Endelig tømmes sykehuskorridorene for pasienter

Stavanger universitetssjukehus halverte antall korridorpasienter i fjor sammenlignet med året før.

Korridorpasient

Stavanger universitetssjukehus halverte antall korridorpasienter i fjor sammenlignet med året før.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I november 2015 lå gjennomsnittlig 10 pasienter i korridorene på Stavanger universitetssykehus, mot 23 pasienter samme måned året før.

Les også: –Ikke realistisk med null korridorpasienter

– Dette har med en fantastisk felles innsats å gjøre. Sykepleiere og leger viser endringsvillighet og villighet til å gå inn i problemstillingen på tvers av avdelinger og divisjoner på sykehuset.

Øystein Evjen Olsen
Foto: Sanden Media

Det sier Øystein Evjen Olsen, som er fagsjef ved akuttmottaket på Stavanger Universitetssykehus.

Han trekker og fram et godt samarbeid med kommunene.

– Vi har en god felles situasjonsforståelse med kommunene. Vi har god dialog og etter hvert stor tillit til hverandre i forhold til hvordan problemet kan løses, sier Evjen Olsen.

Helse Vest nest best

I hele Helse Vest lå bare 1,2 prosent av pasientene lå på korridor i 2. tertial 2015. Dette er nest best i landet. Det er det laveste tallet siden målingene startet i 2010.

Herlof Nilsen

Administrerende direktør i Helse Vest, Herolf Nilsen, sier at Helse Vest er i ferd med å nå nullvisjonen for korridorpasienter.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Administrerende direktør Herolf Nilsen, sier at Helse Vest er i ferd med å nå nullvisjonen for korridorpasienter.

Les også: Fryktar nytt sjukehus blir for lite

– Det er likevel ikke til å legge skjul på at Helse Vest i lang tid har vært verstingen når det gjelder å ha pasienter liggende på gangen. Selv om vi fremdeles ikke er helt i mål, er det gledelig å se at arbeidet nå gir resultater og at vi er blant de beste i landet, sier Nilssen.

Mer effektive

– I stedet for å løpe etter hverandre rundt på sykehuset for å få tak beskjeder, så møtes vi i veldig korte møter der alle har med sin beslutning om hva som skal skje videre med hver enkelt pasient, forteller Evjen Olsen.

Dette systemet kalles tavlemøter og har ifølge fagsjefen gjort Stavanger universitetssykehus mer effektivt.

Les også: 90 prosent av korridorpasientane er vekk

– Det er forhåndsbestemt hva hver enkelt post kan gjøre ved forskjellige situasjoner. Det gir en mye større tillit i organisasjonen til at det faktisk finnes tiltak vi kan gjennomføre når vi står der og har veldig mange pasienter på posten vår, sier Evjen Olsen.

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Stavanger Universitetssykehus hadde i fjor fortsatt flest korridorpasienter blant sykehusene i Helse Vest.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Flest i Stavanger, tross halvering

Av sykehusene i Helse Vest var det fortsatt Stavanger Universitetssykehus som i fjor hadde flest korridorpasienter, til tross for at antallet er halvert.

Øystein Evjen Olsen mener at problemet ikke kan løses av sykehuset alene.

– Spesialisthelsetjenesten er bare toppen av en helsepyramide. Vi er jo avhengige av at hele helsepyramiden fungerer godt, sier fagsjefen.

Han mener både fastleger og ansatte i omsorgstjenesten må være bevisst ansvaret de har.

– For hver enkelt beslutning som blir utsatt, vil det påvirke hele kjeden og det vil ha store konsekvenser. Dette er noe som hele Rogaland er nødt til å ta inn over seg, ikke bare sykehuset, sier Evjen Olsen.