Hopp til innhold

Dei etterforska drapet på Birgitte Tengs på 90-talet: – Håpar på ein tydeleg dom

Dei leia etterforskinga i åra etter drapet på Birgitte Tengs. Dei meinte fetteren var drapsmannen. No er Johny Vassbakk dømt for drapet.

Karl-Henrik Sjursen, Gro Rossehaug og Ståle Finsal på pressekonferanse.

Karl-Henrik Sjursen, Gro Rossehaug og Ståle Finsal var sentrale i etterforskinga av drapet på Birgitte Tengs på 90-talet.

Foto: Alf Ove Hansen / NTB

Forsvararane til Vassbakk har varsla at dommen vil bli anka.

Dei tidlegare politifolka har vorte kritiserte for prosessen mot fetteren til Birgitte Tengs, som var den førre som sat på tiltalebenken og fekk ein dom mot seg for drapet.

Fleire av dei ønskte ei ny etterforsking velkommen då Cold Case-gruppa til Kripos – og seinare politi frå Stavanger – gjekk i gang. Denne etterforskinga har no ført til ein dom mot ein annan enn han dei trudde hadde drepe Birgitte Tengs.

Kva tenkjer dei no?

Politimeisteren

Karl-Henrik Sjursen var tidlegare politimeister i Haugesund og seinare i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Han er kjend med all kritikken som har komme mot politiet, og sa til NRK i 2021 at han ønskte den nye etterforskinga velkommen, samtidig som han sa at dei gjorde eit «ærleg forsøk» på å løyse saka på 90-talet.

Sjursen ønskjer heller ikkje å kommentere dommen som kom i går, men seier:

– Eg følgjer sjølvsagt med på saka. Eg håpar at vi kan få ei klar avgjerd, som kan tene til at familiane og Karmøysamfunnet kan slå seg til ro med at dette er rett avgjerd. Det har eg håpa på i årevis. Det har tidlegare ikkje ført til eit slikt resultat, men det håpar eg skal komme no.

Politi på stedet der Birgitte Tengs ble drept

Politiet på åstaden der Birgitte Tengs vart funnen drepen i 1995.

Foto: Eirik/Haugesunds Avis Østberg / NTB scanpix

Lensmannen

Dagfinn Torstveit var lensmann ved Avaldsnes lensmannskontor då drapet skjedde.

Han var, som fleire av dei andre involverte politifolka, sikker på at fetteren var gjerningsmannen.

Far til fetteren har tidlegare sagt til NRK at politiet hjernevaska foreldra til Birgitte Tengs.

Torstveit uttalte i 2016 at han var glad for Cold Case-gruppa tilrådde gjenopptaking av etterforskinga.

– Ja, vi kan ha oversett eit eller anna. Eg har vondt for tru det, men du veit aldri, sa Torstveit.

Mandag ønskjer han ikkje å kommentere dommen mot Vassbakk.

– Eg tek sjølvsagt dommen til etterretning. Men dommen er enno ikkje rettskraftig, og blir sannsynlegvis anka til lagmannsretten. Så får vi sjå kva som blir utfallet der. Men det vil vere feil av meg å gi ein kommentar no til ein dom som ikkje er rettskraftig.

Dagfinn Torstveit

Dagfinn Torstveit var lensmann ved Avaldsnes lensmannskontor då Birgitte Tengs vart drepen.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Reidar Gaupås var leiar for etterforskingsavsnittet ved Karmøy lensmannskontor då Birgitte Tengs vart funnen drepen.

Han uttalte til Politiforum i 2021:

– DNA-kunnskapen vi har i dag hadde vi ikkje tilgang til den gongen. Dette har vorte mykje betre i dag. Vi får berre håpe at det kan bli sett eit endeleg punktum for saka.

NRK har førebels ikkje lykkast i å komme i kontakt med Gaupås mandag.

Reidar Gaupås

Reidar Gaupås vart seinare lensmann ved Karmøy lensmannskontor.

Etterforskingsleiaren

Ståle Finsal var etterforskingsleiaren som kom frå Kripos for å løyse saka saman med etterforskaren Stian Elle.

Han var ein av hovudpersonane bak etterforskinga som i ettertid har vorte heftig kritisert frå fleire hald.

Han var også den som skal ha sagt at Vassbakk var sjekka ut av saka på slutten av 90-talet.

I ein NRK sak i 2018 sa han også følgjande:

– Eg synest det er ganske tendensiøst, for viss ein skal trekkje fram menneske som ikkje har eit alibi, eller som har oppført seg rart, så hamnar vi på veldig mange gjerningsmenn.

Finsal fortalde også at han mottok fleire grove meldingar då ein dokumentarserie på TV 2 aktualiserte saka igjen på den tida.

Seinare har han erkjent at arrestasjonen av fetteren var ein katastrofal feil.

– Eg har alltid respektert avgjerdene til domstolane. Slik er det også denne gongen. Eg har ingen kommentar ut over dette, seier han.

Ståle Finsal

Ståle Finsal var Kripos' etterforskingsleiar på 90-talet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995. En 52 år gammel mann fra Karmøy er nå tiltalt i Tengs-saken, og rettssaken begynner mandag 07. november 2022.

Birgitte Tengs vart funnen drepen 6. mai 1995. Ein 52 år gammal mann frå Karmøy er no tiltalt i Tengs-saka, og rettssaka byrjar måndag 07. november 2022.