Hopp til innhold

Velgerne svikter når populære ordførere gir seg

I åtte av ti rogalandskommuner der ordførerne sa nei til gjenvalg, mista partiet deres velgere i kommunevalget. Bare i Sola og Klepp økte etterfølgerne oppslutninga.

Ordførerskifte i Sola

Bare i to av ti kommuner i Rogaland greide populære ordføreres arvtakere å øke oppslutningen for partiene sine. En av dem var Ole Ueland som tar over etter Håkon Rege i Sola.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Det er kjempekjekt. Vi frykta hvordan det skulle gå når Elfin trakk seg, og nye koster skulle ta over, sier Ane Mari Braut Nese i Klepp.

Ane Mari Braut Nese

At «gamleordføreren» aktivt bygger opp arvtakeren sin, er viktig, mener påtroppende ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Snart tar hun over som ordfører for Høyre i kommunen - etter 12 år med Elfin Lea ved roret. Det gjør hun med en framgang på 6,8 prosentpoeng for partiet sitt i ryggen. Det er større økning enn Høyre fikk i kommunevalget Rogaland sett under ett.

Også i Sola, der Ole Ueland tar over for profilerte Håkon Rege, gjorde Høyre et svært godt valg med en framgang på 7,5 prosentpoeng.

Åtte av ti tapte

Men de to kommunene er unntaket. Resulatet fra kommunevalget i Rogaland viser at overgangen fra en profilert og populær ordfører sjelden slår godt ut for ordførerpartiet.

I ti kommuner i Rogaland sa ordførerne nei takk til gjenvalg foran årets valg. I åtte av kommunene gikk partiene deres til dels kraftig tilbake.

Partienes oppslutning der ordførerne ga seg:

Partienes oppslutning der ordførerne trakk seg

Kommune

Parti

Prosent

+/- K07

+/- Partiets
gjennomsnitt i fylket

Eigersund

H

26,1

-1,6

+5,4

Finnøy

Krf

25,8

-4,2

-1,7

Karmøy

Krf

16,6

-4,2

-1,7

Klepp

H

33,6

+6,8

+5,4

Kvitsøy

Krfflfb

32,7

-27,6

 

Sauda

Ap

45,3

-6,5

+3,5

Sola

H

36,3

+7,5

+5,4

Stavanger

H

34,0

-0,5

+5,4

Time

Krf

14,7

-4,3

-1,7

Vindafjord

Sp

31,8

-4,4

-0,7

Ekspander/minimer faktaboks

Tronskifte må forberedes

Mye tyder på at et tronskifte må forberedes i god tid dersom det skal bli vellykka. For det er lett at partifellene blir stående i skyggen av den profilerte ordføreren.

Leif Malvin Knutsen

Leif Malvin Knutsen skulle overta for partiefelle Kjell Arvid Svendsen i Karmøy. Det endte med tilbakegang for Krf på 4,2 prosentpoeng.

– Ja, det tror jeg, og det har nok vært tilfelle hos oss også, sier Leif Malvin Knutsen i Karmøy.

Han var kandidaten som skulle etterfølge profilerte Kjell Arvid Svendsen som ordfører fra Kristelig folkeparti. Det endte med en tilbakegang for partiet på drøye fire prosentpoeng, og tap av ordførervervet til Høyre.

Knutsen viser til at det først ble avklart i februar hvem som skulle være Krfs ordførerkandidat i kommunen.

– Dermed fikk en ikke bygget opp en ny person over lang tid, sier han.

– Elfin tok ikke glansen

Ane Mari Braut Nese i Klepp framhever derimot «gamleordfører» Elfin Leas innsats med å løfte fram nye folk i partiet:

– Elfin har ikke stått og tatt glansen fra noen. Han har latt oss andre slippe godt fram, og slik har han vært med å bygge opp partiet under seg, sier hun.

Like stor tilbakegang som i Karmøy hadde Krf i Finnøy og Time mens gjennomsnittet for Krf i Rogaland var minus 1,7. Også i Vindafjord og Sauda, der Senterpartiet og AP er de klart største partiene, ble det til dels kraftig tilbakegang for de som overtar etter de profilerte Arne Bergsvåg og Laura Seltveit.

Høyrebølgen

Høyrebølgen er også en årsak, mener Knutsen i Karmøy:

– I valgkampen merka vi veldig klart den sterke høyrevinden. Høyre samla mye folk på standsene sine. Det var en stor forskjell fra valgkampen for fire år siden, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Leif Erik Egaas på valgvake i Egersund

Leif Erik Egaas i Eigersund måtte valgkvelden tåle tilbakegang for Høyre i Eigersund. Men han beholder ordførervervet for partiet sitt.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Men sjøl om Høyre hadde en framgang på i gjennomsnitt 5,4 prosentpoeng i Rogalandskommunene, ble det tilbakegang for partiets nye ordførerkandidater både i Stavanger og i Eigersund.

Ane Mari Braut Nese i Klepp vet ikke helt hvorfor partiet fikk et så godt resultat akkurat i hennes kommune. Ved siden av «gamleordførerens» innsats tror hun at synlighet har vært viktig:

– Vi gjorde alt for å vise godt igjen, og det tror jeg at vi greide. Dessuten hadde vi veldig mange gode navn på lista. Det er ikke bare ordførerkandidaten som danner partiet, men hele gjengen bak, sier hun.

.