Birkemo

Kristen Birkemo lener ned og klapper den døde kalven. Den ble avlivet av Mattilsynet 14. mars. Det ble de fleste andre av de 300 dyrene som var på gården som Birkemo tidligere eide.

Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Bonden med de døde dyrene

Døde kalver. Syke griser. Utsultede katter. Men forteller Mattilsynets skrekkbilder fra bonden Kristen Birkemos gård hele historien?

– Dette er galskap!

Kristen Birkemo vandrer hvileløst rundt på gårdsplassen. 14. mars. En grå dag på Sola i Rogaland.

En lastebil fra slakteriet Fatland holder på å rygge inn til kufjøset.

Birkemo har ikke bedt den om å komme. Mattilsynet har.

De vil avvikle gårdsdriften. Sende hvert eneste dyr til slakt. Friske dyr. Hver ku. Hver okse. Hver kalv. Hver gris. Som Birkemo har brukt år på å fø opp. Han kjenner hver eneste én.

Birkemo går rundt på fremsiden av fjøset. Der står bilen til Mattilsynet.

Den lokale lederen av Mattilsynet, Odd Ivar Berget, står utenfor bilen og iakttar lastebilene som er på vei inn på gårdsplassen. En politibil står noen meter unna. I tilfelle Birkemo skulle lage bråk.

– Dere er bare ute etter å trakassere folk! Dere er bare ute etter å ødelegge!

Birkemo retter pekefingeren mot Berget. Som svarer.

– Det har vært brudd på dyrevelferdsloven her gang på gang.

De står og diskuterer litt. Så går Birkemo videre.

Det er satt opp en rampe fra fjøset til lastebilen. Kuene har begynt å gå om bord. Ei lys ku med sorte flekker går sakte mot lastebilen. Birkemo lener seg over rekkverket som er på rampen for å klappe den. Og ta farvel.

– Hva er det du blir utsatt for, sier han stille.

Det er ingenting han kan gjøre for å stoppe det som skjer.

Eller?

– Det er bare å jobbe seint.

Birkemo roper til sjåføren som dytter kua oppover rampen. Sjåføren stopper litt opp. Han har sympati med bonden.

– Ja, jeg gjør jo det, sier han. Birkemo svarer igjen:

– Jeg prøver å få en kjennelse som vil stoppe dette.

Kristen Birkemo ber sjåførene til Fatland jobbe sent. De er der for å hente dyrene på gården og kjøre dem til slakt. Han prøver å få en kjennelse fra retten som skal stoppe hentingen.

Kristen Birkemo ber sjåføren til Fatland jobbe saktere. Han vil stoppe dyrehentingen.

Bonden og Mattilsynet

Dramaet på gården denne onsdagen har hatt et langt forspill. Et 15 år langt forspill.

Birkemo har vært i konflikt med Mattilsynet siden høsten 2002.

61-åringen har jobbet på gård hele livet. Siden 1986 har han hatt melkekyr. Etter hvert ble det okser, kalver og griser også. Han er leder for samvirkeforetaket Sola og Stavanger Bygdeservice. Han er inseminør og tillitsvalgt blant inseminørene.

Mattilsynet mener likevel at han er totalt uegnet som dyrebonde. Faktisk mener tilsynet at han er så ille at det er bedre at dyrene dør.

Enn at han er i nærheten.

Derfor er tilsynet på gården på denne grå marsdagen.

Men hva sier Birkemo selv? Hvordan forklarer han at han har havnet i denne situasjonen?

De siste månedene har Mattilsynet vist skrekkbilder. Fra gårder der bønder ikke har klart å ta vare på dyrene sine. Ingen av bøndene som har fått trøbbel med tilsynet, har villet fortelle sin historie. Sin side av saken.

Før nå.

For etter 15 år har Birkemo mye på hjertet. Denne dagen han tar farvel. Hvis han ikke klarer å stoppe det da.

Nok en gang.

De uinviterte gjestene

Denne historien begynte med de uinviterte gjestene i 2002.

De som først tok kontakt med Birkemo via brev. Det nyopprettede Mattilsynet.

Så kom det flere. Tilsynet var kritiske til flere forhold. Lysforhold i fjøsene. Klauvene til kuene. Ventilasjonen.

