Hopp til innhold

Nok et rekordresultat: Milliardene renner inn i oljebransjen

Statens oljeselskap Petoro la i dag fram et rekordresultat – samme dag som Equinor presenterer et nytt olje- og gassfunn.

Oljeplattformen Troll A i Nordsjøen

Her, ved gass/oljefeltet Troll, har det igjen blitt funnet olje og gass. Volumene er beregnet til å være mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter.

Foto: Øyvind Knoph Askeland

Det går så det griner for oljenæringen om dagen.

Krig i Europa og energikrise gir høye olje- og gasspriser, sammen med nye funn fører dette til mye penger inn til statskassa.

Det hundre prosent statseide selskapet Petoro AS har i dag lagt fram årsresultatet for 2022.

Summen ligger på 528 milliarder kroner til staten. Dette er over fem ganger så mye som i et normalår.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon, sa Petoros økonomidirektør Jonny Mæland på pressekonferansen.

Jonny Mæland

Økonomidirektør i Petoro, Jonny Mæland, presenterer rekordtallene for 2022.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Den nye rekordsummen er en økning på 342 milliarder fra 2021.

– Dette er jo et fantastisk resultat, sier oljeekspert Arne Ingar Svendby Evensen. Han er tidligere sjefgeofysiker og har jobbet i både Hydro og Statoil.

Statlig selskap

Petoro ivaretar statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet.

Selskapets hovedoppgave er å maksimere verdien av disse eiendelene.

Disse andelene omfatter en tredel av olje- og gassreservene på norsk sokkel samt plattformer, rørledninger og anlegg på land.

Det har vært et unntaksår. Situasjonen i verden har vært helt unik. Vi har hatt veldig høye priser på olje og gass, sa administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.

Administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth

Kristin Kragseth er administrerende direktør i Petoro.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Hun la fram i pressekonferansen at i Petoros 22-årige historie, så har de levert 2751 milliarder kroner til den norske stat.

– Bare det siste året har tallet økt med nitten prosent, sa hun.

Les også Regjeringa er usikker på vinninga ved å elektrifisere sokkelen

Rekord på rekord

I 2021 leverte Petoro 186 milliarder kroner til staten. Det var deres beste resultat noensinne og en økning på 215 prosent sammenlignet med 2020.

Nå har dette resultatet altså blitt slått med svært god margin.

Kvartalsresultatene for 2022 har gitt ytterligere rekorder:

  • 1. kvartal 2022: 113 milliarder. (87 milliarder mer enn i første kvartal 2021).
  • 2. kvartal 2022: 234 milliarder kroner. (48 milliarder mer enn resultatet for hele rekordåret 2021).
  • 3. kvartal 2022: 402 milliarder kroner. (304 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor).

Store mengder

Tidligere i dag skrev Equinor i en pressemelding at de igjen har funnet olje og gass nær Troll-feltet i Nordsjøen.

Volumene er beregnet til å være mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter, med noe mer olje enn gass.

– Vår letemodell for området rundt Troll fortsetter å levere. Vi planlegger å lete videre i området, samtidig som vi ser på mulige utbyggingsløsninger for funnene som er gjort, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor.

Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor.

Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor

Foto: Aline Massuca / Equinor

– Produksjonen er uforandret

Oljeekspert Svendy Evensen sier tallene bringer optimisme.

– Dette er jo statens direkte inntekter. Petoro er veldig viktig for aktiviteten på norsk sokkel, sier han.

Den tidligere sjefgeofysikeren mener de høye inntektene skyldes krigen i Ukraina som har drevet prisene opp.

– Produksjonen er nokså nær uforandret. Det handler om prisen på olje og gass, sier han.

Gass som våpen

Det kan økonomidirektør Mæland bekrefte:

– Både inntekt og kostnader er påvirket på grunn av pris. Samtidig så har vi solgt mer olje, sa han.

Den rekordhøye summen kommer nemlig med et dystert bakteppe. Krigen i Ukraina har ført til en kraftig økning i olje- og gasspriser.

Les også Norge kan håve inn på olje og gass etter invasjonen

Det er spesielt gassprisene som er høye. Grunnen til det er jo ikke noe greit. Det viser hvordan gass kan bli brukt som våpen, sier Kragseth i Petoro.

Investering i nye felt

Overskuddet tror han går direkte til statskassen.

– Samtidig skal de ha mulighet til å investere godt i nye felt med denne summen. Men det er en vesentlig inntekt inn i statsbudsjettet.

Svendby Evensen tror produksjonen vil fortsette å være stabil i årene framover, men tror neppe vi får se noe voldsom økning for kommende år.

Norge dekker nå 30 prosent av Europas gassbehov, kommer det fram i Petoros pressemelding.

Petoros administrerende direktør sier det er viktig at vi fortsetter å lete etter nye oljefelt.

Dersom det ikke gjøres kommer olje- og gassproduksjonen til å halveres innen 2030, hevder hun.

– Dersom vi ikke fortsetter å lete og bygge ut vil vi ikke levere så mye energi til verden som vi gjør i dag, sier hun.

Les også Her fosser pengene inn: Slik påvirker oljeinntektene lommeboka di

Olje- og energiminister, Terje Aasland, åpner del to av Johan Sverdrup-feltet.