Hopp til innhold

Mener grisene er mer aggressive enn før

Avl har gjort griser mer aggressive, mener svinebøndene. Norsvin avviser at genetiske endringer forklarer dyrevelferdssakene som er avdekka.

Glade griser

I 2012 blei noen av genene i vanlig norsk slaktegris bytta ut. Avlsorganisasjonen Norsvin sier den nye grisen, TN70, er «mer livskraftig og aktiv».

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nesten 40 prosent av svinebøndene er misfornøyde med grisenes adferd når det kommer til mobbing og slåssing, skriver Nationen. 32 prosent mener halebiting er et like stort problem. Med den «gamle» grisetypen var bare fire prosent misfornøyde.

Resultatene kom fram i en spørreundersøkelse som blei gjennomført i samband med en masteroppgave levert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2015.

Flere bønder sier til avisa at den nye norske grisen stiller høyere krav til bonden. Dagens griser er mer aggressive og pågående, og skader hverandre oftere, noe som gjør at bonden må være konstant årvåken og sjekke grisene for mulige skader.

Nye gener i 2012

For fem år siden bytta Norsvin, som er svinebøndenes avlsorganisasjon, ut svenske grisegener med nederlandske. Resultatet, TN70-purka, gir flere grisunger, ifølge Nationen.

Norsvin sier til avisa at de forsøker å luke ut aggressive griser, men at den nye typen krever et annet stell. Blant annet er det nødvendig med mer rotemateriale i bingen.

Skitten grisebinge

ROTEMATERIALE: Fra Mattilsynets tilsyn i Rogaland. Slik skal en grisebinge ikke se ut, ifølge tilsynet. Den er skitten, og mangler rotemateriale på gulvet. Grisen er avhengig av å kunne rote rundt i noe med nesa.

Foto: Mattilsynet

– Det er en mer livskraftig og aktiv gris. Bonden må legge opp håndteringa annerledes enn før, sier fagsjef i Norsvin, Målfrid Narum, og viser til at de tilbyr bøndene kurs.

– Ikke direkte sammenheng

Den siste tida har Mattilsynet avdekka kritikkverdige forhold hos flere svinebønder i Rogaland. Tilsynet avdekker skadde og sjuke dyr hos altfor mange bønder, bare halvveis inn i et tilsynsprosjekt hvor 360 bønder skal få uanmeldt besøk. Bøndene mener funnene ikke er representative for næringa.

Dårlige forhold hos grisebønder

VIDEO: Noe av dokumentasjonen Mattilsynet har skaffa seg etter mer enn 150 tilsyn hos grisebønder i Rogaland det siste halvåret.

At TN70s aggresjonsnivå kan være med på å forklare funnene, vil ikke Norsvin være med på.

– Vi mener det ikke er en direkte sammenheng mellom de alvorlige sakene vi har sett i det siste, og endringene i genetikken til grisen. Det som har kommet fram, ser ut til å være mangel på stell og tilsyn, svarer Narum.