Birkemo syntes det var rart. Når hadde Mattilsynet vært der? Hadde det vært folk som hadde sneket seg rundt på gården hans? Fotografert og tatt notater? Hva slags fremgangsmåte var det?

Året etter begynte striden for alvor.

Mattilsynet klaget igjen på renholdet og ventilasjonen. Og de minte Birkemo på at han måtte gi kyrne og oksene mosjon.

Så spoler vi frem seks år. Til 2009.

Nå hadde Mattilsynet fått nok. I 2005 fikk han beskjed. I 2006. 2007. Birkemo må ha nok beiteområder sånn at kyrne og oksene for mosjon. Han lyttet ikke. Argumenterte imot og etterkom ikke pålegg.

Gang på gang.

Han fikk frist til mai 2006 å ordne med beite. Ellers ble han ilagt tvangsmulkt. I juli 2006 skjedde det. Birkemo klaget, og klaget. Helt til Sivilombudsmannen.

Ingen tok klagen til følge. Birkemo nektet fortsatt å betale. I 2009 fikk han nye pålegg. Tvangsmulkt igjen. Det hjalp ikke. Birkemo måtte avvikle storfeholdet.

Men striden var ikke over med dette.

Den var så vidt begynt.

Kristen Birkemo sa hva han mente om at Mattilsynet hentet dyrene på gården.

Det var dårlig stemning mellom Kristen Birkemo og Mattilsynet. De er på gården for å hente dyrene.

De døde dyrene

– Jeg vil kalle Birkemo en dyremishandler.

Odd Ivar Berget er ikke tvil. Den lokale avdelingslederen til Mattilsynet i Sør-Rogaland. Han tar imot NRK i de nye lokalene til tilsynet i Sandnes. Han har hatt mange opptredener i media de siste månedene. Men ingen saker har opptatt Mattilsynet like mye som Birkemos.

15 år. Utallige tilsyn. Utallige pålegg. Utallige kroner brukt på denne saken.

– Det er kun et fåtall bønder som har bestridt Mattilsynets pålegg, og aldri over tid. Kristen Birkemo har bestridt dette over alle år. Han har forsøkt å unngå og omgå regelverket, mener Berget.

– Hva er grunnen til at han har fått drive på så lenge hvis ting har vært så ille? 28 år før aktivitetsforbudet ...

– Det å fatte et vedtak om aktivitetsforbud er svært inngripende. Vi har brukt nødvendig tid til å følge opp Birkemo. Men det endte slik likevel.

– Er det noen sak dere har brukt mer ressurser på enn denne?

– Nei, dette er den saken vi har brukt desidert mest ressurser på.

Berget har personlig kjent til konflikten siden 2004, og arvet den da han ble leder.

Han skrur på datamaskinen og finner frem en powerpointpresentasjon.

«Bilder fra dyreholdet til Kristen Birkemo 2013».

Det står det på første side.

Og så kommer de. Bilde etter bilde.

Død ku

En død stut på gården til Birkemo i 2013.

Foto: Mattilsynet

Tre døde kalver som ligger på gårdsplassen.

Død ku

Tre døde kalver som er slept ut av fjøset til Kristen Birkemo i 2013. Mattilsynet reagerte på synet de møtte da de ankom gården.

Foto: Mattilsynet

En skitten og skadet kalv som ligger i fjøset. Tre syke og skitne griser som ligger i en dam av sin egen urin.

Skitne griser

Disse tre grisene ble funnet i en sykebinge på Birkemos gård i 2013. Bonden har vært i retten mot Mattilsynet flere ganger, og i den ene rettssaken ble disse et tema. Birkemo ble frikjent for disse grisene, men dømt fra andre forhold. Bonden hevder grisene ble sendt til slakt kort tid senere uten merknader.

Foto: Mattilsynet

En okse som ligger på bakken. De andre oksene har tråkket på den, forklarer Berget. En død, utmagret gris med hovne bakbein.

Død gris

Denne døde grisen ble funnet utenfor fjøset hos Birkemo. Bonden har forklart at den tilhørte en ansatt, og ikke var hans. Mattilsynets inspektør har sagt i retten at grisen kunne være smittefarlig.

Foto: Mattilsynet

Dette året ble det virkelig alvor på gården til Birkemo. Mattilsynets inspektør fant syke, skadde og døde dyr på flere tilsyn.

