Nå hentes bilene etter brannen i p-huset på Sola

SOLA (NRK): 1300 biler står fortsatt inne i parkeringshuset på Stavanger lufthavn etter storbrannen tidligere i januar. I dag starter arbeidet med å redde så mange som mulig.

Bilberging etter p-husbrann

BILBERGING: Første bil ut av p-huset ved hjelp av en sjelden robot.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Vi tar én måned om gangen. I første omgang har vi planlagt å jobbe ved parkeringshuset i én måned, sier Lars Morten Nesheim i Rogaland redning.

Selskapet begynne å hente ut biler torsdag ettermiddag. Det var omkring 1600 biler i p-huset, da brannen startet ettermiddagen 7. januar.

Bilberging

FLERE BILER UTE: I løpet av ettermiddagen har flere biler blitt dratt ut av parkeringshuset.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

I flere timer sto p-huset i brann. Deler av bygget på fem etasjer raste sammen, og over 1000 personer ble evakuert. Fortsatt er det ikke trygt å slippe folk inn i bygget.

1300 biler i p-huset

Men det er foreløpig ikke slått fast om p-huset må rives eller kan bygges opp igjen.

Nå står 1300 biler igjen.

Helikopterbilde av brann i parkeringshus på Sola

RASTE SAMMEN: Deler av parkeringshuset på Sola raste sammen i storbrannen 7. januar. Det gjør at mange av bilene inni huset, trolig aldri vil bli reddet ut.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Men trolig vil ikke alle bilene bli reddet ut.

– Ingeniørene har markert én grønn sone. I det området begynner vi å hente ut biler nå.

Dette arbeidet anslår Nesheim vil ta rundt én uke. I tillegg er det markert opp én rød sone. Disse bilene kan ikke redningsselskapet røre per dags dato, men Nesheim forventer at den grønne sonen blir utvidet etter hvert.

– Vi begynner med de bilene som står enklest tilgjengelig først. Nå handler det om å få ut volum. Hybrid og elbiler lar vi stå igjen, på grunn av brannfare. De blir tatt ut til slutt. I tillegg prioriterer vi bilene som vi har nøkkel til, forteller Nesheim.

Brann i parkeringshus, sola

FULL FYR: Bensin- og dieselbiler blir prioritert. I tillegg prioriteres biler der redningsmannskapet har fått bilnøkkelen, forteller Nesheim.

Foto: Erik Waage

Bruker spesialkjøretøy

Selskapet har samlet inn rundt 1000 bilnøkler.

– Arbeidet er ikke spesielt krevende i starten, ettersom vi har sikt inn i parkeringshuset. Det blir større utfordringer etter hvert som vi beveger oss lenger inn i p-huset. Da må vi bruke kamera.

Rogaland redning har fire personer i sving for å redde bilene fra p-huset. I arbeidet brukes et fjernstyrt spesialkjøretøy for å hente ut biler. Nesheim beregner at bilene som står enklest til, vil ta mellom 15 og 20 minutter å hente ut.

Robot

ENESTE I NORGE: Denne maskinen er den eneste av sitt slag i Norge, og eies av Josephsen Bilberging i Arendal. Den gjør det mulig å hente ut biler fra parkeringshuset ved Stavanger lufthavn, uten å sende folk inn.

Foto: Erik Waage / NRK

Vil trolig stå biler igjen

Men i snitt vil bergingen ta rundt én time per bil.

– Halvparten av bilene i p-huset er nok utbrent, mens den andre halvdelen står relativt uberørt. Jeg har sett at i hjørnet mot utendørsparkeringen står det mange uskadde biler, forteller Nesheim.

Problemet er bare at disse bilene ikke har noen naturlig vei ut av parkeringshuset, ettersom deler av bygget har rast. Disse bilene står i tillegg i de øverste etasjene.

– Hvordan vi skal få ned disse bilene, vet jeg ikke. Men nå tar vi et problem om gangen.

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Sola er glad for at arbeidet nå er i gang.

– Nå som alle vurderinger rundt sikkerhet er gjort kan de starte opp arbeidet, sier hun.

Parallelt med arbeidet blir det gjort vurderinger av byggets framtid.

– Det arbeidet stopper ikke opp selv om bilbergingen er i gang, sier hun.