– Disse utslippene har gått under radaren

17 prosent av utslippene fra fossile energikilder kommer fra asfalt, plast og andre oljeprodukter. Likevel finnes det ingen insentiver for å få ned disse utslippene i Norge, mener miljøbevegelsen og politikere.

Veg og plast

Å produsere asfalt og plast fører til betydelige klimautslipp. Nå vil politikere og miljøbevegelsen få på plass tiltak for å få ned disse utslippene.

Foto: Terje Pedersen/Gorm Kallestad (Scanpix)

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson (MDG), stortingsrepresentant

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix
Kåre Gunnar Fløystad

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen Zero

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Dette er det motsatte av klimapolitikk og det motsatte av grønt skifte. Det motarbeider klimapolitikk, og det motarbeider det grønne skiftet, sier stortingspolitiker Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne (MDG)

MDG-politikeren reagerer på NRKs sak om asfalt-produsenten Velde i Sandnes, som mener de kan kutte CO₂-utslippene tilsvarende 2000 bensinbiler i ett år, hvis de får blande inne minst 50 prosent gammel asfalt i ny asfalt. Vegvesenet vil imidlertid ikke ha denne asfalten fordi de ikke kan gå god for kvaliteten.

– Dette viser at utslipp fra materialer har gått fullstendig under radaren, sier Hansson,

Vil ha klimakrav

Med «materialer» mener han asfalt, sement, plast og andre ting som bidrar til betydelige klimautslipp. Miljøorganisasjonen Zero har regnet ut at produksjon av plast, asfalt og andre kjemikalier som er laget av olje, står for 17 prosent av det totale klimautslippet forbundet med fossile energikilder.

Hansson mener saken med Velde viser at det trengs forpliktende klimakrav for bruken av asfalt og andre typer materialer i Norge.

– Hvis for eksempel samferdselssektoren fikk forpliktende klimamål, ville Vegvesenet og andre automatisk måtte ta hensyn til utslipp fra asfalt og andre materialer, sier han.

Glemt i klimadebatten

Også Kåre Gunnar Fløystad i miljøstiftelsen Zero mener plast og asfalt og andre fossile produkter er glemt i klimadebatten

– Klimadebatten handler mye om kilowattimer og antall ører på drivstoffprisen – og det er helt riktig, men framover nå ser vi at materialbruken har et stort fotavtrykk.

– Det er ingen insentiver for å redusere utslippene i forhold til produksjon av veier og bygg. Dette må politikere skaffe seg mer kunnskap om, og begynne å innføre en klimapolitikk som stimulerer til mindre utslipp, sier Fløystad.

Like mye utslipp som fly

Zero er i gang med et arbeid hvor de undersøker nærmere utslippene fra asfaltproduksjon. De har allerede gjort slik undersøkelser når det gjelder plast: Der fant de ut at produksjon av plast fører til like mye klimautslipp som all luftfart i verden.

– Dette viser hvor viktig det er at vi fokuserer på de oljebaserte produktene rundt oss. Det er ikke bare energien og drivstoffet vi fyller på bilen som betyr noe, det er også hvordan vi bruker petroleumsbaserte råstoffer i andre løsninger, sier Fløystad.

Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V), påpeker at det er en stor jobb å kutte utslippene i bruken av oljeprodukter.

– Venstre har jobbet med dette i flere runder. Vi ba i fjor om en vurdering om vi kunne skattlegge produkter ut ifra fossilt innhold, men vi fikk negativt svar fra Skattedirektoratet – det var for komplisert, sier han.