Hopp til innhold

Varsler salgsforbud for Easee-ladere i Norge

Nkom vil ikke protestere mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken, som kan føre til omsetningsforbud i hele EØS. Easee-sjefen skriver at han respekterer konklusjonen.

Easee-lader

Nesten 600.000 slike ladebokser er montert i Norge og Europa.

Foto: Tom Edvindsen

Salgsforbud i Sverige, permitteringer og kriser har preget det norske selskapet siden mars i år. I dag er konklusjonen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) klar:

De varsler at det går mot salgsforbud av Easee-ladere i Norge.

14. mars innførte Elsäkerhetsverket forbud mot salg av Easee-ladere i Sverige. Dette førte til krise for selskapet, som ble tvunget til å permittere ansatte og, ifølge DN, hente opp mot én milliard kroner for å overleve.

Det har vært knyttet stor spenning til om norske myndigheter vil følge etter svenskene.

I konklusjonen til Nkom står det at det «etter nøye vurdering har blitt besluttet at det ikke vil protesteres mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i saken».

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hovedkvarter i Lillesand.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet protesterer ikke mot svenske Elsäkerhetsverkets konklusjon.

Foto: Vetle Hjortland / NRK

Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra Easee.

Nkom kommer ikke med pålegg overfor Easee før rettsprosessen i Sverige er ferdig og saken er endelig avgjort, melder de i pressemeldingen.

Dette sier Easee

CEO i Easee, Jonas Helmikstøl skriver i en pressemelding at de har forberedt seg på, og respekterer konklusjonen.

– Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter.

Nkoms konklusjon vil ikke ha noen innvirkning for de som allerede har Easee-ladere installert.

I pressemeldingen varsler de lansering av en ny lader.

– Denne konklusjonen, den videre dialogen med Nkom og støtte fra eksterne eksperter vil hjelpe oss med å sikre at alt er hundre prosent på plass dokumentasjonsmessig. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap og vi har lært mye.

Det skriver Chief Product Officer i selskapet, Ola Njå Bertelsen.

– Som forventet

Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket sier til NRK at beskjeden fra Nkom var som forventet.

– At andre kommer fram til samme beslutning som oss, viser at vi følger det samme EU-regelverket om markedskontroll.

Han forteller at Elsäkerhetsverket har hatt lite kontakt med Nkom og Easee gjennom prosessen.

Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket

Avdelingssjef Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket.

Foto: Elsäkerhetsverket

– Vi har fått dokumentasjonen som Easee har sendt til forvaltningsretten i Sverige. Vi holder på å sette oss inn i denne dokumentasjonen, og skal levere vår uttalelse til retten innen 17. juli, sier Samuelsson.

Når all dokumentasjon og uttalelser har blitt levert til forvaltningsretten, forventes det at retten vil bruke tid for å treffe en avgjørelse. Elsäkerhetsverkets Samuelsson forventer at det kan ta opptil et år før dommen faller.

Det er en sak som er høyt prioritert, samtidig som materialet er omfattende, sier han.

– Nå må vi vente og se hva forvaltningsretten sier.

– Easee varsler nå at de vil komme med en ny lader. Hva tenker du om det?

– Vi ønsker utveksling av teknologi velkommen, så lenge det skjer på riktig måte, sier Samuelsson.

Går mot forbud i hele EØS

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15 juni, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. Da må også forvaltningsdomstolen i Sverige stadfeste vedtaket.

Det betyr omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

– Konklusjonen vår i dag fører ikke til et umiddelbart salgsforbud i Norge i dag. Hvor sannsynlig det er at det blir omsetningsforbud, vil jeg ikke kommentere eller spekulere i.

Det sier avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure til NRK.

John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom.

Avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure.

Foto: Vetle Hjortland / NRK

– Det vi ser Easee mangler av dokumentasjon hvordan produktet vil være over tid. I dette tilfellet har de ikke klart å dokumentere godt nok at alt er i tråd med regelverket.

Det er ikke blitt rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) melder at de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

Marit Endresen er avdelingsdirektør i DSB. Hun skriver at folk som bruker Easee-ladere hjemme, fortsatt kan bruke den på vanlig måte.

Stridens kjerne

De siste månedene har Nkom gått gjennom dokumentasjonen fra svenske Elsäkerhetsverket. Det er særlig jordfeilvernet svenskene har reagert på.

De mener blant annet jordfeilbryteren må være mekanisk, og at det må være en fysisk knapp på boksen.

Easee sin bryter er digital og kan bare slås av og på manuelt via en app.

Easee er, på sin side, tydelige på at ladeboksen er trygg. De viser til 600.000 monterte elbilladere i Norge og Europa og nesten 60 millioner ladeøkter.

Elsäkerhetsverket savner uansett en risikoanalyse som beviser at løsningen til Easee er like bra eller bedre enn standardløsningene.

Gründer Jonas Helmikstøl har tidligere uttalt at saken handler om dokumentasjon, ikke sikkerhet.

Jonas Helmikstøl, gründer og daglig leder i Easee.

Jonas Helmikstøl, gründer i Easee.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Vi kunne ha hatt ting enda mer på stell. Vi har vokst ekstremt fort, og har tatt tak i tingene som har dukket opp. Det har ikke noe med produktsikkerheten å gjøre, sa Helmikstøl til NRK i mars.

Livbøye

Fram til svenskene slapp bomben 14. mars var Easee en formidabel suksesshistorie. Selskapet omsatte for rundt 2 milliarder kroner i 2022, ifølge DN.

Gründer Helmikstøl hadde samme år en anslått formue på 2,3 milliarder, ifølge Kapital.

Avgjørelsen til Nkom kan få følger for Easee sin framtid. I utgangspunktet skal nemlig hele EU/EØS følge etter svenskene og forby laderen, men Easee har en livbøye:

Et land som er uenig i konklusjonen til svenskene, kan nemlig be EU-kommisjonen om avgjøre saken. Hvis også kommisjonen da mener at svenskene tar feil, må salgsforbudet i Sverige oppheves.