Hopp til innhold

Mener Easee solgte ladere ulovlig i flere år

Easee og Elsäkerhetsverket girer seg opp til rettssak i januar for å avgjøre om salgsforbudet av ladeboksene skal bli stående. Ifølge svenskene hjelper det lite at Easee gjør nye tester.

Sameie med flere Easee-ladere

Nesten 600.000 slike ladebokser er montert i Norge og Europa. I et ferskt brev skriver Easee at selskapet har blitt påført «uopprettelige» skader.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kriserammede Easee mener ladeboksene de har laget er trygge og at det svenske salgsforbudet derfor er truffet på feil grunnlag.

Dette kommer fram i et ferskt brev selskapet har sendt til Förvaltningsrätten i Karlstad. Easee viser her til nye tester utført av tyske Tüv Süd.

Men svenske Elsäkerhetsverket avviser Easees forsøk på å begrense skaden – dokumentasjonen skulle vært på plass for lenge siden, ifølge etaten.

Easee ga nemlig aldri ga en såkalt samsvarsvurdering før ladeboksene kom på markedet, noe loven krever. Elsäkerhetsverket mener dermed at Easee har solgt ladeboksene Easee Home og Easee Charge ulovlig i flere år.

Dette ifølge et brev fra den svenske etaten til Förvaltningsrätten.

At Easee prøver å bevise at ladeboksene er sikre i etterkant, har derfor ikke noe si. Dette skulle selskapet ha gjort før ladeboksene ble sluppet på det svenske markedet, ifølge Elsäkerhetsverket.

NRK har vært i kontakt med Easee om denne saken, men kommunikasjonssjef Marthe Kindervaag sier de ikke har noen kommentar og at de ikke ønsker å prosedere rettssaken i media.

Vil ha rettssak i januar

Det har vært et bekmørkt år for Easee. Fra å være et selskap verdt milliarder av kroner og flere hundre ansatte til et selskap som etter masseoppsigelser, er verdt en brøkdel.

Förvaltningsrätten er på mange måter Easee sitt siste håp. For det er i den rettssalen salgsforbudet endelig skal avgjøres.

I brevet som NRK har fått tilgang til, ber Easee om at det settes av en eller to dager til rettssaken 11.–12. januar eller 25.–26. januar neste år. Elsäkerhetsverket sier ja til dette. Partene venter dermed bare på en bekreftelse fra Förvaltningsrätten.

Gransket Easee-boksene i ett år

Det er steile fronter, hvis vi tar utgangspunkt i brevvekslingen til Förvaltningsrätten. Også Teknisk Ukeblad har omtalt brevene.

Elsäkerhetsverket påpeker at de undersøkte Easee-boksene i ett år før konklusjonen kom i mars. I denne perioden ba de Easee om å framlegge dokumentasjon på at selskapet har foretatt en samsvarsvurdering før produktet ble sluppet på markedet – men dette fikk aldri Elsäkerhetsverket.

Vi fikk mye dokumentasjon fra Easee, men vi kunne ikke se at Easee har foretatt en skikkelig samsvarsvurdering basert på dokumentasjonen vi mottok, sier jurist Adam Hedbom i Elsäkerhetsverket til NRK.

Easee-lader på en vegg med treplanker.
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Easee påpeker at selskapet hadde teknisk dokumentasjon da produktet ble lansert, men innrømmer at denne ikke var komplett.

Selskapet mener imidlertid ikke at dette strider mot loven, går det fram av deres brev.

Easee viser til en fersk dom der svenske Boverket ville tilbakekalle allerede monterte takstiger på grunn av feil teknisk dokumentasjon. Produsenten av takstigene vant imidlertid fram i retten og slapp å tilbakekalle takstigene. Retten mente at det var tilstrekkelig at selskapet gjorde nye tester.

Ber om å slippe reparasjon

Easee kommer videre med en bønn til Förvältningsretten:

Hvis retten lander på at det er sikkerhetsbrister ved ladeboksene, så ber selskapet om å få slippe å fikse de 100.000 ladeboksene som allerede er installert i Sverige.

Grunnen er at noe sånt vil bli svært dyrt og dermed en uproporsjonal reaksjon. Easee skriver selv i sin årsrapport at det vil koste rundt én milliard kroner å utbedre samtlige 600.000 installerte ladebokser globalt.

Det er imidlertid ikke avgjort hvor omfattende disse reparasjonene vil bli. Det pågår nå en løpende dialog mellom Easee og Elsäkerhetsverket om dette.

– Testene som Easee nå gjør, kan påvirke hvilke typer tiltak de må gjøre på allerede installert utstyr, sier Adam Hedbom i Elsäkerhetsverket til NRK.

Han understreker at selve salgsforbudet ikke kan endres på grunn av nye tester.

Foreløpig slipper selskapet å fikse de 230.000 ladeboksene som er installert i Norge, men dette kan likevel bli aktuelt. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og -beredskap (DSB) som bestemmer dette, og de har sagt at de avventer til avgjørelsen i Förvaltningsrätten i Karlstad foreligger.

«Uopprettelige» skader

Easee skriver videre til Förvaltningsrätten at salgsforbudet er en altfor streng reaksjon i forhold til den fare som «feilen» med produktene utgjør – og viser til at det ikke er dokumentert at produktene utgjør noen fare.

De skriver også at selskapet allerede har lidd store økonomiske tap:

«Hvis avgjørelsen består vil de uopprettelige skadene som Easee lider av, bli enda større», skriver advokatene fra firmaet Mannheimer Swartling.