvsagt sikre på at det vedtaket vi har truffet er lovlig. Det er grundig vurdert. Både av domstolen i tre instanser, av departementet og av Kongen i statsråd, sa Mæland.

– Italia er en rettsstat, det er et demokrati og de er underlagt de samme internasjonale juridiske forpliktelser som vi er. Blant annet knyttet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så vi er trygge på at han får den behandlingen han skal etter de lover og regler som gjelder, sa Mæland da.

Snudde ryggen til kamera

Da ankesaken mot Krekar ble behandlet i Italia i juli 2020, fulgte han rettssaken via videolink fra et høyrisikofengsel på Sardinia.

På et tidspunkt snudde Krekar ryggen mot kameraet fordi han ikke fikk forklare seg slik som han ville.

Når du får tildelt noen få minutter og begynner på din forklaring og blir stanset flere ganger, så er det helt åpenbart at du ikke har noen reell prøvingsmulighet. Det var jo ikke hans forklaring som var problemet. Det var bevisene som ikke ble avspilt som var problemet, sier Krekars norske advokat Brynjar Meling.

Etter årevis med arbeid for å få mulla Krekar ut av landet, dukker det plutselig opp en løsning.

Se tredje episode av dokumentarserien: Mullaen og Meling - Den italienske løsningen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