Hopp til innhold

Henlegger saken om papirløse i arbeid

Ved IMI-kirken i Stavanger har ureturnerbare flyktninger fått jobbe, på tross av at myndighetene har gitt beskjed om at dette er ulovlig. Nå henlegger politiet saken.

Tita Abraham Mekonnen

Papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea får lov til å fortsette arbeidet sitt i IMI-kirken i Stavanger.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Politiet henlegger saken mot Arne Viste og IMI-kirken om ansettelse av ureturnerbare asylsøkere.

Det skriver IMI-kirken i en pressemelding.

– Dette er et viktig steg i kampen for verdighet for de ureturnerbare. Vi har vært villige til å utfordre systemet fordi dette handler om verdighet for menneskers liv i en sårbar situasjon, sier Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken til NRK.

Arne Viste og hans bemanningsbyrå har hatt papirløse ansatt hos seg i to år, og politiet har tidligere krevd at forholdene opphører.

I snart to år, har han brutt loven, med fullt overlegg, gang på gang. Han har ansatt 20 papirløse, som Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea. Hun har fått endelig avslag på asyl i Norge, men hjemlandet Eritrea vil ikke ta henne imot.

Dermed har mennesker som Tita levd et liv i limbo.

Da NRK møter Viste onsdag kveld, forklarer han at jurister vil se på det faktiske innholdet fra politiet.

– Det som er sikkert er at politiet, myndigheter og skattevesen i en årrekke har sagt at dette er ulovlig. Dette er et veldig tydelig signal på at de nå er usikre på lovligheten av dette. Jeg kan ikke se på dette på noen annen måte enn at det nå er fritt frem, sier Viste til NRK.

Henleggelsen skjer på bakgrunn av bevisets stilling.

– Fritt frem

I april krevde politiet at IMI-kirken skulle si opp papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea. IMI-kirken og Arne Vistes bemanningsbyrå nektet å etterkomme kravet, og ba om en avklaring på om det er ulovlig å holde mennesker i Norge borte fra rett til arbeid.

I henleggelsen fra politiet heter det at det kreves "meget strenge beviskrav for å kunne treffe en påtaleavgjørelse som innstiller på straff, herunder foretaksstraff mot et firma i form av forelegg". Ellingsen i IMI-kirken tolker dette dit hen at dette betyr at det nå er fritt frem for å ansette disse menneskene.

– Vi håper at dette skal gi mot til at mange flere våger å ansette dem, slik at denne gruppen på rundt 3.000 mennesker kan få jobbe og leve et godt liv i Norge, så lenge de er her, sier Ellingsen.

I en SMS til IMI-kirken skriver Arne Viste følgende: "Politiet har bestemt seg. De vil ikke straffe Plog AS, og virksomheten kan dermed fortsette".

Sør-Vest politidistrikt var ikke tilgjengelig for en kommentar til henleggelsen, onsdag kveld.

Saken mot Viste henlagt

Her kan du lese politiets underretning om påtaleavgjørelse.

Foto: Faksimile