Død kalv

En skitten og skadet kalv på gården til Kristen Birkemo i 2013. Birkemo har forklart at han skjønner at det ikke ser bra ut, men små kalver kan bli akutt syke eller skadet. Det er som å komme til frokostbordet rett etter barna har dratt på skolen, mener han.

Foto: Mattilsynet

Hos bonden som allerede hadde kranglet med tilsynet i over ti år. Nå flytter konflikten seg etter hvert til domstolene.

Men først skjer det noe som endrer alt.

Den avskiltede bonden

28. mai 2014 var Birkemo tilsynelatende ferdig som dyrebonde.

Mattilsynet hadde vedtatt aktivitetsforbud. Han fikk ikke eie, holde, bruke, omsette, slakte eller stelle storfe, svin – og katt. I tillegg til husdyrene hadde Mattilsynet funnet syke og skadde katter på gården. Birkemo hevdet de ikke var hans.

Men med andre ord: Med dette var Birkemo avskiltet.

Han klaget på vedtaket, men kom ingen vei. Mattilsynet mente det var overhengende fare for brudd på dyrevelferdsloven.

Sønnen overtok gårdsdriften. Og Birkemo tok saken til retten.

Våren 2016 møtte bonden Mattilsynet i Stavanger tingrett.

Han mente vedtaket om aktivitetsforbud måtte oppheves. Han fortalte at hele prosessen kom skjevt ut fra hoppkanten med den nye inspektøren i 2013. At det hele var en personkonflikt. Forfølgelse, rett og slett. Inspektøren kom på søndager. Og på bursdagen til moren. Birkemo mener han hadde ingen grenser og sneik seg rundt på gården.

Det var han som var problemet. Ikke Birkemo. Bonden ba retten tro ham.

Det gjorde de ikke. Birkemo tapte. Men han anket.

For selv om staten og retten var imot bonden, så følte hans seg ikke sjanseløs.

Det er noen som var på hans side også. Noen som mente saken ikke var så svart-hvit.

Den frustrerte veterinæren

– Mattilsynet er en katastrofe. Et slags Frankenstein-monster.

Han ler litt av hva han nettopp har sagt. Den skjeggete, eldre mannen med legefrakk.

Fossen

Veterinæren Ove Harald Fossen har vært på gården til Birkemo utallige ganger de siste årene.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ove Harald Fossen sitter på kontoret sitt i kjelleren i Klepp denne grå marsdagen i 2018. Gardiner med hunder og katter. Hodeskaller av okse, hest, katt og rotte. Bøker og utstyr.

I hele sitt voksne yrkesliv har han vært veterinær. I mange år jobbet han for avlsforetaket Geno. Da kunne han ikke si hva han mente. Nå er han egentlig pensjonert. Nå er alle hemninger borte.

Han er oppgitt over utviklingen i Mattilsynet. Han kaller dem jurister og jyplinger uten erfaring fra fjøs har tatt over. Og han kaller dem firkantede regelryttere.

– Det er helt ubegripelig måten de jobber på.

Veterinæren forteller om ei ku som hadde et horn som vokste inn mot hodet. Mattilsynet mente den måtte avlives. Fossen brukte lokalbedøvelse og skar av hornet.

Reddet livet til kua. Og kalven i magen. I alle fall for en stakket stund. 68-åringen reagerer på at tilsynet ville avlive kua.

– De har jo ikke peiling.

Tiraden fortsetter når Birkemo blir tema. Fossen har kjent bonden i over 20 år og har fulgt dyrene på gården tett de siste fem årene.

– Jeg kan ikke se at det er snakk om noe dyremishandling. Eller verre tilstander der enn på andre gårder. I Birkemo sitt tilfelle ... så virker det som de har pekt ut denne mannen og skal ta han.

Veterinæren trekker pusten.

– Han har vært flink til å holde på regler og svare for seg. Han har holdt Mattilsynet på avstand.

Eller han gjorde det. Tidligere.

Siden 2013 hadde Birkemo vært i trøbbel. Og etter hvert fikk sønnen det også. Mattilsynet fortsatte å komme på tilsyn på gården i Sola. De traff som regel far Birkemo i fjøset. Derfor trodde Mattilsynet at det fortsatt var faren som drev gården. Det ble påpekt avvik.

Gang på gang.

