NRK Meny
Normal

Sykkelekspressveier en suksess i København

Transportetatene ber regjeringen bruke 8 milliarder kroner på sykkelekspressveier inn til de store byene. I sykkelhovedstaden København har «Supercykelstiene» fått mange dansker til å bytte fra bil til sykkel.

Supercykelsti

Supercykelstiene i København har fått flere til å velge sykkel foran bil og kollektivtrafikk. Hver dag sykles det 267.720 turer i byen, viser tall fra København kommune.

Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

– Sykkelekspressveiene har gitt umiddelbare resultater. På en av rutene har antallet sykkelpendlere økt med over 50 prosent siden 2012, sier prosjektleder Tine Brandt-Nielsen i Supercykelstier København til NRK.

Mandag formiddag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029. Et av målene er at transportbransjen skal halvere egne utslipp innen 2030. For å nå dette målet mener de det bør settes av rundt 8 milliarder kroner til sykkelekspressveier rundt de store byene i Norge.

I København er det allerede anlagt flere sykkelekspressveier, eller supercykelstier som de heter i Danmark. Totalt er det planlagt 28 sykkelekspressveier bare rundt den danske hovedstaden som skal stå ferdig de neste årene.

Luftpunme på Supercykelsti

SUPERSYKKELSTIER I KØBENHAVN: Langs ruten er det pumpestasjoner, tilpasset lysregulering og beinstøtte i lyskryssene slik at man slipper å gå av sykkelen hver gang man kommer til rødt lys.

Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

Ikke bare tid som teller

Midt gjennom byen, men som en miniatyr-motorvei gjennom parker og grøntområder, utenfor de trafikkerte hovedveiene, går sykkelveiene inn til København sentrum. Flere enn en av tre bruker sykkelen til skole eller jobb daglig i den danske hovedstaden.

Danske myndigheter har fokusert på tre hovedpunkter for å få flere til å sykle på sykkelekspressveiene:

  • Tid: Målet er at sykkelekspressveiene skal gå så direkte som mulig inn mot sentrum. Tidsbesparelsen vil være rundt 10 prosent, avhengig av hvilken distanse man sykler. Supercykelstiene er mellom 10 og 20 kilometer lange.
  • Komfort: Det skal være jevn asfalt hele veien, høy grad av vedlikehold (f.eks. snømåking). Flere steder kan syklistene også få ekstra service som grønne bølger på trafikklysene, nedtellingssignaler, sykkelpumper og fothvilere.
  • Trygghet: Sykkelstiene skal i hovedsak anlegges adskilt fra trafikkerte veier. Det skal være plass til flere i bredden, slik at man enkelt kan passere syklister som ikke sykler like fort.

(Kilde: www.supercykelstier.dk)

Sykkelvei ved Fredriksberg

EGNE VEIER: Et av målene med sykkelekspressveiene i Danmark er å legge dem utenom de trafikkerte bilveiene.

Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

Ser til Danmark

Vegvevportrett

AMBISIØSE MÅL: Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen mener andelen syklister rundt de store norske byene bør være 10–20 prosent innen 2013.

Foto: Knut Opeide

– Vi henter selvfølgelig inspirasjon i Danmark, og andre store sykkelland når vi planlegger sykkelekspressveier, sier avdelingsleder Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen.

I Norge er det planlagt ti nye sykkelveier som tåler hastigheter på 30–40 kilometer i timen. Lund tror inntoget av elsykler i den norske sykkelparken vil kreve ekstra fokus på å skille syklister og fotgjengere i trafikkbildet, og at sykkelveiene er brede nok slik at man unngår konflikter med ulik hastighet.

– Dette er en ny måte å tenke sykkelsatsing på i Norge, og det er viktig for å nå nullvektsmålet om at det ikke skal bli flere privatbiler i byområder, sier Lund

Fra Danmark får han med noen gode råd:

– Det må være et sterkt brukerfokus! Hvem er brukerne? Hva er deres behov og ønsker? Det er det viktigste fokuset for å lykkes, sier Tine Brandt-Nielsen i Supercykelstier København.

Supercykelsti

SAMME STREKNING: Supercykelstiene rundt København får ikke bare pendlere over fra bil til sykkel. Også flere tog- og busspendlere har gått over til sykkel etter at veiene ble opprettet.

Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger