Hopp til innhold

Staten sier ja til opphugging i Vatsfjorden

Til tross for flere protester fra fiskerinæringen og miljøvernere, gir staten grønt lys for opphugging av gamle plattformer i Vatsfjorden.

AF Miljøbase Vats

GJENVINNING: Til nå har det meste av opphuggingen på AF Decoms anlegg i Vatsfjorden skjedd på land, men nå kan arbeidet også foregå lenger ute i fjorden.

Foto: AF Gruppen

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi har lyttet til kommunens sterke ønske om å legge til rette for vekst- og verdiskapning i kommunen, og vi føler oss trygge på at dette kan gjøres innenfor forsvarlige, miljømessige rammer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Hans departement har nå godkjent reguleringsplanen for Vats- og Yrkefjorden i Vindafjord kommune i Rogaland. Det betyr at opphuggingsbedriften AF Decom kan hugge opp utrangerte oljeinstallasjoner på fjorden – og ikke bare på land sånn som i dag.

Det har i flere år vært en bitter strid mellom AF Decom og Raunes fiskefarm – som har drevet oppdrett «vegg i vegg» (se fakta). I likhet med fiskefarmen, mener Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet at opphuggingen forurenser fjorden, men innsigelsene ble ikke tatt til følge av Sanner.

Statsråden mener tillatelsen vil bety at minst 50 arbeidsplasser sikres.

– Det vil også legges til rette for nye arbeidsplasser i kommunen, sier han.

AF Decoms anlegg er et av tre steder der det drives opphugging av utrangerte oljeinstallasjoner i Norge.

– Trist for bygda

– Det som nå vil skje er trist for bygda, fjorden, fiskerne og framtiden, sier Jakob Hatteland, som er største aksjonær i den nå nedlagte Raunes fiskefarm.

Han påpeker at opphugging i fjorden vil føre til utslipp av kvikksølv som igjen vil gå inn i fisk. Raunes fiskefarm hevder fjorden allerede er forurenset av kvikksølv, og har tidligere saksøkt oljeselskapet ConocoPhillips på grunn av dette. Lagsmannsretten har imidlertid konkludert med at saken er foreldet.

– Det skjer en forurensing fra basen, fisken i Vatsfjorden inneholder mer kvikksølv enn normalt, sier Hatteland.

Sanner sier de har tatt hensyn til både miljø og fiskeri i sin godkjenningsprosess.

– Vi har blant annet stilt strenge krav til miljøovervåkning for å ivareta sjømattryggheten, sier ministeren.

– Det vil også være begrensninger på opphugging i gyteperioden.

Trygge på avgjørelsen

– Forstår du reaksjonene?

– Det er viktigste synspunkter som har kommet fra dem og andre, og derfor har vi også brukt noe tid på saken, men klima- og miljødepartementet og miljødirektoratet anbefaler et ja.

– Vi er trygge på at dette er en god avgjørelse, sier Sanner.

Ingen utvidelse nå

Plassjef i AF Decom, Odd Magne Grøntvedt, påpeker at bedriften allerede er under et strengt miljøregime, og at dette vil videreføres.

– Denne avgjørelsen vil sikre arbeidsplassene på anlegget, sier han.

– Kommer dere nå til å utvide?

– Ikke med en gang. Vi har ingen oppdrag nå, men dette gjør at vi kan gå for oppdrag som vi ikke har kunnet konkurrere om tidligere, sier Grøntvedt.

AF Miljøbase Vats