Høsten 2017 var det over og ut for sønnen også. Aktivitetsforbud nummer to i familien Birkemo.

Da kom en ny mann inn i bildet.

En som ikke ville gi seg. Uansett.

Den nye dyreeieren

Han kommer gående inn på gårdsplassen. Rosa skjorte. Brun blazer. Mobilen i den ene hånda. Stresskoffert i den andre.

Jonny Thu vil redde dagen. Selv om bilene fra slakteriet er inne på gårdsplassen.

Den tidligere advokaten overtok dyrene i årsskiftet 2017/2018. Men Mattilsynet trodde ikke på ham. De trodde Kristen Birkemo fortsatt hadde en finger med i spillet. Så aktivitetsforbudet ble strengere. Birkemo fikk ikke eie driftsbygningene dyrene var i. Han overførte til kona. Så fikk han ikke bo på samme eiendom. Han meldte flytting.

Likevel er Mattilsynet på gårdsplassen denne marsdagen. Med politiet og slaktebilene.

Da slaktebilene kom tidlig denne onsdagsmorgenen i mars ble det møtt av at veien til gårdstunet var gravd opp. Mattilsynet fikk rekvirert entreprenøren som jobbet noen hundre meter unna og fikset den. Ingenting skulle stoppe tilsynet denne dagen.

– Dette er galt. Det er mine dyr.

Thu tar opp telefonen og ringer.

Kuene er kjørt bort nå. Oksene står for tur. Så grisene.

– Jeg drar inn til retten og snakker med dem, sier Thu.

Han kjører av gårde. I flere dager har han prøvd å få en midlertidig forføyning. Altså en pause i saken. Til lagmannsretten har kommet med en rettskraftig dom.

For Birkemo har fortsatt ikke gitt opp. Selv om dyrene nå ikke er hans.

For kan alt fortsatt snu? Kan dyrene reddes? Kan Birkemo fortsette som bonde?

De minste kalvene står fortsatt i båsene inne i fjøset. Med store og tillitsfulle øyne. Men det er ikke sånn at de skal slippe unna.

De som hentet dyrene

– Vi har hatt et langt samarbeid med Birkemo. Over mange år.

Terje Wester er sjef hos slakterikjempen Fatland på Jæren. Det er slakteriet hans som tar imot dyrene fra Birkemo.

Han vil ikke blande seg inn i konflikten mellom Birkemo og Mattilsynet, men gjør det klart at de ikke har hatt noe å utsette på kvaliteten på det bonden har levert. Det samme sa melkeprodusenten Tine i retten. Tine ønsker imidlertid ikke å uttale seg om saken til NRK.

– Det har vært et godt samarbeid, sier Fatland-sjefen.

Samtidig er det en tøff jobb sjåførene til Wester er ute på. Hente dyrene fra gården. Med tvang. Flere av dem kjenner Birkemo og gjør det klart overfor NRK at de ikke er enige i det som skjer.

– Det er klart det er tøft for sjåførene.

– De dyrene som har kommet inn nå ... hvordan ser de ut?

– Det er forskjell på størrelse og rase. Mange var ikke klare til slakt. Men de ser friske ut.

– Ingen tegn til vanskjøtsel på de dyrene?

– Nei.

En av Fatland sine ansatte får den tøffe jobben. De minste kalvene må avlives. De er for små og svake til å transporteres.

Det settes boltepistol mot hodene deres. Den fyres av.

Så kuttes strupene. Blodet renner bortover gulvet. De døde kalvene blir liggende på gulvet.

Det kommer ingen kjennelse fra retten. Det er for sent.

Disse kalvene ble avlivet av Mattilsynet fordi de var for små til å kunne fraktes. Kristen Birkemo reagerer.

Disse kalvene ble avlivet av Mattilsynet. Kristen Birkemo reagerer.

Den tomme gården

En rusten vifte på taket. Vinden får den til å ta en halv runde. Så stopper den.

De døde kalvene ligger der ennå. Blodet har tørket. Det er to dager siden Mattilsynet var på gården. Nå er det helt tomt.

Bortsett fra dem som jobber der.

– Det er helt grusomt.

Anna Svavarsdottir sliter med å holde tårene tilbake. Hun hadde bare jobbet på gården i to måneder, men rakk å bli glad i dyrene.

– Det er dette som er dyremishandling.

