Første sameie i Norge med strøm fra batterier

Med ny teknologi blir beboerne i Sameiet Solvang i Stavanger blant de første i Nord-Europa til å produsere sin egen strøm ved hjelp av solceller og en batteribank.

Solceller

Med 66 solcellepaneler på taket produserer Sameiet Solvang i Stavanger sin egen strøm. Pilotprosjektet er en del av ett større forskningsprosjekt kalt Invade. Prosjektet har fått tildelt 125 millioner kroner fra EU.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Strømmen vi får fra strømnettet blir dyrere i såkalte rushtider. Når mange bruker strømnettet går prisen opp. Hva med om vi i disse rushtidene kan bruke strøm vi har produsert selv?

Det gjør nå Sameiet Solvang i Stavanger. På taket ligger de 66 solcellepanelene klare til å produsere kortreist fornybar energi til en batteribank.

Det unike med denne løsningen er at beboerne får kontroll over eget strømforbruk. Batteribanken gjør at de kan bruke egenprodusert strøm i de dyre rushtidene.

– I dette tilfellet brukes energien til å lade elbiler, sier Ketil Annar Albretsen Granbakken, salgs- og markedsdirektør i Smartly AS, et datterselskap til Lyse-konsernet.

batteri

Med disse batteriene får beboerne i sameiet muligheten til å mellomlagre strømmen solcellene produserer.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Å mellomlagre strøm i hjemmet har ikke så mange prøvd seg på enda, men nå har teknologien kommet så langt at dette lar seg gjøre.

Og styret i sameiet var ikke vanskelige å be. Nå er Bate det første boligselskapet i Norge som tester ut denne løsningen.

Ketil Annar Albretsen Granbakken

Ketil Annar Albretsen Granbakken, salgs- og markedsdirektør i Smartly AS.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Når vi nå har fått elbillading på toppen av det vanlige energiforbruket, så trenger vi å styre energien bedre. Å ha egenprodusert energi som du kan bruke akkurat når du trenger det, gjør at vi klarer å redusere forbruket økonomisk sett, forklarer Granbakken.

Betaler 200 kroner hver

Pilotprosjektet er en del av ett større forskningsprosjekt kalt Invade. Prosjektet har fått tildelt 125 millioner kroner fra EU.

Paul A. Boxill

Paul A. Boxill er administrerende direktør i Bate boligbyggelag.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Vi har installert tre batterier som til sammen kan lade opp til 30-kilowatttimer, sier Paul A. Boxill, som er administrerende direktør for Bate boligbyggelag.

Solcellestrømmen skal være nok til å dekke elbil-lading og fellesområdene i sameiet. Produseres det mer strøm, kan dette selges tilbake til strømnettet.

– Vi prøver dette ut for å prøve om vi kan få denne type kommersielle løsninger til å fungere i virkeligheten. Vi har enda ikke alle svarene, men vi synes det er spennende å kunne teste ut denne typen løsninger, for å lære av det, sier han.

Beboerne betaler i underkant av 200 kroner for tjenesten, som ikke er lønnsom for Bate på nåværende tidspunkt.

– Vi investerer penger for å se hva vi får ut av det. Solceller er per i dag ikke så lønnsomt, men vi ser at kostnadene på slike løsninger går ned hvert år, og jeg tror på sikt kommer vi til å se at dette er fornuftig, sier Boxill, som har yst å sette i gang flere like piloter i andre boligfelt.

Elbilen utfordrer

Knut Erik Giljarhus leder forskningsprosjektet Future Energy Hub på Universitetet i Stavanger.

Her kommer det solceller

På UiS skal de forske på solcelleenergi i samspill med vindmøller. På denne veggen skal de installeres solceller.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det som er interessant er samspillet mellom de forskjellige energikildene. Hvordan elbiler med sine batterier kan bidra til å endre flyten av energi. Det blir spennende å se på mulighetene som finnes der, sier Giljarhus.

Han tror denne type energilagring har en framtid og er viktig.

– Vi trenger mer energi og vi trenger å bruke den energien vi har mer effektivt i framtiden, på grunn av økningen av elbiler og fordi vi må redusere andre type energiformer, forklarer han.