Mener Norge bør bygge en batterifabrikk

– Markedet for batterier til elbiler og elbåter blir nærmest umettelig i framtiden, sier Frederic Hauge i Bellona.

Batterifabrikk

BATTERIFABRIKK: Slik ser Bellona for seg at en eventuell framtidig batterifabrikk i Mjøsområdet.

Foto: Bellona

Eidsiva Energi og Bellona har sett på mulighetene for om Innlandet kan etablere en stor batterifabrikk.

– Jeg mener at industrimiljøet i regionen, med Raufoss Industripark og NTNU Gjøvik, har gode forutsetninger for å lykkes.

Bellona-leder Frederic Hauge blir intervjuet

LAGET RAPPORT OM BATTERIFABRIKK: Faglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Frederic Hauge var invitert til et seminar i Ringsaker i går og sa at «vi står i midt i en global energirevolusjon.»

– De som bygger opp kompetanse om batterier, kan plutselig få en telefon fra Panasonic, sa Hauge til en lydhør forsamling av politikere og næringslivsledere.

Rapporten hevder at Innlandet har «viktige industriklynger, konkurransedyktig arbeidskraft, sterke forskningsmiljø og stadig bedre transportforbindelser».

Ny batteriteknologi

El-bil til lading

TRENGER BATTERIER: Behovet for batterier til elbiler kommer til øke raskt de neste årene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bellona mener at Norge må gripe sjansen etter hvert som de nåværende Li-ion-batteriene skal fases ut, og erstattes av enda mer effektive batterier som kan lades enda raskere.

Flere næringslivsledere på Raufoss sier at de er enige i at forutsetningene er gode.

– Jeg mener at vi har bevist gjennom lang tid at vi klarer å tjene penger etter at vi har gjort gjennombrudd innen forskning og utvikling, sier Mette Dalseg, som er daglig leder i TotAl-gruppen på Raufoss.

– Vi har også gode forutsetninger for å lykkes gjennom vårt prinsipp om deling av kunnskap i industriklynger.

Testsenter for batterier

Bellona anbefaler at det settes ned en gruppe av industriaktører som kan utarbeide et prospekt, der også utenlandske aktører kan delta. Stiftelsen mener også at det bør vurderes å etablere et testsenter for batteriutvikling.

Ifølge rapporten er det nå planer om storskala batteriproduksjon i Polen, Ungarn og Sverige. Tesla lagde i fjor en batterifabrikk i Nevada i USA med kapasitet til å lage batterier til 1,5 millioner Tesla'er pr. år.