Hun går ut og snakker med en kollega. De holder på å rydde opp etter hendelsene to dager før.

Birkemo går rundt på gården. Som ikke er hans lenger.

Han setter seg ned ved den ene døde kalven. Klapper den på hodet.

– Moren til denne ga 13.500 liter melk i året ... det var ei veldig spesiell ku. Veldig liten. Det var Braut (kjendisokse fra Jæren som ble brukt til avl, journ.anm.) som var morfaren ...

Han blir sittende og se ut i lufta.

Død kalv

En død kalv på gården til Birkemo. Avlivet av Mattilsynet fordi den var for liten til å kunne transporteres.

Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Den bitre slutten

– Dette er veldig drastisk og noe vi veldig sjelden gjør. Men i denne saken var det tvingende nødvendig.

Odd Ivar Berget stod og så på at hundrevis av friske dyr ble sendt til slakt. Han mener det var bedre for dem å dø, enn å bli på gården.

Mattilsynet tror ikke på at Birkemo reelt sett overførte driften til sønnen. Heller ikke at det nå er Jonny Thu som eier dyrene.

– Det var rene omgåelser av Mattilsynets vedtak.

Så derfor ble hundrevis av friske dyr sendt til slakt.

– Hadde de ikke vært friske, så kunne de ikke blitt sendt til slakt. Dette er ikke noe Mattilsynet liker å gjøre.

Det er ikke noe seierssmil eller jubel hos Mattilsynet. De som tilsynelatende har fått slutt på en 15 år lang konflikt. NRK har også vært i kontakt med inspektøren som er nevnt i saken. Han viste til Berget for uttalelser.

– Veterinær Ove Harald Fossen er sterkt kritisk til Mattilsynet. Han kaller dere en katastrofe ...

– Vi er faglig uenig med ham. Han har kjent Birkemo i lang tid og er nok farget av det.

– Både Tine og Fatland hadde lite å utsette på det de har sett på gården. Hva tenker du om det?

– Nå har jeg ikke hørt nøyaktig hva som ble uttalt av dem i retten, men generelt: I denne konkrete saken så er jeg skuffet over uttalelsene fra enkelte av næringsorganisasjonene og støtten til denne bonden.

– Frykter dere etterspill av denne saken i retten?

– Det kan komme ja.

Berget har et poeng. For samtidig, noen kilometer unna, på gården i Sola, vurderes det hva neste skritt blir.

– Det er feil samfunn vil lever i. Dette er helt tragisk.

Birkemo mumler mens han går rundt på gården. Han mener Mattilsynet har vært ute etter ham i alle år.

– Her er det så mange instanser som har vært inne ... hvorfor skal vi tro deg?

– Jeg ... forventer at man får en skikkelig saksbehandling. Jeg leverte melk av høy kvalitet til meieriene. Det får man ikke av kyr som lider. Det samme gjelder kjøttet og skinnet jeg leverte. Det var ikke flere dyr som døde på min gård enn på andre.

Birkemo ser på det tomme grisefjøset. Det han hadde bygget om da han fikk melkerobot. Han har investert mye i gården. Han avviser at han er noen dyremishandler.

– De andre etatene har så stor tiltro til Mattilsynet. Siden det er Staten. Men de opptrer bare som nyttige idioter.

61-åringen har en fulltidsjobb i dag. Som inseminør. Men han vil kjempe videre og vurderer å ta saken til Høyesterett. Det er for at sønnen skal få drive gården.

Han som eide dyrene på slutten, Jonny Thu, er også på gården. Blazeren og skjorta er skiftet ut med kjeledress og caps. Han har ikke tenkt å legge bondekarrieren på hylla.

– Det blir søksmål. Minst fem millioner kroner. Det har ikke vært noe som har vært så galt etter jeg tok over. Jeg ansatte Anna og sønnen til å drive gården. Birkemo var ikke involvert. Så dreper de dyrene mine på grunn av en feide med den tidligere bonden.

Han forklarer at gården skal gjøres i stand. Fordi det skal bli dyredrift her igjen.

– Når vi har ordnet opp i det juridiske og det praktiske skal vi starte opp igjen. Dette er ikke over.

Etter over 30 års drift er det tomt på gården på Sola. Men Jonny Thu har ikke tenkt å gi opp.

Det er tomt på gården. Men Jonny Thu vil starte opp igjen.