Anmelder nettmobbing på Kannik skole

Rektor og FAU ved Kannik skole har anmeldt flere tilfeller av mobbing og trakassering på nett, av elever på skolen.

Kannik skole

På Kannik skole har elever ved 8. trinn opplevd mobbing på nett.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Det dreier seg om elevers bruk av sosiale medier, som blir brukt til blant annet spredning av seksualiserte bilder, videoer og meldinger. Det er også snakk om sjikane og mobbing, sier Stein Endresen, som er rektor ved Kannik skole.

Skolen har anbefalt foreldrene å gå til anmeldelse av saken, noe som er fast rutine på skolen i slike saker, ifølge rektoren.

Ber foreldre om å melde fra

Stein Endresen

Stein Endresen, rektor ved Kannik skole.

Foto: Erik Waage / NRK

De har også bedt alle foreldre av elever på 8. trinn om å spørre barna sine om de har opplevd noe lignende den siste tiden, for å kunne kartlegge problemet i samarbeid med politiet.

– Det gjelder flere saker om mobbing og trakassering på nett, sier Jan Atle Larsen, som er leder ved ungdomsavsnittet på Stavanger politistasjon.

Saken er så fersk at politiet enda ikke har en full oversikt over omfanget av mobbingen. De jobber nå tett med skolen for å forebygge nettmobbing.

Vil forebygge nettmobbing

Rektor på skolen tror det er mye som ikke blir oppdaget, samtidig som han forteller at dette ikke er første gangen slike saker kommer opp på skolen.

– Slike ting foregår i større eller mindre grad, og det er jo langt ifra alt vi får vite. Jeg er sikker på at det foregår mye som vi aldri får vite noen ting om, sier Endresen.

Derfor er det svært viktig for skolen å kunne informere om alvorligheten rundt denne form for mobbing.

– I Samarbeid med politiet har vi innkalt til en time på skolen på tirsdag, hvor politiet kommer for å informere om hvilke konsekvenser slike aktiviteter kan føre til, sier rektoren.