- Statsstøtten kan like gjerne gå til bussveg

Samferdselsministeren avviser at statlige penger til kollektivtransport i Stavanger-området er knyttet til bybane.

Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa avviser at statlige penger til kollektivtransport i Stavanger-området er knyttet til bybane.

Foto: Oddleif Løseth / NRK

Planene om bybane på Nord-Jæren forutsetter betydelig økonomisk medvirknig fra staten. I den såkalte Jærenpakke2 som bybanen er en del av, er det meningen at staten skal bidra med mer enn to milliarder kroner.

De foreløpige kostnadsoverslagene for bybanen tyder på at den vil koste mellom seks og sju miiiarder kroner.

Fredag sa Stavangers ordførerkandidat i Stavanger, Christine Sagen Helgø føgende til NRK:

– Samferdselsministeren sier at hun vil satse på bybane og hun vil satse på flere byer enn Bergen. I det tolker jeg at det bør være Stavanger som også skal få penger til bybane.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kolumbus buss 2

Samferdselsminister åpner for at regjeringen kan bevilge penger til å bygge ut en løsning med bussveger på Nord-Jæren.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Like mye penger fra staten til andre løsninger

Magnhild Meltveit Kleppa ønsker ikke å binde regjeringen til bybane-alternativet på Nord- Jæren.

– Bybane er valget, for eksempel i Bergen, men det er slik at tilsvarende statlig medvirkning skal være den samme til byområder som velger en annen løsning, sier samferdselsministeren til NRK.

– Så når lokale politikere påberoper seg at regjeringen støtter bybane, så er dette bare delvis riktig?

– Det er bare delvis rett. Det er det som blir medvirkningen i Bergen, for Bergen har gjort sitt valg. For andre byområder kan det være andre løsninger. For eksempel i Stavanger så er jo og bussveg diskutert, sier Meltveit Kleppa