NRK Meny
Normal

Flere omkom i fritidsbåtulykker i 2015

Og igjen er det mennene som preger statistikken.

båtulykke

AUGUST 2015: En mann i 30-årene omkom i en båtulykke i Os i Hordaland.

Foto: Mette Anthun

I løpet av fjoråret mistet 36 personer livet i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Det er åtte flere enn året før.

Det er særlig godt voksne menn overrepresenterte. Når det gjelder de som omkom i fritidsbåtulykker i fjor, er snittalderen 54 år.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Foto: Steinar Haugberg / Sjøfartsdirektoratet

– Jeg hadde håpet at den positive utviklingen fra 2014 hadde fortsatt også i 2015, men dette viser at det fortsatt er viktig å ha fokus på forebyggende arbeid rettet inn mot fritidsbåtbrukere, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Mange uten redningsvest

Fra 1. mai 2015 har det vært krav til at alle som er i fritidsbåter under åtte meter skal ha på egnet flyteutstyr når båten er i fart. Til tross for dette har svært mange av dem som omkom i fritidsbåtulykker i fjor, ikke benyttet flyteutstyr.

Av de i alt 36 omkomne benyttet kun åtte flyteutstyr, mens 22 var uten.

Holdninger, kompetanse og bruk av sikkerhetsutstyr er viktige stikkord

Olav Akselsen

Kun to kvinner omkom i fritidsbåtulykker i 2015 og begge kvinnene omkom nær land, uten at fartøyet var i fart. Blant de omkomne er det fem personer av utenlandsk nasjonalitet, to av dem bosatt i Norge.

– Det er positivt at ingen barn omkom. Samtidig viser tallene at vi må få fram budskapet til voksne menn om at vest er viktig. Dette handler i første rekke om holdninger, sier Akselsen.

båtliv

– Bruk av fritidsbåt en fantastisk mulighet til å hygge seg ute i naturen sammen med familie og venner. Men for at alle skal komme seg trygt hjem, er det viktig å tenke sikkerhet, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Foto: Nina kristiin Vraa / NRK

Litt over en tredjedel av fjorårets dødsulykker skjedde i trangt kystfarvann, mens om lag 27 prosent av ulykkene skjedde mens fartøyet har vært i havneområde eller langs kai.

Åpne båter preger statistikken

Som tidligere år, er det flest dødsulykker knyttet til bruk av åpne eller delvis åpne fritidsbåter.

– Bruk av fritidsbåt en fantastisk mulighet til å hygge seg ute i naturen sammen med familie og venner. Men for at alle skal komme seg trygt hjem, er det viktig å tenke sikkerhet, sier Akselsen.

Sjøfartsdirektoratet jobber aktivt for å spre kunnskap og informasjon om godt båtvett, og deltok blant annet med stand på tre båtmesser i fjor. Det ble også delt ut nærmere én million kroner til sjøvettprosjekt for barn og unge, som frivillige organisasjoner rundt om i landet arrangerte.