NRK Meny
Normal

Mener ny gris føder for mange unger

Griseavl kan være med på å forklare avsløringene i svinenæringa, mener Dyrevernalliansen. Organisasjonen mener Landbruks- og matdepartementet må på banen.

Griser i fjøset til universitetet i Ås

Dyrevernalliansen støtter bøndene som mener dagens gris er mer aggressiv, og organisasjonen mener også at den føder «unormalt mange unger». (Grisene på bildet har ingenting med Mattilsynets saker å gjøre).

Foto: Knut Martin Løken / NRK

– Dagens gris er et feilspor. Den er avlet for å være mest mulig intensiv, det vil si rask vekst og stor kjøttfylde. Avlsmålene har gått utover velferden, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Lørdag skrev Nationen at svinebønder mener avl har gjort griser mer aggressive enn tidligere. Flere bønder sier til avisa at den nye norske grisen er mer pågående, og oftere skader andre griser.

Norsvin, svinebøndenes avlsorganisasjon, bytta i 2012 ut svenske grisegener med nederlandske. Resultatet, TN70-purka, gir flere grisunger, men også en adferd som stiller høyere krav til bonden, ifølge Nationen.

Skadde og sjuke griser

Et synspunkt Dyrevernalliansen støtter fullt ut.

– Avlsretninga har ført til ekstrem produksjon utover biologisk kapasitet, og ellers gode mødre blir utmatta. TN70 føder unormalt mange unger, og da blir det vanskeligere for mora å ta seg av alle, sier Kleveland.

Graverende forhold hos grisekjøttprodusenter

Mattilsynets bilder fra tilsyn i Rogaland. Tilsynet hadde i vår mistanke om at dyrevelferden hos slaktegrisbøndene i Rogaland ikke var god, og satte derfor i gang et tilsynsprosjekt. 360 bønder skal få besøk, men mistankene blei bekrefta sjøl om de bare er halvveis i tilsynsprosjektet.

Foto: Mattilsynet

Den siste tida har Mattilsynet avdekka kritikkverdige forhold hos flere svinebønder i Rogaland. Tilsynet avdekker skadde og sjuke dyr hos altfor mange bønder, bare halvveis inn i et tilsynsprosjekt hvor 360 bønder skal få uanmeldt besøk.

– Uansvarlig avl

I helga avviste Norsvin at Mattilsynets funn har noe med avl å gjøre, men det mener Kleveland det har.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Foto: Arne Vatnøy / NRK

– Vi mener det er uansvarlig avl, og gir bøndene rett i at avlen er et problem. Vi mener selvfølgelig ikke å unnskylde all mishandlinga som har skjedd, presiserer hun.

Ifølge Kleveland er også driftssystemet, med mange dyr på lite areal, og mangelen på økonomisk straff en bonde kan få, med på å skape dagens situasjon.

Dyrevernalliansen har pekt på TN70s egenskaper i en rapport, og har også hatt møte med svinenæringa om saken.

– Ikke noe galt med regelverket

Nå må Landbruks- og matdepartementet og statsråd Jon Georg Dale (Frp) gripe inn, mener Kleveland.

– Departementet bør gjennomgå forskriften om svinehold, spesielt når det gjelder avl. En bestemmelse i dyrevelferdsloven fastslår at avl ikke skal påføre dyrene skader og helseplager. Dette håndheves i praksis ikke, sier hun.

– Dale må umiddelbart ta initiativ til en revisjon av avlsbestemmelsene, sier hun.

Landbruksminister Jon Georg Dale

Jon Georg Dale, landbruks- og matminister (Frp).

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Til NRK sier Dale at han er glad for Mattilsynets tilsynskampanje, men ikke har noen planer om å endre regelverket, til tross for avsløringene.

– I disse sakene er det først og fremst er etterlevinga av regelverket, og ikke sjølve regelverket, som er problemet. Regelverket er klart, og sier blant annet at det skal tas hensyn til adferdsmessige og fysiologiske behov hos dyra, og at avl skal fremme god funksjon og helse, svarer ministeren gjennom kommunikasjonsavdelinga si.