Hopp til innhold

Arrangerer «havvindfestival» to dager etter skrinlegging av havvindpark

Det er feststemning i Haugesund under flytende havvind-konferansen. Men satsingen blir dyr – og regningen må skattebetalerne ta.

Støre på vindmølle-sightseeing

Statsminister Jonas Gahr Støre er en av 700 deltakere på konferansen om flytende havvind. Støre forsvarer satsingen, og mener den vil lønne seg på sikt.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Konferansen Floating Wind Days i Haugesund tar onsdag og torsdag imot 700 deltakere fra 20 ulike land.

Bransjeaktører samles for faglig diskusjon og nettverksbygging. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var blant gjestene som fikk se testturbinene utenfor Karmøy.

Jeg tror vi ser en del av framtida. Dette kan bli en spennende industri, det kan levere kraft vi trenger. Det er både for å utvikle industri og for å nå klimamål, sier han til NRK.

Dette skjer bare to dager etter det ble kjent at Equinor utsetter videre utvikling av Trollvind på ubestemt tid.

Årsaken skal være at prosjektet ikke lenger er kommersielt gjennomførbart på grunn av høye kostnader, en stram tidslinje og manglende teknologi.

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger (UiS), Petter Osmundsen, ser at flere prosjekter blir utsatt. Det skjer i både Europa og USA.

– Det vanlige er at når du ser så høye kostnadsøkninger, setter du deg ned og regner på nytt for å se hvordan det ser ut. Det burde staten også gjøre, sier han, og legger til:

– Jeg tror det er så mange midlertidige problemer at det er et veldig vanskelig tidspunkt nå å gå ut med havvindprosjekter.

Dyrt å produsere

Ved UiS har de forsket på lønnsomheten for prosjektene.

– Den er negativ, og prosjektet taper penger. Det var forventet at bunnfast havvind skulle være lønnsomt, men det er det ikke. Og det trengs betydelig støtte, sier Osmundsen.

Han spår at regjeringens anslåtte prislapp på 15 milliarder kroner for bruk av havvind nok er på et helt annet tall i dag.

Dette som følge av blant annet økningen i råvarepriser, at leverandørindustrien har tapt penger lenge og at anbudsprisene og rentene går opp.

– Det blir en dyr strøm å produsere for Norge. Vi har ikke noen fortrinn for det, fordi vi har dypere vann, dårlig havbunn og større avstand til land.

Hvem må betale for den dyre strømmen?

– Det er skattebetalerne og kundene, sier Osmundsen.

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen.

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen.

Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

52.000 arbeidsplasser

Det er klyngeleder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind som arrangerer konferansen i Haugesund.

– Vi ønsker å bygge opp en verdensledende havvindindustri innenfor flytende havvind fra Norge. Da er det naturlig at vi lager et samlingspunkt som dette, sier han.

Regjeringen planlegger å tildele områder for 30 GW havvind før 2040. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert 20 områder for havvind, som det anbefales å utrede videre.

Under en pressekonferanse i april sa Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE at havvind i Norge i dag ikke er lønnsomt, og at flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt.

– Jeg er helt sikker på at det blir lønnsomt på sikt. I et langsiktig perspektiv er det havvind som er det mest sannsynlige for Norge for å dekke det kraftbehovet som vi har framover, sier Nesse og legger til:

Arvid Nesse, leiar i Norwegian offshore wind

Leder i Norwegian offshore wind, Arvid Nesse.

Foto: Håvard Nyhus / NRK

– På toppen av det hele har vi muligheten til å skape en stor industri. Vi har gjort en undersøkelse som viser at det er mulig å få 52.000 arbeidsplasser innen 2050 fra havvindbransjen i Norge.

Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund er tydelig på at det er viktig med en lokal forankring i havvindutbyggingen.

– Mitt viktigste budskap til Støre er å si at vi må ha en lokal forankring. Vi må sørge for at utbyggingen ikke bare skjer lokalt, men også driftingen av vindmølleparkene, slik at Haugalandet får de arbeidsplassene vi trenger i framtiden, sier Mohn.

– Løser ikke klimaproblemet ved å rasere naturen

Arrangører, politikere og deltakere omtaler konferansen som en slags festival, hvor flytende havvind er hovedtemaet.

Men ikke alle fremmøtte er like feststemte.

– Det er en slags hallelujastemning og en tanke om at dette skal løse alle verdensproblemer. Det er ikke sånn. Vindkraft på land og til havs fører med seg mange negative sider som det er viktig å få fram før det eventuelt blir satt i gang, sier Bjarne Jensen i Motvind Norge.

– Vi løser ikke klimaproblemet ved å rasere naturen. Spesielt for havvind har det ikke blitt gjort de nødvendige konsekvensutredningene.

Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg.

Leder av Motvind Norges havvindutvalg, Bjarne Jensen.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Sammen med andre fra motstandsorganisasjonen møtte han opp til konferansen for en markering, og fikk fremme sin sak for statsministeren.

Støre er likevel trygg på at prioriteringen er rett.

– Man kommer til å trenge et støtteelement for å komme i gang. Vi ønsker at det skal bli så begrenset så mulig, og at vi så fort som mulig kommer i en fase hvor dette betaler seg selv. Men du får ikke i gang dette uten at det er et engasjement fra staten, sier han.

De flytende havvindturbinene på METCentre sett fra Utira. Verdens første flytende havvindturbin Zefyros har fått selskap av TetraSpar, og begge produserer kraft til det norske nettet.

Utsira får 140 havvindmøller. Samtidig er øya et av de beste stedene i Europa for å se sjeldne fugler, og området er et viktig stoppested for mange fuglearter.

Foto: Øystein Otterdal / NRK