Hopp til innhold

– Dette er arrogant av Vegvesenet

Ryfast-byggingen går hardt utover Stavangers grønne lunger, Mosvatnet, Vålandsskogen og St. Svithun Parken. Hardere enn nødvendig, mener leder i Eiganes og Våland bydelsutvalg, Dag Terje Klarp Solvang (H).

Ryfast-byggingen går hardt utover Stavangers grønne lunger, Mosvatnet og Vålandsskogen. Men det er bare midlertidig, forsikrer prosjektlederen.

VIDEO: Anleggsarbeidet er i full gang i forbindelse med Ryfast-utbyggingen. Flere trær i utkanten av Vålandsskogen er felt, og i forrige uke ble trærne som skilte Mosvatnet fra motorveien hugget ned.

Anleggsarbeidet er i full gang i forbindelse med Ryfast-utbyggingen. Flere trær i utkanten av Vålandsskogen er felt, og i forrige uke ble trærne som skilte Mosvatnet fra motorveien hugget ned. Turgåere i området trives ikke like godt som før.

– Det er veldig trist, for vi likte å gå rundt Mosvannet hver eneste kveld, men nå er det bråkete og det grønne forsvinner, sier Karin Margit Samel.

Dag Terje Klarp Solvang

Dag Terje Klarp Solvang (H) er leder i Eiganes og Våland bydelsutvalg, og mener Stavanger ikke har råd til å bli en mindre grønn by.

Foto: Anders Fehn / NRK

Politiker misfornøyd med Vegvesenet

Konsekvensene i form av at stadig flere store og gamle trær må ofres, overrasker selv politikere som har vedtatt utbyggingen.

– Det virker som om det finnes muligheter for å omgå folkevalgte vedtak, og da er vi på samme linje som naboene, bare fortvilte, seier leder i Eiganes og Våland bydelsutvalg, Dag Terje Klarp Solvang (H).

Både beboerforening og naboer har protestert mot den omfattende trefellingen i området. Vegvesenet mener på sin side at de ikke tar flere trær enn det som er nødvendig.

I parken ved Kannik frykter nå både bydelspolitikere og beboere at flere trær må ofres.

– Jeg føler de er veldig arrogante i forhold til de kravene vi har stilt. Både naboene som er engstelige for miljøet og luftkvaliteten i området, men også i sammenheng med de politiske vedtakene som er fattet, sier Klarp Solvang.

– Vi må dessverre gjøre noen inngrep

– Vi prøver å ta minst mulig av turområdene, men vi må dessverre gjøre noen inngrep for på få bygge det vi skal. Etter at vi er ferdig blir det lagt fint tilbake igjen, sier prosjektleder for Ryfast-utbyggingen, Gunnar Eiterjord.

Han sier det er umulig å lage tunnel, kryss og ny vei uten å felle noen trær.

– For å klare det må vi flytte den ene halvdelen av motorveien inn mot Mosvatnet, sier han.

Gunnar Eiterjord

Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord sier at vegvesenet prøver å felle så få trær som mulig.

Foto: Anders Fehn / NRK

Har fått reaksjoner

Han har fått flere henvendelser fra turgåere og andre som bruker området.

– Det blir jo reaksjoner. Vi ønsker ikke å ta et eneste tre mer enn vi må. Her ved Mosvatnet er de fleste trærne unge, men i Vålandsskogen, inn mot motorveien er det noen gamle trær som har gått med, og det er beklagelig. Likevel er det heldigvis ikke så mange som folk vil ha det til. Vi tar ikke et eneste tre mer enn vi må, og vi skal plante veldig mange nye når vi er ferdig, sier Eiterjord.

Planlagt miljøkulvert mellom Mosvatnet og Vålandsskogen

Slik skal det bli når utbygginga er ferdig.

Foto: Statens vegvesen

Noen mener også at vegvesenet har vært vel ivrige, og tatt flere trær enn de har lov til.

– Det har vi ikke. Det er ikke tatt fredede eller vernede trær, men kun det som er absolutt nødvendig. Vi er i kontinuerlig dialog med kommunen og parketaten. Det er umulig å gjennomføre dette uten noen inngrep, sier han.

200 meters kulvert mellom grøntområdene

– I tillegg til den generelle beplantningen skal det lages en 200 meters miljøkulvert som blir plantet over motorveien. Planen er å bygge Mosvannet og Vålandsskogen sammen til et grøntområde, sier Eiterjord.

Han gjentar at det ikke er mulig å bygge tunnelen, krysset eller sykkelstamveien uten noen inngrep.

– Trøsten er at det skal se veldig bra ut når vi er ferdig. Det blir finere enn før vi startet, sier han.

Ryfast-bygging ved Mosvatnet og Vålandskogen

Ryfast skal gå fra motorveien og under Vålandsskogen.

Foto: Eirin Larsen / NRK