Hopp til innhold

Får trolig hugge på sjøen

Nå får gjenvinningsanlegget til AF Offshore Decom trolig permanent løyve til å hugge opp gamle plattformer ute i Vatsfjorden. Det er svært uheldig, mener fiskeoppdrettere og miljøaktivister.

AF Miljøbase Vats

GJENVINNING: Til nå har det meste av opphuggingen på AF Miljøbase Vats skjedd på land. En ny reguleringsplan åpner for at arbeidet kan skje lenger ute i fjorden.

Foto: AF Gruppen

I Vatsfjorden i Rogaland ligger anlegget der de utdaterte norske oljeinstallasjonene ender sine dager. På AF Miljøbase Vats hugges plattformene opp og blir sendt videre til gjenvinning. Dette har normalt skjedd på land, men nå har de fått sterke signaler om at de kan bruke fjorden som industriell arena.

Altså kan de utføre selve opphuggingen ute på havet, noe de tidligere bare fikk løyve til i enkelttilfeller.

– Dette er en veldig fin ramme for oss å jobbe ut ifra, sier HMS-sjef ved AF Offshore Decom, Jøran Baann, som ikke utelukker at dette vil føre økt aktivitet.

Klarsignal fra Miljødirektoratet

Naboer og fiskeoppdrettsnæringen har lenge vært i konflikt med AF Offshore Decom om anlegget, som de mener ødelegger fjorden med blant annet kvikksølvforurensning. Siden de ikke har blitt enige, har nasjonale retningslinjer for videre drift blitt etterlyst.

Og under en debatt om anlegget i går kom meldingen om at de nasjonale retningslinjene var klare, og at Vindafjord kommune derfor kan regulere fjorden til industriområde.

Jakob Hatteland i Stavanger tingrett

Jacob Hatteland er aksjonær i Raunes fiskefarm. Han sier han er sikker på at AF Decom ikke har oversikt over hva som kan ha havnet i sjøen og i lufta når de har hugget opp plattformer.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Uttalelsene fra Miljødirektoratet og andre instanser anbefaler at kommunens forslag blir vedtatt med noen få justeringer, sa fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen.

Dermed får AF Offshore Decom trolig permanent løyve til å gjøre opphuggingen ute på sjøen. Noe mange tenker vil føre til økt aktivitet, også med tanke på at om lag 500 offshore-installasjoner skal hugges opp de neste 10 årene.

Frykter for fjordene

Raunes Fiskefarm liker ikke nyheten. De mener at det vil føre til økt utslipp av kvikksølv, og at det tar mange år før skadevirkningene viser seg.

– Viss de nå få lov til å hugge opp ute i sjøen vil, også Yrkjesfjorden bli ødelagt på lik linje med Vatsfjorden, sier aksjonær i Raunes Fiskefarm, Jakob Hatteland.

AF Offshore Decom er ikke enige i synspunktene til Raunes Fiskefarm.

– Vi har helt ulike oppfattelser av datagrunnlaget, så jeg forstår ikke konklusjonene de kommer frem til, det gjør jeg ikke, sier Jøran Baann, fra AF Offshore Decom.

AF Miljøbase Vats