Hopp til innhold

Asylsøkere kan få tilbakebetalt millioner etter skattetabbe

Mange asylsøkere har betalt skatt som staten aldri skulle hatt. Nå er Skatteetaten politianmeldt og kan måtte tilbakebetale millioner.

Helsesenter for papirløse

Fra et helsesenter for papirløse og ureturnerbare asylsøkere.

Foto: Rebecca Shirin Jafari

– Dette er forkastelig, og jeg blir sint, sier Arne Viste i selskapet Plog som har ansatt papirløse i flere år.

Flere hundre asylsøkere skal ha betalt inn trygdeavgift til staten i tidsrommet 2000–2010. Dette skulle de ikke ha gjort, fordi asylsøkerne som ikke har hatt lovlig opphold i landet, har ingen rett på goder som helsehjelp og trygd gjennom folketrygden – goder som ble dekket av trygdeavgiften.

Derfor kan de ha krav på å få tilbake penger.

– Skatteetaten har tatt inn for mye skatt, uten å informere og opplyse de som har betalt dette inn, sier Viste.

Arne Viste

Arne Viste i bemanningsselskapet Plog har anmeldt Skatteetaten for å ha krevd inn penger fra asylsøkere som staten aldri skulle hatt.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Anmeldt

Politiet har tidligere krevd at forholdene opphører hos selskapet Plog. Viste ønsket selv å bli anmeldt for å få avklart saken hos domstolene, men politiet henla i august saken.

Nå har Viste politianmeldt Skattedirektoratet for å ikke ha tilbakebetalt asylsøkerne.

– Anmeldelsen gjelder også tjenesteforsømmelse, feilaktige skatteoppgjør og at etaten ikke ha veiledet godt nok.

Direktoratet er kjent med anmeldelsen til Riksadvokaten, opplyser Lene Ringså som er seksjonssjef i Skatteetaten. Hun vil ikke kommentere anmeldelsen nærmere, men skriver i en e-post:

«Enhver person er selv ansvarlig for å gi Skatteetaten korrekte opplysninger om de forhold som er av betydning for fastsettelsen av skatter og avgifter»

Likevel åpnes det for at asylsøkere kan få tilbakebetalt:

«Dersom noen i etterkant av å ha mottatt sitt skatteoppgjør oppdager at de feilaktig har fått beregnet og har betalt trygdeavgift, kan vedkommende ta kontakt med Skatteetaten for å få endret dette»

– Fortsatt et problem

I 2011 ble det avdekket at det var manglende kommunikasjon mellom skattemyndigheter og utlendingsmyndigheter.

– I mange år ble det utstedt skattekort til en rekke personer som hadde mistet oppholdsretten i Norge, men som ikke kunne returneres, sier den kjente asyladvokaten Arild Humlen.

Dette ble endret slik at man fikk en samkjøring av skattesystemene og utlendings- og oppholdssystemene for unngå at folk uten oppholds- og arbeidstillatelse jobbet.

– Det var likevel få asylsøkere som reiste ut av landet av den grunn. Mange ble tvunget over i det svarte arbeidsmarkedet, til grov utnyttelse og uverdige forhold, sier Viste.

Arild Humlen

Advokat Arild Humlen er en av Norges mest profilerte advokater på asylfeltet.

Foto: Lars Eie / NRK

– På bunn av samfunnet

Humlen mener det hvert år er mange personer som får tak i skattekort og jobber likevel.

–Det er mange personer som hvert år via Altinn får skattekort og jobber. I dag var vi ferdig med en hovedforhandling i lagmannsretten der dette var gjeldende. Han har hvert år siden 2009 jobbet for kommuner og private foretak og betalt fulle skatte-, pensjons- og trygdeavgifter.

Advokaten nevner at asylsøkere fra land som Somalia, Sudan, Etiopia og Iran har vært utsatt.

– Dette har ført til en slags netto fortjeneste for staten og er ikke i samsvar med god forvaltningsskikk. Dette gjaldt veldig mange tusen tidligere, og gjelder nok en god del enda.

Og noen av disse jobber for Arne Vistes bemanningsbyrå.

Han har om lag 20 personer har i arbeid i dag. Flere av asylsøkerne er rammet av skattetabben som skjedde i tidsrommet fra år 2000 til 2010.

– Personer helt på bunn av samfunnet, og helt uten rettigheter, sier Viste.

NRK anbefaler