Hopp til innhold

Denne sykkelvegen vil spare samfunnet for milliarder

I 2020 skal ekspressvegen for sykkel mellom storbyene Stavanger og Sandnes stå klar. Det vil kutte helseutgiftene med milliarder, ifølge ny rapport.

Sykkelstamvei

Sykkelekspressvegen mellom Sandnes og Stavanger, som trolig står klar i 2020, vil bli 13 km lang og blant annet ha egen tunnel.

Foto: Statens vegvesen

Transportøkonomisk institutt har vurdert den samfunnsøkonomiske nytten ved planlagte sykkelekspressveger i Norge.

– Disse sykkelvegene koster veldig mye penger og kan bare rettferdiggjøres ved stor nytte, sier forsker Stefan Flügel ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Det er han og kollega Anne Madslien som står bak rapporten. De har tatt utgangspunkt i de ti strekningene som er planlagt bygget i Norge, og som er med i Nasjonal transportplan (NTP).

Regner med langt flere syklister

Konklusjonen er at den mest lønnsomme ligger i Rogaland, nemlig den planlagte sykkelvegen mellom Stavanger og Sandnes til 1.3 milliarder kroner.

STEFAN FLÜGEL

Stefan Flügel, forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Svein Erik Dahl, Transportøkonomisk institutt

120.000 personer vil bo så nært sykkelvegen at de kan vurdere å bruke den, ifølge Statens vegvesen.

– Ut fra dette har vi beregnet at antall sykkelturer i dette området kan øke med 37,7 prosent. Det vil føre til at mange lar bilen stå, sier Flügel.

Totalt regner de med at sykkelvegen vil spare samfunnet for 16 milliarder kroner i helseutgifter i løpet av 40 år.

Ulønnsomt i øst

Flere andre planlagte ekspressveger for sykkel blir imidlertid sett på som så ulønnsomme at det ikke engang er vits å bygge dem.

Dette gjelder blant annet sykkelvegen mellom Grålum i Sarpsborg og Østfold sykehus på Kalnes.

– Den er bare tre kilometer lang og det bor for få personer i influensområdet. Dermed er det ikke mange som kommer til å bruke den, og vi kan da ikke rettferdiggjøre at vi bruker 80.000 kroner per meter for å bygge veien, sier Flügel.

Totalt blir fire av de ti planlagte sykkelvegene vurdert som ulønnsomme.

En syklist sykler langs sykkelveien ved E18 Lysaker

Det er ikke alltid fornuftig å bruke penger på slike sykkelveger, ifølge rapport – de er dyre og blir ikke nødvendigvis brukt av mange nok.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Usikkert grunnlag

Samtidig er beregningsgrunnlaget i rapporten er usikkert. Flügel understreker at vi ikke vet helt sikkert hvor mange sparte helsekroner en syklist vil gi.

Vegvevportrett

Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen, som er leder av NTP-sekretariatet.

Foto: Knut Opeide

– Jeg anser mer dette som beregningseksempler enn svar på hvor nyttig disse sykkelekspressvegene er, sier Jan Fredrik Lund i Vegvesenet, som er leder av NTP-sekretariatet.

Han mener TØI har lagt en for lav sykkelandel til grunn i noen av sine beregninger.

– Vi har tatt utgangspunkt i nullvekstmålet i biltrafikk, da trengs det helt nye grep i sykkelplanleggingen. Sykkelekspressveger er en mulighet til å løfte dette opp på et nytt nivå, sier Lund.

Byene bestemmer

Når det er sagt, tror han at rapporten vil bli tatt hensyn til når disse sykkelvegene skal vurderes i hver enkelt by. NTP åpner for at byene selv – sammen med fylkeskommuner og staten – kan bestemme om de vil bygge sykkelekspressveger.

– Da får de vurdere hva som er mest effektivt og fornuftig, sier Lund.

Regjeringens forslag til NTP skal behandles i Stortinget 19. juni.

Flere nyheter fra Rogaland