Hopp til innhold

Frykter for sikkerheten i Hundvågkrossen

Naboer til Ryfast-byggeplassen i Hundvågkrossen frykter for tryggheten – spesielt nå i mørketiden. Hvert døgn passerer mange tusen trafikanter gjennom anleggsområdet.

Oddmund Torjussen

Store deler av gangfeltet er stengt ned i forbindelse med Ryfast-byggingen på Hundvåg. Det liker Hundvågbu Oddmund Torjussen lite, og mener sikkerheten på byggeplassen er for dårlig.

Foto: Eirik Gjesdal

Hundvåg trafikk syklister

Mørke morgentimer og mange trafikanter som ferdes langs byggeplassen på Hundvåg kan bli farlig, mener Hundvågbu Oddmund Torjussen.

Foto: Eirik Gjesdal

– Her er det 120 centimeter, og det skal komme både gående og syklende begge veier.

Hundvågbu Oddmund Torjussen peker på det smale fortauet hvor både syklister og gående skal passere langs anleggsområdet på Hundvåg.

I flere måneder har arbeidet stått mer eller mindre stille på Ryfast-byggeplassen i Hundvågkrossen. Igjen sitter beboerne med det et byggeområde de mener er trafikkfarlig.

– De må starte med å ferdigstille arbeid, få bort byggegjerder og få ordnet opp i sykkel- og gangvei slik at det blir trygt å ferdes her. Særlig nå i mørketiden, sier Torjussen.

Mener sikringen er forsvarlig

Vegvesenet mener på sin side at sikringen er god nok, og ifølge Gunnar Eiterjord, prosjektleder i Ryfast har de allerede gjort forbedringer underveis i byggeperioden.

– Vi har blant annet satt opp flere sikringsgjerder. Vi mener den er forsvarlig, men vi ser alltid på om ting kan gjøres beder, sier Eiterjord.

Hundvågkrossen trafikk

I forbindelse med utbyggingen av Ryfast er det mange midlertidige endringer i gang- og sykkelstien rundt Hundvågkrossen.

Foto: Eirik Gjesdal

Arbeidet gjenopptas på nyåret

Anleggsområdet på Hundvåg er en del av den store Ryfast-utbyggingen. Men etter at ​vegvesenet begynt å grave i krysset dukket opp flere overraskelser, ifølge Eiterjord.

Gunnar Eiterjord

Ryfast-sjefen Gunnar Eiterjord forstår at folk kan bli frustrerte over veiarbeidet mens det pågår.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det har blant annet tatt lengre tid for å avtale med siste grunneieren og å avtale med kommunen angående avløpssystem. I tillegg har vi måttet omregulere noe fordi den reguleringsplanen vi opprinnelig hadde, ikke var god nok.

– Her skjer det ingenting. Det har det ikke gjort på tre måneder, sier Torjussen.

Vegvesenet forstår frustrasjonen til naboene i Hundvågkrossen og lover at arbeidene skal starte opp igjen på nyåret.

– Jeg har forståelse for at folk mener mellomfasen ikke er så bra og at de vil ha den nye veien klar, sier Eiterjord.